KESJULY18

2018-04-10 12:49:08
Το ΝΣΔ κατέρρευσε, εξαιτίας της αδυναμίας να ελεγχθεί ο βαθμός δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων

Το ΝΣΔ κατέρρευσε, εξαιτίας της αδυναμίας να ελεγχθεί ο βαθμός δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων


ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΕΑ*  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ΝΣΔ  έχει φέρει στην επιφάνεια τα αναμενόμενα προβλήματα που επισημάνθηκαν και δυστυχώς, δεν τους δόθηκε η αναμενόμενη σημασία. Απόδειξη των πιο πάνω ισχυρισμών υπάρχει σε αρθογραφία (δες Paideia-Νews  03/10/2017, 12/04/2017, 09/01/2015). Η επιβεβαίωση των προβλέψεών μου, μού δίνει το δικαίωμα:

  • να επιβεβαιώσω σοβαρότατες αδυναμίες που επισημάνθηκαν στα πιο πάνω άρθρα, αναλύοντας τα αποτελέσματα  των εξεταστικών δοκιμίων
  • να αμφισβητήσω την στατιστική επεξεργασία που έγινε, την οποία θεωρώ λανθασμένη και παραπλανητική
  • να προτείνω λύσεις για το τι μέλλει γενέσθαι  
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων

Την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα την παρουσιάσω με βάση τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αρκετά για να αποδείξουν πως, ο μη ελεγχόμενος ομοιόμορφος βαθμός δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων για κάθε κλάδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη για εξασφάλιση του 50% για κάθε εξεταζόμενο τομέα, δημιουργεί στρεβλώσεις που αυτόματα εγείρουν ζητήματα ομοιομορφίας και δικαιοσύνης στην εφαρμογή του ΝΣΔ. Συγκεκριμένα: 

Ο κλάδος των φιλολόγων με 800 υποψηφίους, είχε βαθμό επιτυχίας  μόλις 6,88 %. Πέτυχαν 55 εκπαιδευτικοί και είναι σχεδόν σίγουρο ότι όλοιοι επιτυγχάνοντες, τους οποίους δράττομαι της ευκαιρίας να τους συγχαρώ, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα διοριστούν τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα άλλα κριτήρια που είχαν βαρύτητα κατά 50% στην κατάταξη ενός υποψηφίου σύμφωνα με το ΝΣΔ (προϋπηρεσία, χρονιά κατάθεσης πτυχίου, βαθμολογία πρώτου πτυχίου, ακαδημαϊκά προσόντα, στρατιωτική θητεία) σε αυτή την περίπτωση, κατέληξαν δευτερευούσης σημασίας. Έχουν σημασία μόνο για την ημερομηνία διορισμού μεταξύ των 55 επιτυχόντων και όχι αυτού καθαυτού του διορισμού.

Η δυσκολία κάποιου δοκιμίου ή ίσως η ακαταλληλότητά του και όχι η ανεπάρκεια των υποψηφίων, ήταν η αιτία που στέρησε το δικαίωμα σε πολλούς υποψηφίους, που υπερείχαν αισθητά στα άλλα κριτήρια πέρα των εξετάσεων, να αποκλειστούν από το ΝΣΔ αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν  το 50% της  βαθμολογίας  σε κάποια θεματική. Αυτή η ομάδα των υποψηφίων δικαιολογημένα αισθάνεται αδικημένη, γιατί διαπιστώνει ότι ομάδα νεαρών υποψηφίων που σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν πιθανότητα διορισμού, τους προσπέρασαν, γιατί κάποιοι θεματοθέτες ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη.  Παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε άλλους κλάδους με χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, όπως στους Μαθηματικούς, Φυσικούς, Δασκάλους κ.α.

Αντίθετα, σε κλάδους όπως της Βιολογίας και της Αγγλικής Φιλολογίας που τα ποσοστά επιτυχίας είναι ψηλά, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ευνοήθηκε η ομάδα των υποψηφίων που μπόρεσε να εξασφαλίσει πολλές μονάδες πέρα των εξετάσεων.  Κανένας νεαρός εκπαιδευτικός, σε αυτούς τους κλάδους  δεν απέκτησε την πιθανότητα διορισμού.  

Είναι φανερό, λοιπόν, πως η αδυναμία του συστήματος να ελέγξει το βαθμό δυσκολίας των γραπτών δοκιμίων, για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, δημιουργεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, που καθιστούν το σύστημα ευάλωτο.

Οι Βουλευτές και οι εισηγητές του ΝΣΔ θεώρησαν πως η απαίτηση για εξασφάλιση του 50% της βαθμολογίας θα ήταν μια ασφαλιστική δικλίδα για ποιοτική επιλογή των εκπαιδευτικών. Αυτό τελικά δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Οι θεματοθέτες δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον βαθμό δυσκολίας σε κάποια δοκίμια, γιατί υπήρχε και πάντα θα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να το επιτύχουν.

  • Αμφισβήτηση στατιστικής επεξεργασίας

Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων με θέμα «Στατιστική Επεξεργασία των αρχικών βαθμολογιών των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων» μού προκάλεσε έκπληξη και συνάμα ανησυχία. Εντόπισα λάθη, αδυναμίες και ασυνέπεια σε αυτά που ανακοινώθηκαν.

Το είχα επισημάνει και πριν και το επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστή στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των επιτυχόντων με αναγωγή. Είναι αδύνατο και για αυτό και  είναι  ανώφελο και ουτοπία  να επιχειρείται.

Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει ο περιορισμός της μεταβλητής της νομοθεσίας  που λέει ότι, για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί στον κατάλογο διορισίμων πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει το 50% σε  όλα τα σχετικά αντικείμενα εξέτασης.  Το πρόβλημα δυσχεραίνεται γιατί εξετάζονται θέματα που έχουν  διαφορετική βαρύτητα βαθμολογίας και υπάρχει και το δοκίμιο των Ελληνικών, κοινό για όλους τους υποψηφίους. Αυτό συνεπάγεται ότι η όλη αναγωγή των βαθμολογιών, για να έχει νόημα, πρέπει να  θεωρείται ως ένα ενιαίο σύνολο -πακέτο- γιατί όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα. Αν, για παράδειγμα, κάποιος αρίστευσε σε δύο θεματικές και σε μια τρίτη δεν πήρε την βάση, στην ουσία οι δύο άριστες βαθμολογίες του διαγράφονται και δεν προσμετρούνται για σκοπούς αναγωγής. Η Υπηρεσία Εξετάσεων φαίνεται ότι τις προσμέτρησε, γιατί αν δεν γινόταν αυτό, θα δημιουργούνταν άλλες στρεβλώσεις αξιοπιστίας, ιδιαίτερα σημαντικές.

Τελικά ό,τι και να κάνεις είναι λάθος, αφού το πρόβλημα χωλαίνει εκ βάθρων και δεν διορθώνεται, αν οι όροι εντολής είναι αυτοί που θέσπισε η νομοθετική εξουσία, προφανώς, κατόπιν εισηγήσεων των ειδικών.

Και επειδή οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, για να μην χανόμαστε σε μαθηματικές ερμηνείες, ως απόρροια των λαθών που έγιναν με την αναγωγή, παραθέτω, δια του λόγου το αληθές, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

Εντελώς τυχαία, παραθέτω τα στοιχεία των  υποψηφίων με κωδικό 3147 και 5137 στον κλάδο δασκάλων, όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Ο υποψήφιος 3147 χωρίς την αναγωγή, πήρε συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με την βαρύτητα των μονάδων του κάθε αντικειμένου εξέτασης, 27,39334 και τελική μοριοδότηση με αναγωγή 15,16. Υπήρξε γι αυτόν μία μείωση 12,23334 μονάδων. Αντίθετα ο υποψήφιος 5137 χωρίς την αναγωγή πήρε συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με την βαρύτητα των μονάδων του κάθε αντικειμένου εξέτασης, 39,85667 και τελική μοριοδότηση με αναγωγή 41,9. Υπήρξε γι αυτόν μία αύξηση 2,04333. Η διαφορά των δύο υποψηφίων πριν την αναγωγή ήταν 12,46333 και με την αναγωγή έγινε  26,74. Παρακάθισαν στα ίδια μαθήματα και με την αναγωγή ο  5137 μεγάλωσε την διαφορά του κατά 14,27667.

Αναλυτικότερα:

Ο υποψήφιος 3147 από το αντικείμενο της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας πηρέ 68,5 μονάδες από τις 100, με βαρύτητα αντικειμένου 8 μονάδες και άρα εξασφάλισε 5,48 μονάδες  ως αποτέλεσμα.

Aπό τις Δεξιότητες πήρε 58,3334 μονάδες από τις 100 με βαρύτητα αντικειμένου 10 μονάδες  και άρα εξασφάλισε 5,83334 μονάδες ως αποτέλεσμα.

Από το γνωστικό αντικείμενο των Ελληνικών πήρε 25 μονάδες από της 50 με βαρύτητα αντικειμένου 16 μονάδες και άρα εξασφάλισε 8 μονάδες ως αποτέλεσμα.

Από το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών πήρε 25,25 μονάδες από τις 50  με βαρύτητα αντικειμένου 16 μονάδες και άρα εξασφάλισε  8,08 ως αποτέλεσμα.

Σύνολο βαθμολογίας πριν την αναγωγή: 5,48 +5,83334+8+8,08= 27,39334

Τελική μοριοδότηση με αναγωγή:15,16. Διαφορά προς τα κάτω: 27,39334 – 15,16= 12,23334

Ο υποψήφιος  5137 από το αντικείμενο της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας πήρε 79,5 από τις 100 με βαρύτητα αντικειμένου 8 μονάδες και άρα εξασφάλισε 6,36 μονάδες ως αποτέλεσμα.

Από τις Δεξιότητες πήρε 69,3667 μονάδες από τις 100 με βαρύτητα αντικειμένου 10 μονάδες  και άρα εξασφάλισε 6,93667 μονάδες ως αποτέλεσμα.

 Από το γνωστικό αντικείμενο των Ελληνικών πήρε 39,5 μονάδες από της 50 με βαρύτητα αντικειμένου 16 μονάδες  και άρα εξασφάλισε 12,64 μονάδες ως αποτέλεσμα.

Από το γνωστικό αντικείμενο των  Μαθηματικών πήρε 43,5 μονάδες από τις 50  με βαρύτητα αντικειμένου 16 μονάδες και άρα εξασφάλισε  13,92 ως αποτέλεσμα 43,5 x 16.

Σύνολο βαθμολογίας πριν την αναγωγή: 6,36 +6,93667+12,64+13,92 = 39,85 667

Τελική μοριοδότηση με αναγωγή: 41,9. Διαφορά προς τα πάνω: 41,9 – 39,85667 = 2,04333

Διαφορά των δύο υποψηφίων πριν την αναγωγή 39,85667-27,39334  = 12,46333

Διαφορά των δύο με αναγωγή 41,9 – 15,16 = 26,74

Τελική ζημιά με αναγωγή για τον υποψήφιο 3147, 26,74–12,46333 = 14,27667

Το ερώτημα: Είναι αποδεκτό, σε υποψηφίους που παρακάθισαν στις ίδιες εξετάσεις τους ενός, με αναγωγή, να του αφαιρείς και του άλλου να του προσθέτεις και να αυξάνεις την διαφορά κατά 14,27667 ολόκληρες μονάδες; Αυτή είναι αναγωγή και δικαιοσύνη;  

Η Υπηρεσία Εξετάσεων στην ανακοίνωση της διαβεβαίωνε ότι: «III. H απόσταση μεταξύ των αρχικών βαθμολογιών των υποψηφίων διατηρείται (π.χ. η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο σε σχέση με την απόσταση του δεύτερου από τον τρίτο διατηρείται)». Περαιτέρω σχόλια περιττεύουν…

  • Τι μέλλει γενέσθαι   

Τα λάθη είναι ανθρώπινα και από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Πρέπει πρώτα όμως να τα αποδεχτούμε… Στο χέρι μας είναι. Γι αυτό όταν βλέπεις ότι πέφτεις στο γκρεμό βάζεις όπισθεν. Εμείς πέσαμε και τώρα μετρούμε τις πληγές μας.  Η διάγνωση έδειξε ότι οι εξετάσεις του τύπου αναγωγής και επαναλαμβανόμενες κάθε δύο χρόνια, είναι στοιχειωμένες με ανυπέρβλητα προβλήματα ποικίλης φύσεως. Ως εκ τούτου το ΝΣΔ ήταν καταδικασμένο και απέτυχε από τη γέννησή του. Πρέπει άμεσα και ριζικά να τροποποιηθεί, για να εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο ετάχθη .Εξακολουθώ να πιστεύω πως η δική μου πρόταση (Paideia-Νews  με ημερομηνία 9/01/15), όσο και αν φαίνεται εγωιστικό, είναι μια καλή βάση για προβληματισμό. Ως τροποποίηση της πρότασής μου, ενόψει και των γεγονότων που ακολούθησαν, εισηγούμαι όπως συνεχίσει να είναι σε ισχύ το ΝΣΔ  για τα επόμενα δύο χρόνια.  Νοείται βέβαια ότι οι βαθμολογίες  στο Κατάλογο  Διορισίμων, θα  πρέπει να  είναι απαραίτητα χωρίς αναγωγή.                                                            

*Διευθυντής

Δημοτικής Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Άντρη Αντρέου
Thu April 12, 2018, 09:24:54
Δηλαδή ο πρώτος υποψήφιος πριν την αναγωγή περνούσε, ενώ μετά την αναγωγή δεν πέρασε! Πώς είναι δυνατόν αυτό; ποια η λογική και πού το δίκαιο;

Παναγιώτης Νικολάου
Thu April 12, 2018, 07:47:04
Το ΝΔΣ πέτυχε γιατί εγινε η επιλογή των αρίστων. Αν περάσουν πχ 500 φιλολογοι κ γίνει μια λίστα μεγάλη, δεν θα λειτουργούσε το σύστημα. Συγχαρητήρια σε όσους πέρασαν καλή αρχή. Οι υπόλοιποι εχουν δικαίωμα κ του χρόνου για εξετασεις. Να μάθουμε όλοι κ στις νικες κ στις αποτυχίες να ειμαστε αξιοπρεπεις κ ισορροπημενοι.

Μαρία Γεωργίου
Tue April 10, 2018, 16:42:17
Από την στιγμή που γίνονται εξετάσεις και τίθενται βάσεις επιτυχίας, το να κάνεις αναγωγή είναι ανεπιτρέπτο και ειδικά όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας και όχι για θέση σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, με το επιχείρημα ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα.Την δυσκολία και την καταλληλότητα των γραπτων την μελετας από την αρχή πριν τα δώσεις στους υποψήφίους κι όχι εκ των υστέρων ανάλογα με τα αποτελέσματα με μια στατιστική επεξεργασία. Εξάλλου αυτό δεν είχε λεχθεί από την αρχή όπως είναι καταγραμμένο στις παγκύπριες εξετάσεις για τα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, αν και εκεί χολαίνει το σύστημα.

Μαρία Χρίστου
Tue April 10, 2018, 15:42:07
Μα κύριε Πόλη,ήδη με το προγενέστερο σύστημα το πτυχίο και ενδεχομένως καξ το μεταπτυχιακό ήταν ένα άχρηστο κομμάτι χαρτί. Τουλάχιστον ας δοθεί η ευκαιρία να μετατραπούν σε κάτι χρήσιμο...

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Tue April 10, 2018, 15:12:38
Το ΝΣΔ εξυπηρετεί μονάχα την ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις ιδιωτικές σχολές και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Η παρακμή του Δημόσιου Κυπριακού Σχολείου δυστυχώς είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός που θα αντιλαμβάνονται γονείς και παιδιά για πολλά χρόνια ακόμα. (Εκπαιδευτικός και Μητέρα)

Μιχάλης Α. Πόλης
Tue April 10, 2018, 15:09:58
Όταν αποτυγχάνουν οι μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων στις διεθνείς εξετάσεις, όλοι σπεύδουν να κατακρίνουν τους δασκάλους και τους καθηγητές για ανικανότητα. Όταν αποτυγχάνει η πλειοψηφία των αποφοίτων πανεπιστημίων σε εξετάσεις διορισμού κανένας δεν κατακρίνει τα πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς για ανεπάρκεια. Γιατί άραγε;
Κανονικά έπρεπε η κατοχή πτυχίου να ήταν επαρκές τεκμήριο για κατοχή της γνώσης και όχι να υπάρχει υπερπαραγωγή πτυχιούχων και να χρειάζονται εκ των υστέρων εξετάσεις για να δουν αν ο πτυχιούχος έχει τις γνώσεις που το πτυχίο του λέει ότι έχει.
Καταληκτικά: Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι πτυχιούχος αλλά αποτυγχάνει στις εξετάσεις διορισμού. Τι νόημα και τι χρησιμότητα έχει τελικά το πτυχίο αν είναι ένα άχρηστο κομμάτι χαρτί;

Γιαννάκης Αλεξάνδρου (πατέρας επιτυχούσας στις εξετάσεις του ΝΣΔ)
Tue April 10, 2018, 14:30:08
Κύριε Σέα ισχυρίζεστε ότι το ΝΣΔ κατέρρευσε. Ποιος το είπε και το θεωρείτε δεδομένο; Εσείς το λέτε και αποτελεί έναν αυθαίρετο δικό σας συμπέρασμα. Κάθε τι το νέο ασφαλώς χρειάζεται βελτίωση, όχι όμως αναθεματισμό. Ισχυρίζεστε ότι το ΝΣΔ κατέρρευσε, εξαιτίας της αδυναμίας να ελεγχθεί ο βαθμός δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων. Μα κύριε Σέα ήταν γνωστό ότι στόχος του ΝΣΔ δεν ήταν να περάσουν στο τέλος της εξέτασης μεγάλος αριθμός υποψηφίων γιατί αυτό θα ήταν αποτυχία. Επειδή αμέσως θα δημιουργείτο ένας δεύτερος κατάλογος με χιλιάδες επιτυχόντες. Είχε λεχθεί κατά κόρο ότι το ΝΣΔ είχε στόχο να πάρει τους καλύτερους και ότι θα είχε βαθμό δυσκολίας όπως και είχε. Το να μιλάτε για κατάρρευση του Σχεδίου είναι ως να ήσασταν εκτός εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο.
Θα κατέρρεε το ΝΣΔ κύριε Σέα αν περνούσαν όλοι οπόταν και ουσιαστικά θα ήταν άχρηστο αφού με 5.000 και πλέον υποψηφίους θα είχε δημιουργηθεί ένας νέος κατάλογος διοριστέων. Έχετε κτίσει το κείμενο σας σε μια αυθαίρετη ερμηνεία και έχετε προσθέσει σε αυτό κάποια στοιχεία για να του δώσετε κύρος. Μήπως κύριε Σέα σας ενοχλεί το γεγονός ότι αρκετοί συμβασιούχοι που με μοριοδότηση δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν σε κάποια μαθήματα τη βάση της βαθμολογίας οπόταν δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη μοριοδότηση τους; Αυτό κύριε Σέα θα πρέπει να σας είχε προβληματίσει όλους για την ποιότητα της παρεχόμενης ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ εκπαίδευσης. Γιατί, όταν ένας δάσκαλος με υπηρεσία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε ένα εξεταστικό δοκίμιο με βαθμό δυσκολίας και τα καταφέρνει ένας χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία για μένα υπάρχει πρόβλημα. Έχτε μηδενίσει στην κυριολεξία τους επιτυχόντες οι οποίοι δεν είχαν βαθμό δυσκολίας και κατάφεραν περάσουν. Τι χειρότερο για ένα νέο πτυχιούχο επιτυχόντα να διαβάζει αυτό το κείμενο και αντί να τον συγχαίρετε του λέτε εν ολίγοις ότι το ΝΣΔ έχει καταρρεύσει άρα η επιτυχία του δεν μετρά. Σκεφτείτε μόνο τις ώρες που θυσίασε αυτός που πέτυχε και αφιερώστε και εσείς μια γραμμή για να τον δικαιώσετε;
Respect κύριε Σέα.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718