KESJULY18

2018-03-25 06:56:14
Γονείς Δημοτικής: Καλούμε τον ΥΠΠ να προχωρήσει στην εφαρμογή των εξετάσεων στο τέλος των τετραμήνων

Γονείς Δημοτικής: Καλούμε τον ΥΠΠ να προχωρήσει στην εφαρμογή των εξετάσεων στο τέλος των τετραμήνων


Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και γενικά ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αποτελεί πάγιο αίτημα των οργανωμένων γονέων.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ανακοίνωσή της παραθέτει τις θέσεις-απόψεις της για τις εξετάσεις στο τέλος των τετραμήνων.

Αναφέρει:

«Η καθιέρωση των εξετάσεων στο τέλος των δύο τετραμήνων έχει τα εξής θετικά σημεία:

 • Όσο αφορά στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου η πρόταση αναφέρει την καθιέρωση των εξετάσεων σε δύο τετράμηνα από την Α΄ Γυμνασίου. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται ομαλότερη η ένταξη, αφού η ύλη θα διαχωρίζεται σε δύο ενότητες και οι μαθητές θα κρίνονται από δύο εξετάσεις.
 • Η εξεταστέα ύλη θα διαχωρίζεται σε δύο τετράμηνα και αυτό είναι προς όφελος των μαθητών, γιατί δεν θα έχουν να εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς όλη την εξεταστέα ύλη.
 • Οι μαθητές θα κρίνονται, όσο αφορά τη γραπτή εξέταση, από δύο εξετάσεις αντί μιας που είναι τώρα. Θα τους δίνεται δηλαδή η ευκαιρία να βελτιώσουν την επίδοσή τους.
 • Με την ενδιάμεση εξέταση, στο τέλος του πρώτου τετράμηνου, δίνεται η δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να προχωρήσουν σε ανατροφοδότηση και αναστοχασμό. Τόσο οι καθηγητές θα διαπιστώσουν τις τυχόν αδυναμίες στη διδασκαλία τους ή στις μεθόδους τους και να τα βελτιώσουν όσο και οι μαθητές θα διαπιστώσουν τις αδυναμίες τους.
 • Οι δύο εξετάσεις στο τέλος των δύο τετραμήνων διαμορφώνουν ένα πιο αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στη βάση της σχολικής μονάδας.
 • Η ενδιάμεση εξέταση στο τέλος του πρώτου τετράμηνου θα δίνει την ευκαιρία στη διεύθυνση του σχολείου να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι σε ένα τμήμα η διδασκαλία δεν είναι αποτελεσματική. Σήμερα που η μια εξέταση είναι στο τέλος της χρονιάς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Στα θετικά της νέας πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και που αφορούν και κατ΄ επέκταση την Δημοτική είναι:

 • Μείωση φόρτου βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, με στόχο να προσαρμοστεί η ύλη στον πραγματικό διδακτικό χρόνο.
 • Η εξεταστική περίοδος θα εκτείνεται μεταξύ 1ης και 22ας Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας κάθε σχολική μονάδα θα καθορίζει το δικό της πρόγραμμα εξετάσεων.
 • Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση μορφών αυθεντικής αξιολόγησης και αποτελεσματικής ανατροφοδότησης/ενίσχυσης.
 • Κατά το μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές δεν θα επιβαρύνονται με κατ’ οίκον εργασία στα μη εξεταζόμενα μαθήματα. Ασκήσεις/δραστηριότητες διαμορφωτικού χαρακτήρα θα γίνονται στην τάξη.
 • Δεν θα μειωθεί ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος και θα μεγιστοποιηθεί η παραμονή των μαθητών στο σχολείο.
 • Τα παιδιά θα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με τη στήριξη των καθηγητών τους.
 • Οι μαθητές δεν θα παραμένουν μόνοι στο σπίτι, για σκοπούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις, χωρίς στήριξη.

Σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι το γεγονός ότι οι μαθητές μας δεν διαβάζουν επί καθημερινής βάσης, αλλά μόνο την ημέρα που έχουν διαγώνισμα. Αντί των διαγωνισμάτων στη διάρκεια των τετραμήνων θα πρέπει να προωθηθεί η εξέταση των μαθητών (προφορική ή γραπτή) στο μάθημα της ημέρας. Με αυτή τη μέθοδο θα μάθουν οι μαθητές μας να διαβάζουν επί καθημερινής βάσης, πράγμα το οποίο είναι παιδαγωγικά πιο αποτελεσματικό. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μας θα μπορούν να κατακτούν τις γνώσεις και δεξιότητες πιο εύκολα και πιο παραγωγικά.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης συμφωνεί με την Ενιαία Πρόταση για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο. Διαπιστώνεται ότι η παρούσα κατάσταση χρήζει άμεσης αλλαγής και ένταξης νέων τρόπων αξιολόγησης.

Η πρόταση για να υιοθετηθεί ένα νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης είναι επιβεβλημένη και βρίσκει σύμφωνους τους Οργανωμένους Γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης και αναμένει ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί άμεσα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα μικραίνει και η μετάβαση μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου.

Σήμερα οι μαθητές μπαίνουν στο γυμνάσιο και αντικρίζουν ένα διαφορετικό τοπίο, με εκθέσεις, διαγωνίσματα, απρόοπτα διαγωνίσματα κτλ.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και γενικά ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αποτελεί πάγιο αίτημα των οργανωμένων γονέων. Το παρόν σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται από το 1976 χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές από τότε μέχρι σήμερα και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι αναχρονιστικές και ανεπαρκείς. Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του συστήματος αξιολόγησης είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Το νέο σύστημα θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια, με σύγχρονες μεθόδους που θα το καθιστούν πιο αποτελεσματικό. Θέλουμε να διδάσκουν τα παιδιά μας οι ικανότεροι εκπαιδευτικοί αλλά και ταυτόχρονα να θεσμοθετηθούν διαδικασίες απομάκρυνσης των προβληματικών και ανεπαρκών. Στόχος να βρεθούν εκείνες οι φόρμουλες που, εάν κριθεί ότι είναι ακατάλληλοι, να απομακρύνονται από τα σχολεία. Μπορούν, για παράδειγμα, να τοποθετούνται κάπου αλλού, όπως στο Υπουργείο Παιδείας και όχι από σχολείο σε σχολείο, κάτι που δημιουργεί άλλα προβλήματα.

Προτεραιότητα των οργανωμένων γονιών είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Επίσης η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος, που θα παρέχει ποιοτικές δραστηριότητες και θα απευθύνεται και σε παιδιά με αναπηρίες.

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των τετραμήνων και των εξετάσεων όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να προβεί σε όλες εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις που εισηγείται στην πρόταση του. Επίσης τον καλούμε να προχωρήσει στη μελέτη της αξιολόγησης του μαθητή και από το Δημοτικό Σχολείο, είναι καιρός να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. 

Δυστυχώς στη χώρα μας αρχίζουν το διάλογο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, γίνονται πολύμηνες/ πολύχρονες συζητήσεις, ψηφίζονται νομοθεσίες και την επομένη ζητούμε την αλλαγή τους χωρίς καν να εφαρμοστούν.

Γονείς σε διαρκή κίνηση!!»


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Anonymous
Sun March 25, 2018, 17:58:51
Aγαπητοί γονείς,
Στην θεωρεία πολλά πράγματα ακούγονται ωραία στην πράξη όμως χωλαίνουν.
Το μάθημα των Αγγλικών έχει υποβαθμιστεί σε όλες τις τάξεις στις 2 διδακτικές περιόδους τη βδομάδα, πλην της Α’ & Β’ τάξεις γυμνασίου όπου είναι τρίωρο. Στο Δημοτικό όπου δήθεν «αναβαθμίστηκε» διδάσκετε ως επί το πλείστον από μη ειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Ξέρουμε από πείρας ότι όταν οι εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς πλησιάζουν οι μαθητές μας «γράφουν» κανονικά. Απαξιώνουν το μάθημα και το θεωρούν δευτερεύων, (όπως και οι κυβερνώντες που το υποβάθμισαν, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τα ιδιωτικά σχολεία όπου στέλνουν και τα δικά τους παιδιά!). Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που θα έχουμε εξεταστική περίοδο δύο φορές τον χρόνο!
Όσο αφορά την καθημερινή εξέταση στο μάθημα, αυτή χωλαίνει, γιατί τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν την κατ’ οίκον εργασία τους και μόνο όταν έχουν διαγώνισμα διαβάζουν. Μόνο αν τους κόψουμε το Internet και τις απογευματινές δραστηριότητες ίσως έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα δε project πάλι που μας φέρνουν οι μαθητές στην πλειοψηφία τους είναι copy paste από το διαδύκτιο. Ακόμα και στην περίπτωση που το project είναι δημιουργικό και εφάνταστο, είναι πολύ δύσκολο να αποφανθούμε ότι είναι πράγματι δουλειά του συγκεκριμένου μαθητή. Δυστυχώς τα διαγωνίσματα, είτε μας αρέσει είτε όχι, αποτελούν τον πιό αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο αξιολόγισης!
Το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα από την εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων θα είναι η αύξηση των φροντιστηρίων στα εξεταζόμενα μαθήματα και η περαιτέρω υποβάθμιση ήδη υποβαθμισμένων, δευτερευώντων μαθημάτων!
Ελένη Χαλλούμα
(μητέρα τριών παιδιών στο δημόσιο σχολείο & καθηγήτρια Αγγλικών δημοσίου σχολείου)

Ελένη Δημοσθένους
Sun March 25, 2018, 11:27:48
Στο Δημοτικό όλα απλά, Ελληνικά-Μαθηματικά ξανά και ξανά. Στο Γυμνάσιο που θα πάνε τα παιδιά σας, να δω άμα θα μπορούν να είναι καθημερινά έτοιμα σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα για εξέταση στο μάθημα της ημέρας. Τουλάχιστον 16 διαφορετικά μαθήματα, όχι αστεία. Εμείς ζήσαμε και το μεγάλο εξεταστικό δοκίμο ακόμη και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Τοποθέτηση για τους τελοιόφοιτους με την μοιρασμένη ύλη στο πιο κρίσιμο σχολικό έτος της μαθητικής τους ζωής δεν είδα. Άντε να δω τις εισηγήσεις σας. Διότι πάλι εμείς οι 'τυχεροί´ θα είμαστε οι πρώτοι.

Μαρινα Γεωργιου
Sun March 25, 2018, 07:51:16
Θα ηταν καλο ολοι μας, ως γονεις, να αναλογιστουμε και να δουμε ποιο ειναι το κυριοτερο προβλημα στα σχολεια. Οι γονεις δημοτικης με την πιο πανω ανακοινωση τους αναφερονται σε ενα θεμα που αφιρα τη μεση και εντεχνως ζητουν να εφαρμοστει η αξιολογηση του μαθητη και εκπαιδευτικου. Συμβαινουν τοσα και τοσα στη δημοτικη εκπαιδευση και οι οργανωμενοι γονεις δεν παιρνουν θεση. Αν θελουμε τα παιδια μας να εχουν ενα καλυτερο μελλον ας ασχοληθουμε με την ουσια!

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
UNICERT
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016