KESJULY18

2018-03-18 10:23:14
 Εξετάσεις Τετραμήνων: Μια προσπάθεια ανάλυσης του αδιεξόδου

Εξετάσεις Τετραμήνων: Μια προσπάθεια ανάλυσης του αδιεξόδου


ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗ*

Μετά την επίσημη απόρριψη στις 16 Μαρτίου από το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ και χωριστά από τις Κινήσεις των Καθηγητών Προοδευτική, Αλλαγή και Νέα Κίνηση των «Ρυθμίσεων αναφορικά με την εφαρμογή  των νέων Κανονισμών Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις τετραμήνων», που είχε υποβάλει ο Υπουργός Παιδείας με επίσημο έγγραφό του ημερ. 8 Μαρτίου 2018 προς τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, είναι προφανές ότι επήλθε σοβαρό αδιέξοδο σχετικά με το θέμα των Εξετάσεων Τετραμήνων. Όλοι αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων. Πιστεύω πως στο χρονικό αυτό σημείο θα βοηθούσε μια σύντομη σχετική ανάλυση.

Οι βασικοί λόγοι της κατάληξης σε αδιέξοδο είναι, νομίζω, οι εξής:

    1.Η κυρίαρχη  κυπριακή κουλτούρα που επιβάλλει απόρριψη κάθε ιδέας συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός θεωρείται στην Κύπρο ήττα και προδοσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση  η κουλτούρα αυτή αντανακλάται πλήρως, όπως μπορεί να τεκμηριωθεί από τα εξής γεγονότα:

  Α). Από την εξ αρχής πρόνοια του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να αποκτήσει την ευχέρεια να απορρίπτει κάθε ιδέα συμβιβασμού μέσω της  οργάνωσης δημοψηφίσματος μεταξύ των καθηγητών στις 22 Φεβρουαρίου, ώστε να μπορεί να κραδαίνει το αποτέλεσμα(76%) σε κάθε ανακοίνωσή του. Στην τελευταία  ανακοίνωσή του της 16ης Μαρτίου έγραψε: «Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προφανές ότι δεν λαμβάνουν υπόψη το 76% των Καθηγητών που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν».

  Β) Από την αξιοποίηση του ίδιου γεγονότος από την   Κίνηση Καθηγητών Προοδευτική  στις δικές της ανακοινώσεις (7και 10 Μαρτίου) με τη διαμήνυση των εξής: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την κατάργηση αυτής της αντιπαιδαγωγικής πρόνοιας για το καλό  των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου. Οι εξελίξεις μετά το  ξεκάθαρο μήνυμα του 76% των καθηγητών/τριών για τις εξετάσεις τετραμήνων  επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος».

Η κουλτούρα αυτή μετατρέπει κάθε προσπάθεια επίλυσης διαφορών σε παιγνίδι που αποβλέπει σε κατατρόπωση των αντιπάλων (win win) και καταλήγει σχεδόν πάντα σε αδιέξοδο και lose lose.

    2. Ο δεύτερος λόγος είναι, νομίζω, η σπουδή του νέου Υπουργού Παιδείας να υποβάλει, πριν ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη,  προτάσεις –ρυθμίσεις που, κατά τη γνώμη του, θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν όλους. Τελικά δεν ικανοποίησαν κανένα, ούτε και τις Κινήσεις που είναι υπέρ των εξετάσεων. Η Νέα Κίνηση Καθηγητών τις απέρριψε όχι μόνο γιατί, κατά τη γνώμη της «στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεφάρμοστες» αλλά και γιατί «καταστρατηγούν τη φιλοσοφία των τετραμήνων και βασικές παραμέτρους των εξετάσεων,  ενώ έρχονται και σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία» (16 Μαρτίου).

Δεν μπορώ να ξέρω ποιοι λόγοι ώθησαν τον Υπουργό να κάνει αυτή την εσπευσμένη κίνηση: ανεπαρκείς σύμβουλοι, λανθασμένη πληροφόρηση, λανθασμένη κρίση, υπερβολική  εμπιστοσύνη στην επινοητικότητά του, προσπάθεια εντυπωσιασμού για την ικανότητά του να λύνει αμέσως δύσκολα προβλήματα ή η παραδοσιακή πολιτική ενός συγκεντρωτικού  Υπουργείου να σπεύδει να ανακοινώνει τις θέσεις του πριν ακούσει τους ενδιαφερομένους; Αυτή την πολιτική εφάρμοσε το ΥΠΠ και πριν τέσσερα χρόνια στο θέμα των ΝΩΠ, όταν  διόρισε δική του Επιτροπή για το θέμα και, φυσικά, υιοθέτησε ως δικές του τις προτάσεις της, κάτι που το ανάγκασε να υποστεί φοβερή πολεμική και να προβεί σε υποχωρήσεις με προσθαφαιρέσεις ωρών στα διάφορα μαθήματα. Αυτή η πολιτική είναι εντελώς αντίθετη προς την πολιτική των υπουργείων άλλων ευρωπαϊκών χωρών τα οποία σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναθέτουν σε ανεξάρτητες επιτροπές να τους υποβάλουν εισηγήσεις, οι οποίες δεν τα δεσμεύουν. Έτσι έχουν την ελευθερία να έρχονται εκ των υστέρων να κάνουν επιλογή των στοιχείων που κρίνουν  ως κατάλληλα για το σκοπό τους χωρίς να θίγεται το κύρος τους

Η θέση του Υπουργού Παιδείας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Πρώτα, δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατάργηση των εξετάσεων, όχι μόνο γιατί αποτελούν μέρος σχετικού νόμου,  αλλά και γιατί θα έλθει σε αντίθεση με τη δήλωση πολιτικής που έκανε ο ΠτΔ στις προγραμματικές του δηλώσεις κατά την τελετή ανακήρυξής του στις 28 Φεβρ. ότι το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Το περιθώριο ελιγμών που έχει, από την άλλη, είναι πολύ περιορισμένο, γιατί ήδη το χρησιμοποίησε αναποτελεσματικά. Μια δυνατότητα είναι να υιοθετήσει τις εισηγήσεις της Κίνησης της Αλλαγής και της Νέας Κίνησης και να προχωρήσει στην  εφαρμογή του Νόμου, αφού πρώτα  προβεί σε μείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, αυτό όμως θα είναι casus belli για το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ,  γιατί θα το θεωρήσει καθαρή περιφρόνηση .

    3. Ο τρίτος λόγος για το αδιέξοδο είναι η βαθιά ιδεολογική και πολιτική/κομματική  διαφορά που υπόκειται αλλά και διαπερνά το θέμα αυτό. Η αριστερά υποστηρίζει ότι οι εξετάσεις δεν συνάδουν με το ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο και πρέπει να καταργηθούν. Αυτή την άποψη ενστερνίζονται και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Μαθητών (ΠΣΕΜ). Είναι ενδιαφέρον ότι αντιπροσωπεία της ΠΣΕΜ που έγινε δεκτή  στις 14 Μαρτίου από τη Γ.Δ. του ΥΠΠ δήλωσε ότι μάζεψε 5000 υπογραφές από μαθητές εναντίον των εξετάσεων-τόσο δυνατή είναι η πίστη τους ότι οι εξετάσεις βλάφτουν και τόσο ισχυρός είναι ο ζήλος τους να αφιερώσουν χρόνο και μόχθο για να προστατεύσουν τους συμμαθητές τους από τη μάστιγα των εξετάσεων--και υποστήριξε ότι οι εξετάσεις καλλιεργούν τη βαθμοθηρία, αγνοώντας το γεγονός ότι υπάρχουν και σήμερα βαθμοί και άρα  και κίνδυνος βαθμοθηρίας.

    Ο πιο πάνω λόγος υποβάλλει ότι ως εκπαίδευση της Κύπρου έχουμε φτάσει σήμερα ουσιαστικά στο τραγικό σημείο να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ευεργετικά μαθησιακά αποτελέσματα των εξετάσεων, όπως είναι  η ευκαιρία για σοβαρή μελέτη, για  εμβάθυνση στην ύλη και για απόκτηση βιωματικής και μακρόχρονης γνώσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονιστεί ότι για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα οι εξετάσεις, πρέπει οι μαθητές να πιστεύουν στην αξία τους, να πιστεύουν δηλαδή ότι οι εξετάσεις θα τους βοηθήσουν να δουν την ύλη των μαθημάτων ως σύνολο και να κατανοήσουν βαθύτερα τις έννοιες και τις θεωρίες καθώς θα αναγκαστούν  να τις διακρίνουν από άλλες άσχετες ή συγγενείς, να κατανοήσουν τις σχέσεις των μερών της ύλης μεταξύ τους και πώς αυτά κτίζουν το σύνολο, και, επομένως να εμβαθύνουν στην ύλη  και να μπορέσουν έτσι να την βιώσουν και να την εντάξουν στο μυαλό τους ως κάτι που έχει νόημα γι’ αυτούς. Αν συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τους  μαθητές μας  με την προπαγάνδα ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να δουν την ύλη απροκατάληπτα και να προσπαθήσουν να αποκομίσουν από αυτή αυτό που μπορούν να τους δώσουν οι εξετάσεις, και φυσικά ποτέ δεν θα μάθουν να μαθαίνουν μόνοι τους από βιβλία. Έτσι ο περίφημος Τρίτος Κόσμος (World Three) του Karl Popper θα μείνει για πάντα ξένος για ένα μεγάλο μέρος των νέων μας.

*Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Χρυσάνθη Παναγιώτου
Tue March 20, 2018, 08:37:19
Ευτυχώς που υπάρχουν νηφάλιες φωνές με κύρος, όπως του καθ. Περσιάνη, απέναντι στην άκρατη -και άκρως προσβλητική- συνδικαλιστικολαγνεία του κ. Πόλη.

Μιχάλης Α. Πόλης
Mon March 19, 2018, 16:23:07
Δεν αμφισβητώ το δικαίωμα σας να γράφετε τις απόψεις σας.Το γεγονός μάλιστα ότι είστε ακαδημαϊκός προσδίδει στις θέσεις σας σημαντικό κύρος. Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός ότι η όποια κατάληξη του θέματος των τετραμήνων δεν θα σας επηρεάσει προσωπικά. Κατ' επέκταση η όποια κριτική σας είναι εκ του ασφαλούς.
Έχω παρακαθίσει σε εξετάσεις ως μαθητής και ως φοιτητής και η άποψη μου ότι η ξερή αποστήθιση είναι άγονος χρησιμοθηρικός καταναγκασμός υποστηρίζεται από την εμπειρία και την κοινή αντίληψη τόσο τη δική μου όσο και πολλών άλλων. Από την άλλη όταν διαβάζεις κάτι γιατί σε ενδιαφέρει, τότε προκύπτει και η μάθηση. Η μάθηση είναι έρωτας, μια ακόρεστη δίψα, μια ευγενική περιέργεια που οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση των αιτίων και των αιτιατών του κόσμου. Αυτή η μάθηση είναι δύσκολο να επιτευχθεί στο σχολείο, όπου η χρησιμοθηρία και η βαθμοθηρία ανθεί.
Έχω αναφερθεί και σε άλλα θέματα στο σχόλιο μου, σέβομαι όμως το δικαίωμα σας να μην θέλετε να τα σχολιάσετε. Συνοπτικά όμως έχω πει ότι μια επιπλέον κλιμάκωση των εξετάσεων μέσω των τετραμήνων θα κάνει την καθημερινότητα μας ακόμα πιο δύσκολη με αμφίβολο όφελος για τους μαθητές. Πολλοί περισπασμοί κάνουν το έργο του εκπαιδευτικού σύνεχως πιο δύσκολο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα προς το χειρότερο στην εκπαίδευση από τότε που έχετε συνταξιοδοτηθεί..
Αν με βοηθήσει ο Θεός να φτάσω στην ηλικία σας και να συνταξιοδοτηθώ, τότε θα έχω περισσότερο χρόνο να διαβάζω τα αγαπημένα μου βιβλία: Φιλοσοφία, Ιστορία, Μαθηματικά, Θρησκειολογία, σίγουρα όμως δεν θα μου περισσεύει χρόνος να ασχολούμαι με την εκπαίδευση όπως εσείς..

Παναγιώτης Περσιάνης
Mon March 19, 2018, 09:37:26
Το σχόλιο του κ. Μ.Πόλη αποτελείται από τρία μέρη: μια επίθεση γεμάτη βεβαιότητα εναντίον των εξετάσεων και όσων τις υποστηρίζουν, έναν ειλικρινή αναστοχασμό για τη δυσκολία που παρουσιάζει η εκ της φύσης του ρόλου του σχολείου προκύπτουσα ανάγκη συνύπαρξης εξετάσεων και κλίματος ανθρώπινου σχολείου, και μια συγκαλυμμένη έκφραση ενόχλησης και ειρωνείας για τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που «από την ασφάλεια απόστασης από το πεδίο της μάχης» κάνουν «κριτική στους άλλους εκ του ασφαλούς».
Δεν ξέρω ποιο από τα τρία μέρη εκφράζει τον αληθινό Μ.Πόλη, η επίθεση , η περίσκεψη ή η ειρωνεία. Ίσως θα μας το πει στην απάντησή του που είμαι βέβαιος ότι θα δώσει. Θα περιοριστώ να σχολιάσω το πρώτο και το τρίτο μέρος.
Το σχόλιο του κ. Πόλη ξεκινά με μια βαρύγδουπη δήλωση που ακούεται ως δόγμα. Γράφει: «Η μάθηση που προκύπτει από τις εξετάσεις και την μηχανική αποστήθιση γνώσεων δεν είναι μόνιμη αλλά παροδική ως αποτέλεσμα καταναγκασμού και όχι ελεύθερης βούλησης».
Από την προσεκτική ανάγνωση αυτής της δήλωσης προκύπτει ότι ο κ. Πόλης κάνει έναν πολύ αυθαίρετο συνδυασμό –σχεδόν ταύτιση- των εξετάσεων με την μηχανική αποστήθιση. Αυτό όμως είναι καθαρή ταχυδακτυλουργία. Οι εξετάσεις είναι τρόπος αξιολόγησης και η αποστήθιση είναι τρόπος μάθησης. Και ούτε μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά ότι όσοι κάθονται σε εξετάσεις απαντούν με όσα έμαθαν από αποστήθιση. Δεν μπορεί να ταυτίζονται τα δυο επειδή μας βολεύει.
Δεύτερο, από ό,τι μας λέει η ψυχολογία από την
εποχή ακόμα του Αριστοτέλη, οι διαθέσεις και οι στάσεις των ανθρώπων δεν είναι κληρονομικές, δεν έρχονται με τη γέννηση του ανθρώπου. Επηρεάζονται από τις συνθήκες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν Γι αυτό και η στάση των μαθητών έναντι των εξετάσεων δεν είναι η ίδια ούτε σε όλες τις χώρες ούτε στην ίδια χώρα. Σε ένα περιβάλλον θετικού κλίματος για τη μάθηση και την πρόοδο η μελέτη θεωρείται μεγάλη αξία και οι μαθητές μελετούν γιατί βρίσκουν ευχαρίστηση όχι μόνο γιατί κτίζουν έτσι το μέλλον τους αλλά και γιατί τους αρέσει να μανθάνουν για να ανακαλύπτουν τον κόσμο αλλά και για να κτίζουν σε γερά θεμέλια την προσωπικότητά τους. Σε ένα περιβάλλον βέβαια σαν το δικό μας στο οποίο γίνεται από πολλούς φορείς ευρεία προσπάθεια πλύσης εγκεφάλου εναντίον των εξετάσεων είναι πολύ φυσικό να δημιουργούνται καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα.
Για την ειρωνεία για τους συνταξιούχους που επιμένουν να ενοχλούν με τα σχόλια και τα άρθρα τους ομολογώ ότι απογοητεύτηκα όχι τόσο για το βαθμό ανοχής της αντίθετης άποψης που έχει ο κ. Πόλης όσο για το βαθμό αυτογνωσίας του. Επειδή ο ίδιος γράφει πολύ συχνά στο Paideia –news είχα τη λανθασμένη, όπως αποδείχτηκε, εντύπωση ότι θα καλωσόριζε και άλλες απόψεις. Έκανα λάθος.
Last Edit: March 19, 2018, 09:55:36 by chr@paideia-news.com  

Μιχάλης Α. Πόλης
Sun March 18, 2018, 15:28:31
Η μάθηση που προκύπτει από τις εξετάσεις και την μηχανική αποστήθιση γνώσεων δεν είναι μόνιμη αλλά παροδική, ως αποτέλεσμα καταναγκασμού και όχι ελεύθερης βούλησης.
Η έμφαση στις εξετάσεις μετατρέπει τη μάθηση σε χρησιμοθηρική αγγαρεία. Είναι αυτό που κάνουν στα πανεπιστήμια που εκτός από τα τετράμηνα έχουν και τις ενδιάμεσες εξετάσεις με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μετατρέπονται σε μηχανές αποστήθισης. Οι πανεπιστημιακοί όμως έχουν το πλεονέκτημα ότι οι φοιτητές είναι ενήλικοι, αρά τυχόν αποτυχία βαραίνει τους ίδιους και όχι τους διδάσκοντες. Επιπλέον στα πανεπιστήμια έχουν το όπλο της αποπομπής του φοιτητή που συστηματικά δεν περνά τις εξετάσεις, γεγονός που πείθει και τον πιο δύστροπο φοιτητή να διαβάσει και κάνει τη διαφορά.
Στη μέση εκπαίδευση τα πράγματα είναι πιο δύσκολα αφού οι μαθητές είναι ανήλικοι άρα η αποτυχία δεν βαραίνει μόνο τους ίδιους. Επιπλέον υπάρχουν σύνδεσμοι γονέων που πιέζουν τους καθηγητές και τόσο η αποτυχία όσο και η πίεση πάνω τους θα αυξηθεί κατακόρυφα. Κάθε φορά που υπάρχουν αποτυχίες οι καθηγητές γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι. Διπλές εξετάσεις σημαίνει αύξηση της πίεσης για αποτελέσματα.
[ Στα Πανεπιστήμια, πολύ βολικά για τους ακαδημαϊκούς δεν υπάρχουν σύνδεσμοι γονέων. ]
Προφανώς προσπαθούν να κάνουν τη μέση εκπαίδευση προθάλαμο του Πανεπιστημίου ξεχνώντας ότι οι παράμετροι σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικοί.
Επιπλέον όταν παθαίνει κρυολόγημα η μέση εκπαίδευση αρχίζουμε να φταρνίζομαστε και στη Δημοτική. Ήδη ακούονται κατά καιρούς φωνές για εξετάσεις και παροχή βαθμολογίας στους μαθητές Στ δημοτικού στα πρότυπα του γυμνασίου και στα πλαίσια ομαλής μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Καθώς όμως στα δημοτικά η ευθύνη για την αποτυχία ή την επιτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερο τους δασκάλους, που προσπαθούν συνεχώς να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους κάνοντας το μάθημα να μοιάζει με παιγνίδι,μετατρεπόμενοι όλη μέρα σε γελωτοποιούς, και φοβούμενοι και παρατήρηση να κάνουν στους μαθητές λόγω των συχνών καταγγελιών. Η όλη υπόθεση συνδυασμού ανθρωποκεντρικού σχολείου και επιπλέον εξετάσεων μοιάζει πολύ δύσκολη, κάτι σαν τη σπαζοκεφαλιά του τετραγωνισμού του κύκλου...
Υστερόγραφο: Είναι ενδιαφέρον ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός να σχολιάζει τα της παιδείας. Ίσως το κάνω και εγώ σε δύο τρία χρόνια, όταν από την ασφάλεια της απόστασης από το πεδίο της μάχης θα μπορώ και εγώ να κάνω κριτική στους άλλους εκ του ασφαλούς...

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
KYPRIA2018
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718