KESJULY18

2018-02-24 10:40:39
ΤΕΠΑΚ: Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

ΤΕΠΑΚ: Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού


   Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω κενών Ακαδημαϊκών Θέσεων: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων»

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει διδακτορικό και συναφές ερευνητικό έργο για έναν από τους εξής τομείς: Πολυμέσα, Διαδραστικές Τεχνολογίες, Δημιουργικές Τεχνολογίες, Τέχνη και Τεχνολογία, ή Πληροφορική ή σε άλλους συναφείς τομείς. Επιπλέον, ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία και την ικανότητα να γεφυρώσει τις τέχνες και την τεχνολογία στη διδασκαλία για την έρευνα. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα και εμπειρία πρακτικής υλοποίησης για την παραγωγή σχετικών καλλιτεχνικών έργων, να έχει συναφές ερευνητικό έργο και να είναι σε θέση να διδάξει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Σχεδιασμό Καλλιτεχνικών Διαδραστικών Πολυμέσων.
  • Κινηματογραφική παραγωγή.
  • 3D Modelling και Digital Animation.
  • Καλλιτεχνικά Διαδραστικά Πολυμέσα.
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διαδραστικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες»

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει διδακτορικό και συναφές ερευνητικό έργο για έναν από τους εξής τομείς: Πολυμέσα, Διαδραστικές Τεχνολογίες, Δημιουργικές Τεχνολογίες, Τέχνη και Τεχνολογία, ή Πληροφορική ή σε άλλους συναφείς τομείς. Επιπλέον, ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία και την ικανότητα να γεφυρώσει τις τέχνες και την τεχνολογία στη διδασκαλία για την έρευνα. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να έχει συναφές ερευνητικό έργο και να είναι σε θέση να διδάξει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Εφαρμογές Τέχνης και Τεχνολογίας.
  • 3D Modeling και Animation.
  • Διαδραστικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/ university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

Βαθμίδα                                                         Κλίμακα                    Ετήσιες απολαβές

Επίκουρος Καθηγητής                                (Κλίμακα Α13 - Α14) €57.857 - €78.030

Λέκτορας                                                   (Κλίμακα Α12 - Α13) €43.974 - €71.559

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα το συντομότερο δυνατό μετά την εκλογή τους, κατά προτίμηση, όχι αργότερα από τις 2 Ιανουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι) Σε έντυπη μορφή

1. Επιστολή στην Ελληνική και Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).

2. Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα).

3. Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού και, όπου υπάρχει, ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - στην Αγγλική Γλώσσα) (2 αντίγραφα).

4. Κατάλογο δημοσιεύσεων και (όπου υπάρχει) κατάλογος εκθέσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα).

5. Αντίτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).

6. Πορτφόλιο που να περιλαμβάνει σχετικές εφαρμοσμένες και καλλιτεχνικές δημιουργίες (2 αντίγραφα).

7. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα).

8. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα).

9. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT - να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα).

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Τρίτη, 22 Μαίου 2018, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@ cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002466.

Σημειώνεται ότι:

-   Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

-   Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
KYPRIA2018
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718