KESJULY18

2018-02-16 14:01:12
Γονείς Μέσης: Διαφωνήσαμε εξ’ αρχής με την πρόταση για τις εξετάσεις τετραμήνων

Γονείς Μέσης: Διαφωνήσαμε εξ’ αρχής με την πρόταση για τις εξετάσεις τετραμήνων


   Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Μέσης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα εξής:

«Ως Οργανωμένοι Γονείς διαφωνήσαμε εξ’ αρχής με την πρόταση για τις εξετάσεις τετραμήνων, όπως αυτή παρουσιάστηκε. Συμμετείχαμε στην Επιτροπή για τη διαμόρφωση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων και με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα συμβάλαμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Όταν μετά από δύο χρόνια εντατικών διαβουλεύσεων και ενώ το κεφάλαιο Κανονισμοί είχε ουσιαστικά κλείσει με τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων, το Υπουργείο παρουσίασε την πρόταση για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο για να ενσωματωθούν στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων.

Η αντίδραση της Συνομοσπονδίας ήταν άμεση και καταθέσαμε την αντίθεση μας για τη συμπερίληψη της πρότασης στους Κανονισμούς. Εισηγηθήκαμε όπως οι Κανονισμοί, αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί ο διάλογος, προχωρήσουν στη Βουλή για έγκριση και να αρχίσει ο διάλογος για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Αν στο τέλος όλοι οι εμπλεκόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία για το πως και πότε, τότε να υποβληθούν στη Βουλή και να ψηφιστούν ως παράρτημα των Κανονισμών.

Η διαφωνία μας στηριζόταν στο ότι δεν δινόταν επαρκής χρόνος για ουσιαστικό διάλογο (σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεταρρυθμίσεις) και στις δυσκολίες που διαβλέπαμε στην εφαρμογή τους αφού για να πετύχει το εγχείρημα πρέπει να προηγηθούν σωρεία άλλων μεταρρυθμίσεων/αλλαγών. Καταθέσαμε τη θέση ότι πρέπει πρώτα να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις άλλες μεταρρυθμίσεις να εφαρμοστούν και αφού αξιολογηθούν να προχωρήσουμε σε νέες μεταρρυθμίσεις.

Απευθύναμε έκκληση στο Υπουργείο και στη Βουλή να μην προχωρήσουν με την ψήφιση των εξετάσεων. Στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στις 28 Ιανουαρίου 2017 εξαγγείλαμε μέτρα. Μέσα σε πνεύμα συνδιαλλαγής και αλληλοσεβασμού, δεν προχωρήσαμε στην εφαρμογή των μέτρων αφού λάβαμε διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο ότι θα γίνει διεξοδικός διάλογος και θα συσταθεί η Ειδική Επιτροπή (η οποία ήταν και απαίτηση των Γονιών) για να προετοιμάσει την εφαρμογή των εξετάσεων.

Η Συνομοσπονδία συμμετέχει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, στην Ειδική Επιτροπή η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό των διαδικασιών για την επιτυχημένη υλοποίηση των αποφάσεων για την εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων. Η Επιτροπή όμως αυτή έχει ακόμα να επιλύσει μεγάλα προβλήματα και δεν φαίνεται ότι θα ολοκληρώσει το έργο της πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς. Επομένως δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι διορθωτικές κινήσεις που θα προτείνει πριν από την εισαγωγή των εξετάσεων, ούτως ώστε να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή τους. Ακόμα συζητείται τι θα ισχύει με την πρόνοια της νομοθεσίας που προβλέπει διαγωνίσματα. Με την νοοτροπία που διακατέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, πολύ φοβούμαστε ότι οι μαθητές θα κάνουν μεγάλα διαγωνίσματα και στη συνέχεια εξετάσεις στα ίδια θέματα. Πως μπορεί ένας μαθητής να αντεπεξέλθει σ’ αυτή την πίεση; Η παραπαιδεία θα αυξηθεί κατακόρυφα και τα σχολεία θα γίνουν εξεταστικά κέντρα. Αυτό θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στην ψυχολογία του μαθητή, αλλά και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για το ότι το σύστημα ακόμα δεν είναι έτοιμο για τις εξετάσεις.

Πιστεύουμε ότι για να πετύχει ο θεσμός των εξετάσεων ανά τετράμηνο πρέπει να προηγηθούν πολλά άλλα. Όπως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η απομάκρυνση των ανεπαρκών εκπαιδευτικών από την έδρα, δύο πτυχές οι οποίες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε κανένα σημείο τους παρόλο που γι’ αυτές βρίσκεται σε ισχύ ένας απαρχαιωμένος νόμος.

Και θα πρέπει να μας απαντήσουν οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να προχωρήσουν στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις; Θα πρέπει να γίνει επίσης ουσιαστική και πραγματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες μορφές αξιολόγησης του μαθητή, όπως προνοούνται στους νέους Κανονισμούς. Αλλά διερωτόμαστε πως θα πραγματοποιηθεί αυτό αφού δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθούν οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που προνοούνται στους Κανονισμούς. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και η αναπροσαρμογή όλων των διδακτικών βιβλίων με βάση τον πραγματικό χρόνο διδασκαλίας.

Θα πρέπει επίσης να αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς-τοποθετήσεις-μετακινήσεις-αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών ούτως ώστε οι μαθητές από την πρώτη μέρα του σχολείου να διδάσκονται απρόσκοπτα τα μαθήματα τους και να μη συμβαίνουν γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη φετινή χρονιά όπου σε εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές άλλαξαν έξι και επτά φορές καθηγητή από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Επίσης οι αντικαταστάσεις των καθηγητών πρέπει να γίνονται άμεσα και να μη συμβαίνει αυτό που συνέβηκε σε σχολείο όπου οι μαθητές για μία εβδομάδα οι μαθητές δεν είχαν καθηγητή σε εξεταζόμενο.

Μιλούμε για δύο τετράμηνα τα οποία ουσιαστικά είναι δύο τρίμηνα αφού αν υπολογίσει κανείς τις καθαρές μέρες διδασκαλίας των μαθητών διαπιστώνει ότι ουσιαστικά δεν ξεπερνούν τις 60 μέρες ανά τετράμηνο. Να θυμίσουμε μάλιστα όταν υπήρχαν τα τρίμηνα, τον Δεκέμβρη ουσιαστικά ολοκληρωνόταν το πρώτο τρίμηνο. Τώρα θα ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμενο.

Οι εξετάσεις τετραμήνων, αν και εφόσον εφαρμοστούν, πρέπει να είναι καθορισμένες κεντρικά και ενιαίες για όλα τα σχολεία για να υπάρχει η ισότητα και η δικαιοσύνη μεταξύ των μαθητών, αλλά συνάμα το Υπουργείο Παιδείας να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και να μπορεί να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις εκεί όπου χρειάζεται.

Εκφράζουμε έντονες ανησυχίες ότι τα σχολεία μας κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο και Απρίλιο-Μάιο θα μετατραπούν σε εξεταστικά κέντρα και αυτό θα τα απομακρύνει από τον άλλο στόχο του δημόσιου σχολείου που είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους μαθητές και η ανάδειξη σωστών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία με επιστολή της προς τους Αρμόδιους Φορείς στις 29 Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας πραγματικότητες και καταθέτοντας εισηγήσεις, ζητά όπως ανασταλεί η εφαρμογή των εξετάσεων ούτως ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχημένη εφαρμογή τους, αν στο τέλος του διαλόγου κριθεί ότι είναι αναγκαία η εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων». 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Λοΐζος Σέπος*
Fri February 16, 2018, 16:51:47
Η εισαγωγή εξετάσεων ανά τετράμηνο και κατ' επέκταση περιορισμός στην εξεταστέα ύλη είναι ορθή απόφαση. Πρόβλημα παρουσιάζεται στα χρονοδιαγράμματα κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί:
1. Τα σχολεία να κλείνουν στις 28 Ιουνίου και οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζονται τις 2 τελευταίες εργάσιμες ημέρες του Αυγούστου για βιωματικά σεμινάρια από τις 8:00-1:00.

*Διευθυντής Λυκείου Ακροπόλεως
2. Ανεξετάσεις στις 1 & 2 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα να αρχίζουν από τις 3 Σεπτεμβρίου.
3. οι 4 αργίες, Αρχιεπισκόπου, γραμμάτων, 1η Μαΐου και 11 Ιουνίου θα μεταφερθούν την εβδομάδα της αποκριάς. Καταργούνται οι 2 μέρες του εκπαιδευτικού και το σχολείο ανοίγει Πέμπτη του Πάσχα.
4. 21 Δεκεμβρίου σταματούν τα μαθήματα και στις 23 Εξέταση Νέων Ελληνικών, και 6,7,8,9 Ιανουαρίου τα 4 εξεταζόμενα. Τα γραπτά διορθώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
5. Τα σχολεία τον Ιούνιο κλείνουν στις 6-10 Ιουνίου και αρχίζουν οι εξετάσεις. Τα γραπτά διορθώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
6. Για εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια οι υποψήφιοι να παρακάθονται εξετάσεις στη γλώσσα και μαθηματικά/άλγεβρα/"quantitative mathematics". Ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής στο Λύκειο ο υποψήφιος θα επιλέγει και τμήμα/σχολή.
7. Ολοι προάγονται και απολύονται ανεξάρτητα του βαθμού. Ας αποφασίζει το πανεπιστήμιο αν θα δέχεται υποψήφιους με βαθμό κάτω από τη βάση.

Ολοι εσείς που είστε αντίθετοι με το θεσμό των τετραμήνων.... που το έχετε δοκιμάσει και το βρήκατε αντιπαιδαγωγικό; Το δουλέψατε και βρήκατε πως δεν είναι παραγωγικό; Μιλάτε εκ πείρας ή από κομματική ιδεοληψία; Εχετε θέμα με τους θεματοθέτες και επιθεωρητές; Αυτό λύνεται διότι το κάθε σχολείο ή ομάδα σχολείων μπορεί/ούν να θεματοθετούν.
Στο Λύκειο Ακρόπολης οι εξετάσεις γίνονται εδώ και 3 χρόνια και είναι όλα μια χαρά!!!!! Η ύλη της Α & Β τάξης αρχίζει από τις 15 Ιανουαρίου! στα άλλα Λύκεια είναι η ύλη από το Σεπτέμβριο και όλες οι εικότητητες "τρέχουν" να μειώσουν την ύλη κατά 20-30%.
Από τη στιγμή που δεν δοκιμάσατε τα τετράμηνα δεν μπορείτε να μιλάτε ως ειδήμονες.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016