KESJULY18

2018-02-13 12:02:40
Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus +  και στην Κύπρο

Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus + και στην Κύπρο


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε συμφωνία εγγύησης Erasmus + με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνουν  την έναρξη  νέου πιλοτικού προγράμματος που αφορά σε φοιτητές επιπέδου Μάστερ. Το δάνειο θα επιτρέψει σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναβάλλουν την καταβολή διδάκτρων και ενοικίου για περίοδο 4 χρόνων από την έναρξη των σπουδών τους. Η συμφωνία θα βοηθήσει σπουδαστές επιπέδου Μάστερ που διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο Προγράμματος Erasmus + να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκατ. Ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 240 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα με ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον φοιτητή. Συγκεκριμένα, η  περίοδος αποπληρωμής αρχίζει  δύο έτη μετά τη συμπλήρωση των σπουδών  και επεκτείνεται μέχρι και τέσσερα χρόνια.  Η συμφωνία μεταξύ του ΕΤΕ και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία στην Κύπρο, εντάσσεται  στο μηχανισμό  εγγύησης δανείων Erasmus + για μεταπτυχιακές σπουδές με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση από το ΕΤΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, κ. Pier Luigi Gilibert δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υπογράψω σήμερα την Εγγύηση Δανείου Erasmus + MasterStudentLoan με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό το νέο πρόγραμμα υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών Μάστερ και γεφυρώνει το υπάρχον χρηματοπιστωτικό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όταν αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σε άλλη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η υπογραφή θα συμβάλει στην αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών υψηλών δυνατοτήτων, οι οποίοι θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της  καινοτομίας στην Ευρώπη».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δεύτερη συμφωνία που υπογράφεται στην ΕΕ με ένα πανεπιστήμιο, λέγοντας: «Αυτό δείχνει ότι η Εγγύηση Erasmus + αποτελεί  μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια που επιθυμούν να διεθνοποιήσουν τη διδασκαλία και τη φοιτητική τους κοινότητα, προσφέροντας δάνεια  χωρίς εγγυήσεις, ένα επίτευγμα που πετύχαμε  χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες των εταίρων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ. Οι εισερχόμενοι σπουδαστές όχι μόνο θα μπορούν να επωφεληθούν από προσιτές μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο αλλά και από μια ολοκαίνουρια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη που ανεγείρεται  με την υποστήριξη της ΕΤΕπ».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής  Κωνσταντίνος Χριστοφίδης δήλωσε: «Το όραμά μας είναι να καθιερώσουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως κορυφαίο θεσμό πολιτιστικής αλληλοεπίδρασης, με εξέχουσα συνεισφορά στην κοινωνία, ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα  συνεισφέρει έμπρακτα στην προσέλκυση περισσότερων διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών, θα ενισχύσει  τις επιστημονικές μας συνεργασίες και  θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε περαιτέρω το διεθνές μας προφίλ, το οποίο αποτελεί σημαντικό άξονα της τρέχουσας στρατηγικής μας. Το νέο αυτό  πρόγραμμα κινητικότητας αναμένεται να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για πολύ καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαστε αφοσιωμένοι στην αριστεία στη διδασκαλία,  αγωνιζόμαστε να  επιτύχουμε αριστεία στην έρευνα και ταυτόχρονα προσφέρουμε σύγχρονες υποδομές και μια  ιδιαίτερα ζωντανή φοιτητική ζωή. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους φοιτητές που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα».

Το σύστημα εγγυήσεων Erasmus+ της ΕΕ επιτρέπει στο  ΕΤΕ να παρέχει εγγυήσεις και αντισταθμίσεις με εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι με τη σειρά τους χορηγούν δάνεια σε φοιτητές για  να λάβουν πλήρες μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Μάστερ σε άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να ενημερωθούν εκτενώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους μεσάζοντες που παρέχουν χρηματοδότηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρα εκτός από αυτή της διαμονής του φοιτητή. Τα ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ιστότοπο του ΕΤΕ, στη διεύθυνση www.eif.org

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική αποστολή του είναι να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜμΕ) , βοηθώντας τις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν συγκεκριμένα σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της επιστημονικής καινοτομίας, της έρευνας και επινόησης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σχετικά με τα Δάνεια  Erasmus+  για Μεταπτυχιακά Προγράμματα  επιπέδου Master

Το πρόγραμμα Erasmus+,  στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το πρόγραμμα δανείων Μάστερ για τους φοιτητές Erasmus +, είναι η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη κινητικότητας φοιτητών στην ΕΕ, με περισσότερους από 300.000 φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσωπικό να σπουδάζει, εργάζεται ή να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα κάθε χρόνο. Το Πρόγραμμα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εκτελεστική της υπηρεσία. Τα Erasmus + Master Δάνεια διατίθενται σήμερα σε φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές σε οποιαδήποτε από τις 33 χώρες του προγράμματος Erasmus +. ΤΑ δάνεια διατίθενται  μέσω τραπεζών στη Γαλλία, την Ισπανία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μέσω πανεπιστημίων στο Λουξεμβούργο και τώρα και στην Κύπρο.

Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_el

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με περισσότερους από 7.000 σπουδαστές, 104 εργαστήρια και 800 διδάσκοντες και μέλη του προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) είναι το 52ο καλύτερο Πανεπιστήμιο ηλικίας κάτω των 50 ετών, σύμφωνα με την Times New Higher Education Rankings. Το ΠΚ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Κύπρο για νέους πτυχιούχους και ερευνητές. Σήμερα απασχολεί περίπου 550 νέους επιστήμονες με εξωτερικά ερευνητικά κεφάλαια. Τα τελευταία χρόνια, το ΠΚ προσελκύει εκλεκτές και εξαιρετικά ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις και σήμερα συμμετέχει σε 146 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα τα οποία ανήλθαν σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Μέχρι στιγμής έχει λάβει 14 χορηγίες ERC από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και η συμμετοχή τoυ στο πρόγραμμα Teaming («Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming»)  του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι αξιοσημείωτη καθώς κατατάσσεται πρώτη σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Επικοινωνία 

ΕΤΕ: David Yormesor, τηλ .: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κατερίνα Νικολαΐδου, Τηλ .: +357 22894304, e-mail: prinfo@ucy.ac.cy


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016