KESJULY18

2018-02-07 14:54:16
Αίτηση για θέση Απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων

Αίτηση για θέση Απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων


Διευθυντές/τριες Σχολείων

Δημοτικής, Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά 2018-2019

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς όπως υποβάλουν αίτηση για ανάληψη θέσης Απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις διάφορες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του.

  1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του σχετικού συνδέσμου στη διεύθυνση www.moec.gov.cy από την Τετάρτη 7 Φεβρουάριου 2018 στις 14:00 μέχρι και την Τετάρτη 21 Φεβρουάριου 2018 στις 14:00. Σημειώνεται ότι χειρόγραφες ή/και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ δεν θα δοθεί παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
  2. Στα παραρτήματα της εγκυκλίου περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τους όρους επιλογής και απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

3.1.    Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται οι διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες στη βάση της βαθμίδας εκπαίδευσης.

3.2.    Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στις κατηγορίες διαθέσιμων θέσεων, ως εξής: (α) Παράρτημα 2Α: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, (β) Παράρτημα 2Β: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, (γ) Παράρτημα 2Γ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (δ) Παράρτημα 2Δ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, (ε) Παράρτημα 2Ε: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και (στ) Παράρτημα 2Στ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3.3.   Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

3.4. Στο Παράρτημα 4 αναφέρονται οι όροι επιλογής και απασχόλησης των ατόμων που θα πληρώσουν τις θέσεις.

     4. Υπογραμμίζεται ότι οι θέσεις για το Γραφείο Υπουργού, για το Γραφείο Γενικής Διευθύντριας, για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προκηρύσσονται, καθώς δίδεται στην Αρμόδια Αρχή η διακριτική ευχέρεια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις πιο πάνω θέσεις.

      5. Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όσων περιγράφονται στα πιο πάνω παραρτήματα, τα οποία θα τηρηθούν χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις.

Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια

Κοιν.: - Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ.

- Αν. Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2Α
Παράρτημα 2Β
Παράρτημα 2Γ
Παράρτημα 2Δ
Παράρτημα 2Ε
Παράρτημα 2ΣΤ
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Λένα Πηδιά
Thu February 08, 2018, 14:35:54
Ο Υπουργός Παιδείας, ο Κώστας Καδής είπε ότι κάποιες θέσεις θα έχουνε ανακοίνωση για διοικητικό προσωπικό, όπως είναι στη δημόσια υπηρεσία γενικότερα. Ας ελπίσουμε πώς θα μπορέσει αυτό να συμβεί στο μέλλον επειδή εγώ σπούδασα ελληνική φιλολογία, και θα με ενδιέφερε να εργασθώ διοικητικά και γραφειακά. Μακάρι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να επιτρέψει την εισδοχή ατόμων που δεν είναι διορισμένοι εκπαιδευτικοί αλλά με κατάρτιση σε εκπαιδευτικά θέματα, για να δοθεί σε εμάς τους νέους άνεργους μια ευκαιρία εργασίας, που εμείς έχουμε περισσότερη ανάγκη από τους εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται και που ο μισθός τους θα παραμείνει ο ίδιος με την απόσπασή τους στο ΥΠΠ ενώ εμείς οι άνεργοι έχουμε ανάγκη από δουλειά, αν υπάρχει το σύστημα που υφίσταται στη Δημόσια Υπηρεσία (αορίστου χρόνου, με έκτακτες βάσεις για ένα διάστημα) δε θα ήταν άσχημο. Ας ελπίσουμε οι διάφοροι εμπλεκόμενοι παράγοντες όπως είναι η Βουλή ή το Υπουργικό να θεσμοθετήσουν το συγκεκριμένο για εκσυγχρονισμό και περισσότερη βοήθεια στους άνεργους, νεαρούς πτυχιούχους που θέλουν να καταπιαστούν επαγγελματικά με την επί χάρτου εκπαίδευση και τη γραφειοκρατική διαδικασία.

Παυλίνα Έλληνα
Thu February 08, 2018, 13:39:01
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος για τα προσόντα των εκπαιδευτικών ως προς την πείρα και όχι μόνο στα προσόντα, π.χ. αν έχουν μάστερ που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απόσπαση ως προσόν αλλά κάποιος είχε προσόν την πείρα είναι ανώτερο θεωρώ γιατί είχε πρακτέα εφαρμογή της δουλειάς σε προσαρμόσιμα στάδια που είναι ένα ισχυρότερο ατού.

Λαύρα Παπαγεωργίου
Thu February 08, 2018, 12:38:28
Ο εξαιρετικός εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας είχε αναφέρει για τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Να είστε προσεκτικότατοι στους λειτουργούς που είναι κοντά στα παιδιά μας, υπό διάφορες ιδιότητες ειδικά για τους εκπαιδευτικούς δημοτικής, προσχολικής και κυρίως ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα διανοητικά δηλαδή και κινητικά.

Ανησυχούμε γιατί υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά θέματα, δηλαδή ακούστηκε στην τηλεόραση για επιθέσεις σεξουαλικής ή σωματικής βίας στα παιδιά, να είστε προσεκτικότατοι.

Λαύρα Παπαγεωργίου
μητέρα παιδιού με ειδικές ικανότητες σε ίδρυμα-σχολείο που ανήκει στο ΥΠΠ (Ειδικό Σχολείο)
μητέρα παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείου
άτομο που επικοινώνησε για θέματα ασφάλειας κακοποίησης παιδιών για πληροφορικούς σκοπούς με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας

Σαμάνθα Ευαγγέλου
Thu February 08, 2018, 12:33:08
Πρέπει στο τμήμα των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης να υπάρχει άτομο το οποίο θα είναι ονομαζόμενο Επιθεωρητής / Επιθεωρήτρια και όχι Υποδιευθυντής Α' που εξάλλου δεν επιτρέπει απόσπαση αν δεν είσαι απλός υποδιευθυντής, που να μπορεί μέσω της εμπειρίας που διαθέτει να κατευθύνει και να καθοδηγεί. Όσο καλός κι αν είναι ένας υποδιευθυντής α' δεν έχει την πείρα και δεν ακολούθησε τις διαδικασίες και τη σχετιζόμενη εμπειρία που πρέπει μέσα από τα διαδικαστικά που ενδείκνυντε για να εργασθεί κάποιος ως επιθεωρητής σε ένα σχολείο για να μπορεί να συμβουλέψει ή να καθοδηγήσει ένα νεαρό, άπειρο και αδιόριστο εκπαιδευτικό.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο να υπάρχει πρόσωπο με την ιδιότητα του επιθεωρητή, που να διοργανώνει εκείνος/η τα παιδαγωγικά σεμινάρια, τις ενημερώσεις και τις επιμορφώσεις σε εβδομαδιαίο ή το πολύ μηνιαίο επίπεδο και όχι στις αρχές του χρόνου ή στα τέλη όταν πρόκειται να υπάρχει διόρθωση εξετάσεων.

Εργάσθηκα στα Κ.Ι.Ε. και αυτός ήταν ο λόγος που αποτραβήχθηκα. Εργάζομαι σε ιδιωτικό φροντιστήριο γιατί ΘΕΛΩ τον προϊστάμενό μου να μπορεί να με καθοδηγήσει ως προς το υλικό και το αντικείμενο που διδάσκω και να με κατευθύνει μέσα σε πλαίσια ελέγχου, κάτι που δεν μπορεί ένας διευθύνων σε Κ.Ι.Ε. να το πράξει λόγω του ότι η ειδικότητά του είναι ξένη.

Η απόσπαση του εν λόγω ανθρώπου πρέπει να είναι απόσπαση επιθεωρητή για την ιδιότητα του/ της Παιδαγωγικής Συμβούλου. Τα αναφέρω ετούτα, επειδή θα αιτηθώ του χρόνου γιατί μπορούμε πολλές να αιτηθούμε ανεξαρτήτως μοριοδοτήσεως.

Αντώνης Τινής
Wed February 07, 2018, 20:51:40
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά ΔΕΝ υπάρχει θέση απόσπασης για συμβούλους ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Ένα από τα σημαντικότερα γνωστικά αντικέιμενα του Αναλυτικού μας Προγράμματος, μένει για άλλη μια φορά χωρίς ουσιαστικά συνδετικό κρίκο μεταξύ μάχιμων εκπαιδευτικών και ΥΠΠ.

Τι λέει γι' αυτό ο απερχόμενος Υπουργός;

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016