KESJULY18

2017-12-18 12:59:31
 Συνέδριο: Επικύρωση Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο: Χαρτογράφηση, Πρακτικές, Σχεδιασμός

Συνέδριο: Επικύρωση Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο: Χαρτογράφηση, Πρακτικές, Σχεδιασμός


«Σημαντική πρωτοβουλία, ενταγμένη στη συνολικότερη προσπάθεια της πολιτείας για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών» χαρακτήρισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής το Έργο «Θέσπιση μηχανισμών για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων). 
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου με θέμα «Επικύρωση Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο: Χαρτογράφηση, Πρακτικές, Σχεδιασμός», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι «η επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν τα προσόντα που θα αποκτήσουν μέσα από την επικύρωση στη σταδιοδρομία τους ή στη συνέχιση της εκπαίδευσής τους. Αυτό το γεγονός μπορεί να έχει ευεργετικές συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αφενός, αυξάνει την αυτοπεποίθηση, την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα κυρίως ατόμων που μειονεκτούν κοινωνικοοικονομικά ή που δεν διαθέτουν σημαντική εξειδίκευση, αφετέρου, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη». Σημείωσε επίσης ότι το έργο γενικά «μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης που να ενδυναμώνει τους πολίτες και να συμβάλλει στην πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου».
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με τους μηχανισμούς επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η οποία εκπονήθηκε από τον οργανισμό EEA Group που αποτελεί τον Ανάδοχο Φορέα του Έργου. Η χαρτογράφηση προέκυψε από τις απόψεις των διαφόρων φορέων που έλαβαν μέρος σε αυτή και έχουν ως απώτερο στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για θέσπιση μηχανισμών για την επικύρωση των μορφών αυτών μάθησης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι υπουργείων, ημικρατικών οργανισμών, κοινωνικών εταίρων, εθελοντικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πανεπιστημίων.
Κατά την παρουσίαση του Έργου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τονίστηκε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα αποτελέσει ομπρέλα που θα καλύπτει υφιστάμενες και νέες δράσεις, θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και με άλλα υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος, να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα δώσουν ώθηση στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στη Κύπρο, τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Κύριοι ομιλητές του Συνεδρίου ήταν η Σύμβουλος Κατάρτισης από τον Οργανισμό GRETA de la Loire της Γαλλίας κα Fabienne Barnay-Beluze, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ελλάδας (EOPPEP) κα Ελένη Γιαννακοπούλου και ο Λειτουργός Πολιτικής από τον οργανισμό Youth for Exchange and Understanding και μέλος του Task Force of Lifelong Learning Platform κ. Παναγιώτης Χατζημιχαήλ, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα που σχετίζονται με την επικύρωση και την πιστοποίηση της μη τυπικής μάθησης στις χώρες τους καθώς και στην Ευρώπη γενικότερα. Οι εμπειρίες που μετέφεραν υποβοήθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου και του Έργου γενικότερα. 
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών που αφορούν στην Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, η εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κα Ελευθερία Χριστοφόρου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά και ο εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ιωάννης Ζένιος, αναφερόμενοι στις προκλήσεις της επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, τόνισαν, μεταξύ άλλων, τη σημασία της ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την αναγκαιότητα ενός συστήματος που να είναι φιλικό και ευέλικτο προς τους ενδιαφερομένους, την ύπαρξη μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητάς του και τη διασύνδεση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Οι συμμετέχοντες/ουσες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Δράσης, το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016