KESJULY18

2017-12-05 13:58:24
Απολογισμός Καδή: «Τολμήσαμε, Σχεδιάσαμε, Υλοποιούμε»

Απολογισμός Καδή: «Τολμήσαμε, Σχεδιάσαμε, Υλοποιούμε»


Ο Υπ. Παιδείας παρουσίασε το έργο του υπουργείου του, για την περίοδο 2013-2018

Με σύνθημα «Τολμήσαμε, Σχεδιάσαμε, Υλοποιούμε», ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, παρουσίασε το έργο του υπουργείου του, για την περίοδο 2013-2018, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο ΠΑΛΛΑΣ στη Λευκωσία. «Τολμήσαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, τολμήσαμε το δύσκολο και το νέο, έχοντας πίστη στην αλλαγή που τόσο έχουν ανάγκη οι νέοι μας, η κοινωνία κι ο τόπος μας», επισήμανε ο Κώστας Καδής αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι σε τομείς της Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά γενική ομολογία χρειάζονταν μεταρρυθμίσεις εδώ και πολλά χρόνια, διαμορφώθηκε και άρχισε ήδη να εφαρμόζεται μια σειρά από νέες εκσυγχρονιστικές πολιτικές. «Οι αλλαγές που είχε ανάγκη ο τομέας της εκπαίδευσης έπρεπε να γίνουν άμεσα, δεν μπορούσαν να αναβάλλονται άλλο, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Περιμένοντας για παράδειγμα την κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει το σύστημα Διορισμών, πέρασαν τριάντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια», τόνισε ο Κώστας Καδής. 

Οι κεντρικές μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τον Υπουργό, κεντρικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νέα Αναλυτικά Προγράμματα), η εφαρμογή του νέου, σύγχρονου Λυκείου με τις κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων, το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών, καθώς και οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων. Οι αλλαγές αυτές έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς, όπως είναι η βελτίωση της εικόνας της Κύπρου με βάση τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας TIMSS 2015 (Έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στη Δημοτική Εκπαίδευση), η από φέτος έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, η μείωση των απουσιών των μαθητών κατά 15% την τρέχουσα σχολική χρονιά κ.ά.  Με την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται ότι σύντομα θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα και σε άλλες πτυχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Νέες πολιτικές

Ο Κώστας Καδής παρουσίασε μια σειρά από νέες πολιτικές που σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται αποσκοπώντας σε ένα πιο ανοικτό και δημοκρατικό σχολείο, προσαρμοσμένο στα νέα κοινωνικά δεδομένα, όπως:

* Τη στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο.

* Τον Κώδικα Αντιρατσιστικής Πολιτικής στα σχολεία, καθώς και τον Οδηγό για την Πρόληψη και Διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.

* Τη νέα πολιτική για την εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

* Την εισαγωγή νέων επιστημονικά έγκυρων προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

* Την ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης των παιδιών.

Ειδική Εκπαίδευση

Αναφερόμενος στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης, ο κ. Καδής τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες για τη στήριξη και την αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, όπως η αύξηση του διδακτικού και θεραπευτικού προσωπικού, η αύξηση των σχολικών συνοδών καθώς και η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεων των Ειδικών Σχολείων.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η Δημόσια Διαβούλευση, με στόχο τη διαμόρφωση νέας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Η ΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση

Στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες να καταστεί η Κύπρος διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν καρπούς, αφού ο αριθμός των ξένων φοιτητών στα κυπριακά Πανεπιστήμια από 8.375 που ήταν το 2012, έφτασε στους 21.093 το 2017.

Η Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Ιστορικής σημασίας χαρακτήρισε ο Κώστας Καδής τη δημιουργία της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, χαιρετίζοντας την ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ). Η Ακαδημία αναμένεται να καταστεί το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου, που θα αξιοποιεί τους πιο επιφανείς ανθρώπους της χώρας, αναβαθμίζοντας το πνευματικό, το επιστημονικό και το πολιτιστικό της γίγνεσθαι.  

Αναφερόμενος στον τομέα του Πολιτισμού, ο Υπουργός σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά έργα, τόσο σε επίπεδο διαδικασιών στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όσο και σε επίπεδο πολιτιστικών υποδομών, που αναμένεται να αναβαθμίσουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου.  Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις καινοτόμες προσεγγίσεις που εφαρμόζει ο ΘΟΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και της διοικητικής του οργάνωσης. 

Σε ό,τι αφορά τη Νεολαία, που υπάγεται στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου του, ο Κώστας Καδής τόνισε ότι οι δράσεις ενδυνάμωσης των νέων βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες, τόσο του ΥΠΠ, όσο και του ΟΝΕΚ.  Ο Υπουργός σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ετοιμασία και υλοποίηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, και η έναρξη της υλοποίησής της μέσα από μια δέσμη πρωτοποριακών προγραμμάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν και εντάχθηκαν ήδη στον προϋπολογισμό του κράτους.

Στον τομέα του Αθλητισμού, ο Υπουργός χαιρέτισε την έγκριση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και την έναρξη κατάρτισης του πρώτου Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό.  Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός σημείωσε ότι προωθήθηκαν 19 έργα αθλητικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου του νέου γηπέδου στη Λεμεσό.  

Ο κ. Καδής επισήμανε ότι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, το Υπουργείο του στηρίχτηκε στην επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη εκατοντάδων Πανεπιστημιακών, τεχνοκρατών και μάχιμων εκπαιδευτικών καθώς και στον διάλογο και τη διαβούλευση. Παρατήρησε ότι με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε η μέγιστη δυνατή συναίνεση για τις πλείστες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν.

Κλείνοντας, ο Υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συμμετείχαν με τις ιδέες τους, τις παρατηρήσεις τους και την κριτική τους στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών του Υπουργείου. 

Τον Υπουργό προλόγισε η Λήδα Ευαγγελινού, μαθήτρια της Γ΄ Τάξης του Λυκείου Ακρόπολης, η οποία τόνισε ότι «…δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς το χρέος των φορέων της Παιδείας είναι υψηλό και τα περιθώρια ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης πολλά».   

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου του ΥΠΠ, η καταξιωμένη μουσικός Αλέξια Βασιλείου παρουσίασε τη μέθοδο μουσικής ακρόασης Re-bE, της οποίας η πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία της Κύπρου εγκαινιάστηκε χθες από τον Υπουργό.  Συγκεκριμένα, η μουσική θα μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία σε παγκύπρια κλίμακα, μέσω του ιδιωτικού διαδικτυακού ραδιοφώνου, του Re-bE radio, που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση και συμβαίνει για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά πράγματα, δίνοντας στην Κύπρο παγκόσμια πρωτιά στο θέμα αυτό.

Απολογισμός Καδή: «Τολμήσαμε, Σχεδιάσαμε, Υλοποιούμε»

Απολογισμός Καδή: «Τολμήσαμε, Σχεδιάσαμε, Υλοποιούμε»


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016