KESJULY18

2017-11-15 11:32:21
Πανεπ. Κύπρου και Δήμος Αγλαντζιάς ενώνουν δυνάμεις για υλοποίηση του ερευνητικού έργου» «HYBUILD»

Πανεπ. Κύπρου και Δήμος Αγλαντζιάς ενώνουν δυνάμεις για υλοποίηση του ερευνητικού έργου» «HYBUILD»


*Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €5.995.840 για την ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής/ θερμικής αποθήκευσης για αυτόνομα και περιφερειακά κτίρια για δύο διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές: τη Μεσόγειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη

*Θα δημιουργηθεί πρότυπο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην καρδιά της Αγλαντζιάς

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς ενώνουν δυνάμεις μαζί με εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες για υλοποίηση ενός πρωτοποριακού ερευνητικού έργου με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την υβριδική αποθήκευση και τη δημιουργία πρότυπου Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην καρδιά της Αγλαντζιάς.  Το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο “HYBUILD” έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Σε αυτό συμμετέχουν φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Κύπρο συνεργαζόμενοι φορείς είναι  η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου  Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.995.840, από τα οποία ποσό ύψους €364.375 αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δήμο Αγλαντζιάς.

Το έργο με συνολική διάρκεια 4 ετών, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017 και  αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής/ θερμικής αποθήκευσης για αυτόνομα και περιφερειακά κτίρια για δύο διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές: τη Μεσόγειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη.  Συγκεκριμένα το έργο HYBUILD θα αναπτύξει δύο καινοτόμες ιδέες για την υβριδική αποθήκευση: μία για το μεσογειακό κλίμα που προορίζεται κυρίως για την παροχή ψύξης και μία για το ηπειρωτικό κλίμα που προορίζεται κυρίως για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού. Οι διαμορφώσεις αυτές θα επιτρέψουν την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας που θα κυμαίνεται από 20 έως 40%, σε ετήσια βάση, τόσο στο μεσογειακό όσο και στο ηπειρωτικό κλίμα. Η προτεινόμενη εφαρμογή φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Στόχοι του Έργου HYBUILD

Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι, η ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών μονάδων αποθήκευσης, η εφαρμογή έξυπνων μικρό-δικτύων παράλληλα με υβριδικές μονάδες αποθήκευσης σε υφιστάμενες οικοδομές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η συλλογή μετρήσεων και ανάλυση αποτελεσμάτων και η  δια μέσου της έκθεσης του κτιρίου ενημέρωση του κοινού για εφαρμογές σύγχρονών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι υβριδικές αποθήκες του HYBUILD θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτίρια σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες επίδειξης.

Δημιουργία πρότυπου και  πολυλειτουργικού  Κέντρου στον πυρήνα της Αγλαντζιάς

Μια εκ των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου HYBUILD από τον  Δήμο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου  Κύπρου και άλλους εταίρους, είναι η δημιουργία πρότυπου και πολυλειτουργικού Κέντρου στον πυρήνα της Αγλαντζιάς.

Ως μελέτη περίπτωσης έχει προκαταρτικά προταθεί το διατηρητέο κτίριο (μπακάλικο) που βρίσκεται στην πλατεία στον πυρήνα της Αγλαντζιάς. Στόχος είναι η διαμόρφωση του κτιρίου σε ένα ζωτικό χώρο που να φιλοξενεί λειτουργείς των δημοτών και επισκεπτών της Αγλαντζιάς. Η πρόταση στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού πυρήνα με στόχο την  ανάπτυξη ενός προορισμού που θα αποτελέσει πόλο κοινωνικής συναναστροφής και δημιουργικής απασχόλησης.

Το κτίριο φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για μόνιμη ψηφιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστηρικτικού εξοπλισμού για να λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης της κοινωνίας για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στα σπίτια μας ικανών να προσφέρουν μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου όπου πέραν από την προβολή των σύγχρονων τεχνολογιών θα έχει δυνατότητες φιλοξενίας εκδηλώσεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών παραστάσεων κ.α. και παράλληλα θα λειτουργεί ως αναγνωστήριο – ψηφιακή βιβλιοθήκη  για τους νέους δημότες και φοιτητές.

Στην προτεινόμενη ανάπτυξη θα δοθεί μεγάλη σημασία στη διατήρηση και του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομίας τόσο για την εγγενή αξία της όσο και για τη δυναμική που μπορεί να προσδώσει στην αναζωογόνηση της περιοχής εάν αξιοποιηθεί και προβληθεί σε ορθολογικό και δημιουργικό τρόπο.

Στόχος  η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Η εναρκτήρια συνάντηση για το πρωτοποριακό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε στις  18 και 19 Οκτωβρίου 2017, στις Βρυξέλλες, κατά την οποία οι 8 εταίροι προγραμμάτισαν το πρόγραμμα του έργου που έχει διάρκεια 4 χρόνια. Στο επίκεντρο της προσοχής του έργου είναι οι ευρύτεροι στόχοι της ΕΕ για ανάπτυξη τεχνολογιών που θα οδηγήσουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα αλλά ταυτόχρονα θα βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αποδοτικότητα, εκμηδενίζοντας έτσι τυχόν απώλειες και αχρείαστη σπατάλη πόρων.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο τομέας των κτιρίων πρέπει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) προς την ατμόσφαιρα κατά περισσότερο από 70% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010, προκειμένου να περιοριστεί η συνεχιζόμενη αύξηση υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στόχο αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συνδυάζοντας τόσο παθητικές στρατηγικές όσο και ενεργητικές τεχνολογίες. Η εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή και στοχεύει στην ενσωμάτωση των συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κ.ά. 

Πανεπ. Κύπρου και Δήμος Αγλαντζιάς ενώνουν δυνάμεις για υλοποίηση του ερευνητικού έργου» «HYBUILD»


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016