KESJULY18

2017-10-13 10:34:05
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017- 2018 (Β΄ Φάση)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017- 2018 (Β΄ Φάση)


Στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 3-6 ετών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, προσφέρουν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018 τη Β΄ Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΣΕΑΠ). Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3-6 χρονών)- 2016(ΑΠ) και σε αυτό αναμένεται να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία.

Η Επιμόρφωση προσφέρεται σε εργάσιμο χρόνο (08:30-13:00) και καλύπτει εννέα (9) θεματικές ενότητες, ως ακολούθως:

 • Γλωσσική Αγωγή
 • Μαθηματικά
 • Κοινωνικές Σπουδές
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Μουσική Αγωγή
 • Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση
 • Συνδυασμένη εκμάθηση ξένης γλώσσας και περιεχομένου CLIL
 • Θεατρικές Συμβάσεις
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Για κάθε θεματική ενότητα θα δημιουργηθεί μία ομάδα 30 νηπιαγωγών οι οποίες για πρώτη φορά παρακολουθούν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα στην προσφερόμενη επιμόρφωση.

Οι 30 νηπιαγωγοί της κάθε ομάδας θα παρακολουθήσουν τρεις ολοήμερες συναντήσεις στην ολομέλεια. Επιπρόσθετα, από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι τον Μάιο 2018 θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συστηματικές επιμορφώσεις διάρκειας 18 ωρών σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους επιμορφωτές. Το σύνολο των ωρών της επιμόρφωσης (σε ολομέλεια και μικρές ομάδες) είναι 30 ώρες. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στα θέματα, τις ημερομηνίες και τις αίθουσες διεξαγωγής κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

 • Βιωματικά εργαστήρια.
 • Παρατηρήσεις, συλλογή πληροφοριών/δεδομένων από την εφαρμογή της πρακτικής και ανάλυσή τους.
 • Δράση (Σχεδιασμός και Εφαρμογή Σχεδίου Εξελικτικών Δραστηριοτήτων)-Συλλογή δεδομένων από την Εφαρμογή.
 • Ανάλυση δεδομένων από την Εφαρμογή Σχεδίου Εξελικτικών Δραστηριοτήτων, Αναστοχασμό, Βιντεοσκοπήσεις.

Το κλείσιμο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει μια Ημερίδα στην οποία θα γίνουν παρουσιάσεις από κάθε ομάδα επιμόρφωσης.

Η Διεύθυνση κάθε δημόσιου νηπιαγωγείου καλείται να προβεί στις ακόλουθες διευθετήσεις:

 1. Σχολικές μονάδες με ένα (1) τμήμα: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις με την περιπατητική νηπιαγωγό έτσι ώστε, όπου είναι δυνατόν, να παρακολουθήσουν ένα από τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης (σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία στα οποία υπηρετεί η ίδια περιπατητική νηπιαγωγός).
 2. Σχολικές μονάδες με δύο (2) τμήματα: συμμετέχει μία (1) νηπιαγωγός. Αν η διεύθυνση διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δύο εκπαιδευτικοί, σε διαφορετικές θεματικές ενότητες.
 3. Σχολικές μονάδες με τρία (3) τμήματα και άνω: αν η διεύθυνση διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δύο εκπαιδευτικοί σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Την απόφαση θα λάβει η διεύθυνση, ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε σχολικής μονάδας.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, η επιμόρφωση θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πρέπει να γίνονται ανάλογες αλλαγές και ρυθμίσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να παρακολουθούν τις ενδιάμεσες συναντήσεις με τον επιμορφωτή/ την επιμορφώτρια απρόσκοπτα, αφού διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με την ευθύνη της Διευθύντριας κάθε σχολικής μονάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια, από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, μέχρι και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθύντριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα της Επιμόρφωσης, ανά γνωστικό αντικείμενο/τομέα ανάπτυξης/προσέγγιση, της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο έχει την ευθύνη της υλοποίησης της επιμόρφωσης για τα Αναλυτικά Προγράμματα, δεν θα δεχτεί καμία αίτηση αλλαγής της επαρχίας επιμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία της Δήλωσης Συμμετοχής.

Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μαρία Ηρακλέους (22402387) και Μαρία Σιακαλλή (22402328) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosxoliki@cyearn.pi.ac.cy.

Εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος σε ομάδες εργασίας που λειτούργησαν κατά την Α΄ Φάση της επιμόρφωσης, τη σχολική χρονιά 2016-2017 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), θα συνεχίσουν ως Ομάδα Υποστήριξης, ενίσχυσης και, ως εκ τούτου, επιπλέον επιμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην εν λόγω ομάδα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στον επιμορφωτή/ επιμορφώτρια της προηγούμενης χρονιάς, με ταυτόχρονη κοινοποίηση (Cc) στην κ. Ελευθερία Κυριακίδου, ΕΔΕ, Σύνδεσμο Αναλυτικών Προγραμμάτων Προδημοτικής Εκπαίδευσης και στην κ. Μαρία Σιακαλλή, Λειτουργό Π.Ι., στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: (edanou@schools.ac.cy), (shiakalli.m@cyearn.pi.ac.cy) αντίστοιχα.

Οι Διευθύντριες/Βοηθοί Διευθύντριες και Διευθύνουσες διθέσιων και άνω νηπιαγωγείων ΔΕΝ θα λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Τα διευθυντικά στελέχη θα επιμορφωθούν στα δίκτυα των ΕΔΕ ή σε ολοήμερες συναντήσεις τόσο σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων όσο και των άλλων παραμέτρων (τομείς ανάπτυξης, μεθοδολογία- προσεγγίσεις, αξιολόγηση-τεκμηρίωση) του Α.Π.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής

 


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016