KESJULY18

2017-10-12 20:15:11
Ανακοινώθηκε επίσημα η δημιουργία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας με έδρα τη Λάρνακα

Ανακοινώθηκε επίσημα η δημιουργία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας με έδρα τη Λάρνακα


Από τον Δήμο Λάρνακας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Λάρνακας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου η δημιουργία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας που θα εδρεύει στη πόλη.
Σε δελτίο Τύπου του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «ο Δήμος αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει η Γαλάζια Οικονομία για το νησί, έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων οι οποίες εμπίπτουν στη στρατηγική «Λάρνακα, Γαλάζια Πόλη», προκειμένου να εκπληρώσει τη μετατροπή της πόλης και ευρύτερα του κόλπου Λάρνακας, σε Περιφερειακό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την προώθηση της «Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» της Ε.Ε».
Προστίθεται ότι «το όραμα αυτό θα επιτευχθεί με τη φιλοξενία στην πόλη - και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Λάρνακας - αντίστοιχων ιδρυμάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και την πραγματοποίηση συναφών δράσεων στους τομείς των Θαλάσσιων και Ναυτικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η παραχώρηση ανάλογων κινήτρων, η συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων κρατικών χώρων και κτιρίων στην πόλη της Λάρνακας και στην ακτή του κόλπου της Λάρνακας, θα διευκολύνουν την υλοποίηση τέτοιων φιλόδοξων εγχειρημάτων που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας γενικότερα».
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου «ο Δήμος Λάρνακας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσαν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 εκδήλωση όπου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού KitackLim, ανακοίνωσαν σημαντικές αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά το τοπίο της Γαλάζιας Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη χώρα. Οι αποφάσεις αφορούν την στρατηγική για γαλάζια ανάπτυξη μέσα από την πρωτοβουλία  «Λάρνακα Γαλάζια Πόλη», τη δημιουργία νέας «Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα ιδρυθεί στη Λάρνακα και την έναρξη, από το Σεπτέμβριο του 2018 και του νέου «Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) στη Θαλάσσια Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου».
Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας απεύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ Μιχάλης Σοφοκλέους ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Πολιτεία στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια εγχειρήματα που βοηθούν τη χώρα να προοδεύσει και να επανατοποθετηθεί στον περιφερειακό, αλλά και στο διεθνή χάρτη ως Κέντρο Προώθησης της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στους τομείς της Θάλασσας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των τοπικών αρχών, των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και ιδιωτικών φορέων του τόπου μας στηρίζοντας τις προσπάθειες και δράσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση».
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου «στα πλαίσια της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Maritime Institute of Eastern Mediterranean  ανάπτυξε την πρωτοβουλία για την καθιέρωση του Διεθνούς Βραβείου «Πυργοτέλης Ζώητος» το οποίο θα απονέμεται από το 2019 και μετέπειτα, σε ιδιώτες με αξιόλογα επιτεύγματα και εμπειρία στον τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ο Πυργοτέλης Ζώητος ήταν Κύπριος ναυπηγός οποίος στα χρόνια του Πτολεμαίου του Β’ του Φιλάδελφου τιμήθηκε για τα εικοσήρη και τριακοντήρη πλοία που κατασκεύασε και τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πρόοδο και καινοτομία για τη Θαλάσσια Τεχνολογία εκείνης της εποχής».

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaRITeC-X
Σημειώνεται ότι «στις 6 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λάρνακας παρουσίασε στο Κοινό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaRITeC-X το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας Ναυτικής και Θαλάσσιας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία». 
Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου, προστίθεται «θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Προστίθεται ότι «ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει σημαντικά στην μεταφορά γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους».
Το MaRITeC-X «αποτελείται από την κοινοπραξία 8 εταίρων - φορέων, που εκπροσωπούν τον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό  τομέα, καθώς και τους τομείς της έρευνας και της επιστήμης. Αυτοί οι φορείς είναι ο Δήμος Λάρνακας, συντονιστής του έργου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, δύο εταιρίες με σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, την GeoImaging Ltd και την SignalGeneriΧ καθώς και 4 ερευνητικά ιδρύματα με σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MarInEM), το Ινστιτούτο Θαλάσσης της Ιρλανδίας (Irish Marine Institute), το Εθνικό Θαλάσσιο Εργαστήριο Ιρλανδίας (SmartBay) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Southampton».
Αναφέρεται ακόμα ότι «στα πλαίσια αυτά το MaRITeC-X θα επιδιώξει να καταγράψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες πολλών φορέων μέσα από τη θέσπιση ενός συμβουλευτικού οργάνου το οποίο θα παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στο Κέντρο σε υψηλού επιπέδου θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας. Το Κέντρο θα έχει την έδρα του στη Λάρνακα και  θα συνδεθεί και με τη νέα «Σχολή Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας».
Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου «όλες αυτές οι δράσεις καταδεικνύουν τη θέληση και αποφασιστικότητα του Δήμου να συμβάλει στη δημιουργία και στον εκσυγχρονισμό των αναγκαίων υποδομών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, εξυπηρετώντας τις πραγματικές ανάγκες των τομέων αυτών, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν περαιτέρω».
Προστίθεται επίσης πως «οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016