KESJULY18

2017-09-27 13:55:28
30μηνοι Εκπαιδευτικοί: Η πορεία προς την Ιθάκη της κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων

30μηνοι Εκπαιδευτικοί: Η πορεία προς την Ιθάκη της κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων


ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΚΑΙ ΣΤΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

    Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι διάφορες ομάδες εκπαιδευτικών ξεκίνησαν να αντιδρούν και να παλεύουν για την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Θέση μας είναι ότι όλη αυτή η αναστάτωση προκύπτει από την προχειρότητα, με την οποία σχεδιάστηκε το Νέο Σχέδιο Διορισμών στην εκπαίδευση. Αποτέλεσμα αυτής της προχειρότητας είναι τα προβλήματα στα σχολεία αλλά και το αίσθημα αδικίας που νιώθουν οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να προβούμε σε κάποιες αναφορές και να διορθώσουμε τις όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν για το θέμα του αθροιστικού 30μηνου.

   Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αίτημα μας είναι όλοι οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικοί εκπαιδευτικοί), που έχουν συμπληρώσει ή αναμένεται να συμπληρώσουν τους 30 μήνες προϋπηρεσία (άρα θα ανήκουν στην κατηγορία 3 και 4) όπως αναγνωριστούν ως Αορίστου Χρόνου Εκπαιδευτικοί. Η τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου για κατοχύρωση του αθροιστικού 30μηνου ικανοποιεί το αίτημα μας και για αυτό την υποστηρίζουμε. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαιώνει εργαζόμενη και εξομοιώνει τις συμβάσεις εργασίας κάθε είδους, όπως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις εκπαίδευσης - κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης - αντικατάστασης συναδέλφου, ως προς όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου θα έπρεπε να αποτελεί φάρο για την κυπριακή πολιτεία.

   Όσον αφορά τις θέσεις της ομάδας των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται στα ιδιωτικά σχολεία, θα θέλαμε να παραθέσουμε τα πιο κάτω αντεπιχειρήματα:

1. Αρχαιότητα: Η τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου για κατοχύρωση του αθροιστικού 30μηνου δεν καταργεί την αρχαιότητα των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται στα ιδιωτικά σχολεία αλλά το ίδιο το ΝΣΔΕ, το οποίο ουσιαστικά εκμηδενίζει την αρχαιότητα και το έτος κατάθεσης πτυχίου στον υφιστάμενο κατάλογο και μοριοδοτεί με 50% την επιτυχία στις εξετάσεις με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο και θεματολογία. Συνεπώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να εναντιωθούν στο ΝΣΔΕ και όχι στην τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου για κατοχύρωση του αθροιστικού 30μηνου.

2. Αντικαταστάσεις : Οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα ιδιωτικά σχολεία επέλεξαν συνειδητά να αρνούνται τις αντικαταστάσεις που τους πρόσφερε κατά καιρούς η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία και να εργοδοτηθούν στα ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή να διεκδικήσουν ένα καλύτερο εργασιακό καθεστώς και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των 13 μισθών το χρόνο, της άδειας ασθενείας και ανάπαυσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, την εργασία σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και να έχουν συγκεκριμένους όρους εργοδότησης και πρόνοιες στα συμβόλαια τους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που δουλεύαμε επί σειρά ετών ως αντικαταστάτες, αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τις δουλείες μας για να υπηρετήσουμε το δημόσιο σχολείο, με συνέπεια να πληρωνόμαστε και να πιστωνόμαστε ως υπηρεσία μόνο τις εργάσιμες περιόδους που απασχολούμαστε, να μην απολαμβάνουμε άδειες ασθενείας και ανάπαυσης, να αλλάζουμε πληθώρα σχολείων στην επαρχία μας αλλά και εκτός της επαρχίας μας ανά σχολικό έτος και να μένουμε άνεργοι τους 3 μήνες τους καλοκαιριού. Επίσης, κατά τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τερματίζει τα συμβόλαια μας την τελευταία μέρα, πριν την έναρξη των διακοπών για να μη δικαιούμαστε μισθοδοσία την περίοδο των διακοπών αλλά και δε μας δίνεται το δικαίωμα καταβολής ανεργιακού επιδόματος, διότι θεωρούμαστε εκπαιδευτικοί εν υπηρεσία αυτές τις περιόδους.

3. Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία: Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχουμε στη δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας ως αντικαταστάτες ουσιαστικά μέσω του ΝΣΔΕ εκμηδενίζεται, εφόσον θα μοριοδοτείται με 2,5 % για κάθε σχολικό έτος και θα μπορεί να φτάσει ως το 20% του συνολικού βαθμού κατάταξης στον νέο κατάλογο. Επίσης θα αντιμετωπίζεται αδικαιολόγητα άνισα σε σχέση με άλλους υποψηφίους οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου ή σε σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Ελλάδας) αφού θα μοριοδοτηθούμε στον νέο κατάλογο μόνο για τους 8 μήνες (2/3 επί 2,5 μονάδες) ανά σχολικό έτος, αφού το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τερματίζει τα συμβόλαια μας την τελευταία μέρα, πριν την έναρξη των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού. Για το ίδιο διάστημα εργασίας ο εκπαιδευτικός ιδιωτικού σχολείου θα μοριοδοτηθεί για 12 μήνες με 2,5 μονάδες.

   Το ΝΣΔΕ επιτρέπει σε άτομα μικρότερης ηλικίας να ξεπεράσουν εκπαιδευτικούς που εργάζονται επί σειρά ετών στη δημόσια εκπαίδευση αφού η επιτυχία στις εξετάσεις μοριοδοτείται με 50% ενώ η προϋπηρεσία με μόλις 20%. Η τροπολογία του κ. Λεωνίδου για κατοχύρωση του αθροιστικού 30μηνου διορθώνει αυτή την αδικία, αφού το αθροιστικό 30μηνο διεκδικούν κυρίως απόφοιτοι του 2007, οι οποίοι ούτως ή αλλιώς είναι στις πρώτες θέσεις τους υφιστάμενου καταλόγου.

4. Τρόπος πρόσληψης εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί που εργαζόμαστε στη Δημόσια Εκπαίδευση περιμέναμε της πρόσληψη μας από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η οποία ακολουθούσε τη σειρά του υφιστάμενου καταλόγου. Σύνηθες φαινόμενο ήταν να παραμένουμε για αρκετά χρονικά διαστήματα άνεργοι να διακόπτονται οι αντικαταστάσεις μας πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Η  πρόσληψη των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία γινόταν κάτω από άγνωστες διαδικασίες και κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απουσίαζαν παντελώς από αυτή την διαδικασία πρόσληψης.

5. Μετατροπή σε Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενοι: Σύμφωνα με την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα αναγνώρισης και μετατροπής σε Αορίστου Χρόνου εργαζόμενους έχουν όσοι συμπληρώσαν 30 μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.   Εμείς λοιπόν, ζητούμε να αναγνωριστούμε ως Αορίστου Χρόνου Εκπαιδευτικοί από τον εργοδότη μας που είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

    Καταληκτικά, η τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει ή αναμένεται να συμπληρώσουν τους 30 μήνες προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Επιπρόσθετα, η εν λόγω τροπολογία, όχι μόνο διορθώνει την αδικία που βιώσαμε ως εργαζόμενοι επί σειρά ετών χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο υπηρεσίας, αλλά εναρμονίζει τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας για το καθεστώς αορίστου χρόνου με την ευρύτερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τις 2 τροπολογίες κ. Λεωνίδου (κατοχύρωση του αθροιστικού 30μηνου και παράταση της μεταβατικής περιόδου ύπαρξης δύο καταλόγων μέχρι το 2028) και καλούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να πράξουν το ίδιο με τη θετική τους ψήφο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

    Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κοινός στόχος όλων των εκπαιδευτικών είναι η αναβάθμιση της παιδείας του τόπου μας και η ομαλότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Καλούμε λοιπόν, όλους τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τον αγώνα μας για την κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και να προστατέψουν τα κυπριακά σχολεία από δύσβατα μονοπάτια και επικίνδυνες απειλές.

*Έκτακτοι Εκπαιδευτικοι Δημοτικής Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016