KESJULY18

2017-09-25 21:27:11
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Όνειρο θερινής νυχτός

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Όνειρο θερινής νυχτός


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΛΛΟΥΜΑ*  

 H 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί το 2001 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης και γιορτάζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Στόχος της είναι η παρουσίαση και η καλλιέργεια της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας της Ευρώπης, η προώθηση της πολυγλωσσίας και της κατανόησης μεταξύ των λαών. Η εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική του δικού μας κράτους ωστόσο αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός.

 

Πολλά είναι  τα προβλήματα που ταλανίζουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών και ειδικότερα  των Αγγλικών στα δημόσια σχολεία της Κύπρου. Τα κυριότερα εξ αυτών αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος, που αν και ξεκινά από πολύ νωρίς στη Δημοτική Εκπαίδευση, αυτή γίνεται από μη προσοντούχους, ως επί το πλείστον, δασκάλους. Επιπλέον, στην Μέση Εκπαίδευση, η Νέα Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση υποβάθμισε το μάθημα με την αποκοπή 2.5 διδακτικών περιόδων τη βδομάδα από τις τάξεις της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Ως αποτέλεσμα διακόπτεται η συνοχή της διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας και δημιουργούνται κενά. Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Ευρυδίκη 2017, το 97.35% των Ευρωπαίων μαθητών στην Μέση Εκπαίδευση μαθαίνουν Αγγλικά[i] και είναι «αναμφίβολα η κύρια ξένη γλώσσα που μαθαίνεται στην Ευρώπη»[ii]. Στην κατεξοχήν τουριστική νήσο Κύπρο (που φιλοδοξεί να καταστεί διεθνές οικονομικό και εμπορικό κέντρο για την ευρύτερη Μέση Ανατολή και την ΕΕ) ωστόσο, ο διδακτικός χρόνος που παραχωρείται για την διδασκαλία του μαθήματος στην ΜΕ κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες με το πιο χαμηλό ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση[iii].

 

Άλλο μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε η ΝΕΜ είναι η αφαίρεση του μαθήματος (αν και απαραίτητο για πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους) από τα πλείστα Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας. Ως εκ τούτου οι μαθητές αποτρέπονται από το να επιλέγουν το μάθημα ως ενισχυμένο στο Λύκειο. Παρατηρείται δε και το εξής οξύμωρο: να δίνονται στους υποψήφιους φοιτητές των Παιδαγωγικών Σχολών (μελλοντικών δασκάλων) και Σχολών Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας η επιλογή να εξεταστούν σε διάφορα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου και της λογιστικής, όχι όμως των Αγγλικών. Επιπλέον, το μάθημα έχει αφανιστεί και από το Πλαίσιο Πρόσβασης στις Σχολές Πληροφορικής παρόλο που οι ίδιοι οι καθηγητές πληροφορικής το θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ!   

Ένα άλλο σοβαρότατο πρόβλημα στη διδασκαλία/εκμάθηση Αγγλικών στο γυμνάσιο είναι το ότι καθηγητές Αγγλικών υποχρεώνονται να διδάσκουν τμήματα των 25 μαθητών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και παιδιά της στήριξης και του αλφαβητισμού. Αυτοί οι μαθητές στηρίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα (Νέα Ελληνικά, μαθηματικά κτλ.) παρακολουθώντας μαθήματα αλφαβητισμού και στήριξης για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα συγκεκριμένα μαθήματα ενώ απαλλάσσονται από τα Γαλλικά, γεωγραφία και οικιακή οικονομία! Στο μάθημα των Αγγλικών δε, το ΥΠΠ κρίνοντας πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μαθητές μας να γνωρίζουν Αγγλικά, τους αφήνει, χωρίς καμιά στήριξη, στις  πολυπληθείς τάξεις πολλαπλών επιπέδων και μικτών ικανοτήτων των Αγγλικών. Η πολιτική αυτή του ΥΠΠ καθιστά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλία για αποτελεσματική μάθηση ανέφικτη, εφόσον ο καθηγητής Αγγλικών καλείται να διδάξει  μέχρι και πέντε διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων μαθητές, σε αντίθεση με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που έχουν απλά να διαχειριστούν τα τρία γνωστά επίπεδα ικανότητας/ετοιμότητας.

Ακούσαμε πρόσφατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαγγελίες εκ μέρους του ΥΠΠ[iv] για εισαγωγή Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων στην Μέση Εκπαίδευση. Οι πολλές  αδυναμίες και προβλήματα που παρουσιάζει το μάθημα στο δημόσιο σχολείο έκανε τους φροντιστηριούχους  να τρίβουν τα χέρια τους μιας και προβλέπουν ότι, έχοντας την μερίδα του λέοντος στην διδασκαλία της διεθνής γλώσσας, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους. Ειδικότερα σε περίπτωση που οι εξετάσεις που θα παρακάθονται οι μαθητές του δημοσίου σχολείου είναι διεθνείς. Αυτό μαρτυρά άλλωστε και η προσέγγιση τους και παρότρυνση τους προς κάποια άτομα που λάμβαναν μέρος στην Επιτροπή για τηνΔιδασκαλία και Αξιολόγηση του Μαθήματος των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2015, να εισηγηθούν στον ΥΠΠ την υιοθέτηση διεθνών εξετάσεων γλωσσομάθειας τύπου Cambridge. Σε περίπτωση που αυτό γίνει αποδεχτό, χωρίς τις αναμενόμενες διορθωτικές κινήσεις και πραγματικές αναβαθμίσεις από μέρους του ΥΠΠ για το μάθημα των Αγγλικών, τότε θα έχουμε αναμφίβολα την περαιτέρω ενίσχυση της παραπαιδείας και τη δημιουργία άνισων ευκαιριών ανάμεσα στους μαθητές μας, αφού ως έχουν τα πράγματα αρκετοί στερούνται της ευκαιρίας να επιλέγουν το μάθημα ως ενισχυμένο.

Για να μην παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός η αποτελεσματική διδασκαλία/εκμάθηση των Αγγλικών και για μια επιτυχημένη  εφαρμογή Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, απαιτείται πέρα από όραμα και εξαγγελίες, αποφασιστικότητα, τόλμη και όπως όλες οι πετυχημένες μεταρρυθμίσεις, ρήξη με το κατεστημένο και τα μεγάλα συμφέροντα. Στην περίπτωση των Αγγλικών θα χρειαστεί ακόμη και υπέρβαση των ξενοφοβικών συνδρόμων ορισμένων κύκλων του ΥΠΠ.

 

Είναι υποχρέωση και καθήκον του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να διασφαλίζει το δικαίωμα ΟΛΩΝ των μαθητών του δημοσίου σχολείου να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και να μπορούν να παρακάθονται επί ίσης όροις σε εξετάσεις πιστοποίησις των διαφόρων γλωσσικών επιπέδων, όπως γίνεται και σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.


[i] Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017 Edition, Eurydice Report, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/06/KDL_2017_internet.pdf, p.72

[ii] Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017 Edition, Eurydice Report, p.71

[iii] Κey Data on Teaching Languages at School in Europe 2017 Edition, Eurydice Report,  p.106,107

[iv]Επενδύουν στα Αγγλικά για την παραπαιδεία, Παυλίνας Νεοφύτου, 29 Οκτώβριος 2015, 07:58 | http://www.sigmalive.com/

*Καθηγήτρια Αγγλικών 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016