KESJULY18

2017-09-24 15:17:12
Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικών Σχολείων τάσσονται εναντίον της πρότασης Λεωνίδου για το ΝΣΔ

Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικών Σχολείων τάσσονται εναντίον της πρότασης Λεωνίδου για το ΝΣΔ


 Με επιστολή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Παιδείας, τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, τα κόμματα και τη Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικών Σχολείων εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόταση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου για μετατροπή όλων των εκπαιδευτικών (αντικαταστατών) που συμπλήρωσαν  αθροιστικά 30 μήνες υπηρεσία σε αορίστου χρόνου. 

Ακολουθεί η επιστολή:

"Αξιότιμε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας,

Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Αξιότιμα στελέχη των κομμάτων,

Αξιότιμε Πρόεδρε της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Αρχικά, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε την προσπάθειά σας προς τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ολότητά της. Οι υποφαινόμενοι εκπροσωπούμε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, οι οποίοι εργαζόμαστε ή εργαστήκαμε προσωρινά σε ιδιωτικά σχολεία του κράτους μας, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Έχουμε καταθέσει τους τίτλους σπουδών μας στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και έχουμε προ πολλού ενταχθεί στους Πίνακες Διοριστέων. Η προϋπηρεσία μας μοριοδοτείται με το ίδιο καθεστώς που μοριοδοτούνται οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τα σχολεία στα οποία εργαζόμαστε ακολουθούν πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας και αποφοιτούν από εμάς μαθητές άξιοι να ανταπεξέλθουν στα δημόσια σχολεία χωρίς την προϋπόθεση γραπτών εξετάσεων.

Σκοπός της παρούσας επιστολής μας είναι η γνωστοποίηση της ύπαρξης μιας μερίδας εκπαιδευτικών που προσφέρει στην εκπαίδευση του τόπου μας εδώ και χρόνια, μέσω των ιδιωτικών σχολείων. Επιπρόσθετα θέλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας ως προς το αίτημα των Αντικαταστατών, που συμπλήρωσαν 30μηνη ή μεγαλύτερη υπηρεσία σε Δημόσια Σχολεία, οι οποίοι ζητούν την ένταξή τους στο καθεστώς εργασίας αορίστου χρόνου.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα, με την πρόσφατη πρόταση εκ μέρους του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, κυρίου Πανίκου Λεωνίδου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται η δημιουργία ενός ουσιαστικά τρίτου καταλόγου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρότατη αδικία εις βάρος μας, αφού θα ευνοούνταν άτομα που βρίσκονται σε πολύ πιο δυσμενή θέση στους καταλόγους διοριστέων από εμάς, λόγω λιγότερων μονάδων προϋπηρεσίας και μικρότερης ηλικίας. Εμείς, αποδεδειγμένα, με στοιχεία, θα είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε ως αντικαταστάτες, εάν το επιλέγαμε, για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο των 30 μηνών, αλλά δεν το πράξαμε, μιας και πιστωνόμαστε 0,5 μονάδα για κάθε έτος εργασίας μας και αυτά ήταν τα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης από την αρχή της εργοδότησης μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόλο που το κράτος δεν ήταν ο εργοδότης μας, εντούτοις με την αναγνώριση του έργου μας και την πίστωση των μονάδων, μας παραχωρούσε το προβάδισμα στους καταλόγους διοριστέων με αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι σήμερα να είναι ακόμα και μόνιμοι.

Τονίζεται επίσης πως εργαζόμασταν κάτω από την ομπρέλα των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας του Υπουργείου μιας και δεχόμασταν επισκέψεις τόσο στο σχολείο όσο και στην τάξη μας από τους οικείους επιθεωρητές, κάτι που δεν συμβαίνει με τους συνάδελφους αντικαταστάτες.

Επίσης, είναι ουσιώδες το γεγονός ότι η προϋπηρεσία μας είναι συνεχόμενη, αναλαμβάνουμε δηλαδή την τάξη μας κάθε χρόνο, από την αρχή μέχρι τέλους, με όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν (ύλη Αναλυτικού Προγράμματος, διδασκαλία/αξιολόγηση, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων εντός και εκτός τάξης, επιμορφώσεις του Υπουργείου Παιδείας και μη, σχολικοί εορτασμοί, συστηματικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών μας, προετοιμασία και συμμετοχή μαθητών σε διάφορους διαγωνισμούς του Υπουργείου Παιδείας κτλ).

Επιπρόσθετα, για κάθε έτος εργασίας μας πιστωνόμαστε μία μισθολογική προσαύξηση κι’ έτσι όταν διοριστούμε στο δημόσιο, θα βρισκόμαστε μισθολογικά στο αντίστοιχο σκαλοπάτι της Α8 κλίμακας.

Αυτά είναι ένα μικρό δείγμα των λόγων που πιστοποιούν ότι επιτελούμε το ίδιο έργο με τους διορισμένους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Είναι, λοιπόν, φανερό το γεγονός ότι εάν κηρυχθούν οι 30μηνοι αντικαταστάτες σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου, θα δημιουργηθεί κατάφορη αδικία εις βάρος μας με αποτέλεσμα οι ίδιοι συνάδελφοι που επωφελήθηκαν αντικαταστάσεις, ακόμα και συμβάσεις, επειδή εμείς απασχολούμασταν στα ιδιωτικά σχολεία, να διεκδικούν θέσεις και δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να αφορούν εμάς αφού βρισκόμαστε πιο ψηλά από αυτούς στον κατάλογο διοριστέων.

Εν κατακλείδι, πιο κάτω παραθέτουμε μία σειρά από επιχειρήματα περί της πιο πάνω θέσης:

  1. Διατηρούμε κι εμείς την επαφή με την εκπαίδευση και την επιστήμη την οποία σπουδάσαμε.
  2. Διδάσκουμε σε ιδιωτικά σχολεία κι όχι σε φροντιστήρια· αμφιβόλου ποιότητας κι έργου.
  3. Τα σχολεία μας είναι αναγνωρισμένα από το ΥΠΠ.
  4. Καταβάλλουμε μηνιαίως μέχρι και το τελευταίο σεντ, τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που μας αναλογούν.
  5. Πιστωνόμαστε κάθε χρόνο τις αντίστοιχες μονάδες εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μας, γεγονός που φανερώνει την αναγνώριση του εκπαιδευτικού μας έργου ως ισότιμου με αυτό στη δημόσια εκπαίδευση.
  6. Υπάρχει έλεγχος καθ' όλη τη σχολική χρονιά από τους οικείους επιθεωρητές των αντίστοιχων Επαρχιακών Γραφείων του ΥΠΠ.
  7. Παρακολουθούμε ανελλιπώς τα σεμινάρια και λαμβάνουμε μέρος στις επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται, τόσο για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης, όσο και για πλειάδα άλλων θεμάτων.
  8. Υπάρχουν ανάμεσά μας συνάδελφοι οι οποίοι συμπλήρωσαν διψήφιο αριθμών ετών, από την ημερομηνία εγγραφής τους στους καταλόγους διοριστέων της ΕΕΥ.
  9. Είχαμε την ευκαιρία πάμπολλες φορές να εργαστούμε ως αντικαταστάτες σε δημόσια σχολεία, όμως δεν το πράξαμε, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά μας στον κατάλογο διοριστέων και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους να εργαστούν ως αντικαταστάτες.

Είναι άδικο να εξαιρεθεί από το Ν.Σ.Δ.Ε. εμάς στους υφιστάμενους καταλόγους κάποιος που βρίσκεται πιο χαμηλά από διοριστέων, απλά και μόνο επειδήεργάστηκε ως αντικαταστάτης ορισμένο χρονικό διάστημα (30 μήνες) και να μην εξαιρεθούμε εμείς που προσφέρουμε στην Παιδεία αυτού του τόπου τόσα χρόνια (μέχρι και 108 μήνες), ευρισκόμενοι παράλληλα σε ψηλότερη θέση στους καταλόγους κι άρα πιο κοντά στο διορισμό μας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε εναντίον στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και προόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, αποτελεί η μη θυματοποίησή μας. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα πρέπει να δημιουργεί κατάφορη αδικία. Εν κατακλείδι, αυτό που ζητούμε δεν είναι η εύνοιά μας έναντι των συναδέλφων αντικαταστατών, σε καμία περίπτωση. Αυτό που ζητούμε είναι να μην αδικηθούμε. Και αδικία εις βάρος μας θα προκληθεί με την αναγνώριση των 30μηνων αντικαταστατών ως εργαζομένων αορίστου χρόνου χωρίς τη δική μας συμπερίληψη στους ίδιους καταλόγους.

Παρακαλούμε όπως στην προετοιμασία των προτάσεών σας ή προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση (τροποποιητικός νόμος, κλείσιμο στρόφιγγας), να ληφθούν σοβάρα υπόφιν τα πιο πάνω και όπως μεριμνήσετε να δοθεί μια λύση η οποία να μην προκαλεί οποιαδήποτε αδικία εις βάρος μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνάντηση μαζί σας ώστε να συζητήσουμε εισηγήσεις και προτάσεις, και σας εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιήσετε την ύπαρξη των δικών μας περιπτώσεων, όπως κρίνετε πιο ορθά.

Με εκτίμηση,

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου.

Χρίστος Λοϊζή  Λεμεσός

Νατάσα Στυλιανίδου Λεμεσός 

Κωνσταντίνος Πάσιουρου Λευκωσία" 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Mon September 25, 2017, 09:30:49
Δεν μπορεί άτομα που επέλεξαν να μην εργοδοτηθούν στο δημόσιο γιατί βρήκαν προσωρινή απασχόληση αλλού και δεν πήγαιναν αντικαταστάσεις και περίμεναν το μόνιμο διορισμό τους να αδικηθούν! Η πολιτεία όταν αρχικά τους διόρισε συμβασιούχους δεν τους επαναπρόσλαβε με το δικαιολογητικό ότι γνωρίζαμε ότι η θέση είναι προσωρινή. Τώρα οι προσωρινοί θέλουν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης?

Γιωργος Γεωργιου
Mon September 25, 2017, 09:08:34
Πολύ ωραίο το σκεπτικό σας.Με την ίδια λογική το κράτος να μετατρέψει όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σε αορίστου(νοσηλευτές,εργάτες κ.ο.κ).

Στέλιος Μουσικός
Mon September 25, 2017, 01:06:21
Όλα θα πάρουν το δρόμο τους σύμφωνα πάντοτε με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις προσφυγές και τις ήδη δεδικασμένες αποφάσεις των κυπριακών δικαστηρίων...και το ΝΣΔΕ θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, υπέρμαχοι του σχεδίου αυτού, ότι η πατώντας επι πτωμάτων εποχή έχει τελειώσει. Τα εργασιακά δικαιώματα ειναι κεκτημένα γιατί αποκτήθηκαν με κόπο, ιδρώτα, ξενύχτια, ατελείωτα δρομολόγια και αφάνταστη ταλαιπωρία καθώς και ψυχική οδύνη και δεν μπορεί ο κάθε υπουργός να μας πετάσσει στο δρόμο για να πάρει κάποιους άλλους.

Μιχαλης Ιωαννου
Mon September 25, 2017, 00:08:23
Στα περισσοτερα ιδιωτικα σχολεια ΔΕΝ παταει επιθεωρητης. Επισης με ποσους μαθητες γινεται το μαθημα σε ενα ιδιωτικο σχολειο; Στη Λεμεσο γνωριζω περιπτωση οπου η 1η Λυκειου σε ιδιωτικο σχολειο ειχε 8 μαθητες.
Μηπως για αυτο δεν κανατε αντικαταστασεις; Αλλοι συναδελφοι εκαναν αντικαταστασεις Αγρο και Λεμυθου,

Δέσποινα Χανέλη
Sun September 24, 2017, 23:09:44
Ελπίζω να μην συνέταξαν "φιλόλογοι" αυτήν την επιστολή !!!!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Sun September 24, 2017, 19:20:37
ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 0,5 ΜΟΝΑΔΕΣ. ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ 0,5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΜΕΡΩΣΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ. ΤΟ ΟΤΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 30ΜΗΝΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΝΟΥ.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016