KESJULY18

2017-09-21 18:15:01
Αυτά (δεν) συμβαίνουν και εις Λουξεμβούργο

Αυτά (δεν) συμβαίνουν και εις Λουξεμβούργο


ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ*  

Ομολογώ ότι με χαροποίησαν οι αναφορές στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου μέσα στο ταξιδιωτικό χρονικό «Γράμμα από το Λουξεμβούργο», που δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος» την 30/07/2017. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι αδρές εξηγήσεις για το ότι το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου είναι πιο «μπροστά»  από τα πανεπιστήμια της Κύπρου στις διεθνείς κατατάξεις, και διέγειραν την περιέργειά μου. Γιατί άραγε; Χωρίς σκέψη μπήκα στην ιστοσελίδα του. Ξεκίνησα με τη Νομοθεσία του. Ο (από το 2003) Ιδρυτικός του Νόμος εκτίθεται σε 14 πυκνογραμμένες σελίδες και συνοδεύεται από μία (από το 2007) επέκταση 7 σελίδων που ρυθμίζει θέματα σπουδών. Ο Νόμος συμπληρώνεται από απορρέοντες Κανονισμούς και Κανόνες που χωράνε σε 102 σελίδες. Σε έκταση η Νομοθεσία του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου είναι απόλυτα συγκρίσιμη με αυτή των δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Εκεί που σαφέστατα υπερτερεί είναι η αρτιότητα. Είναι ξεκάθαρη και απαλλαγμένη από κάθε «εποικοδομητική ασάφεια» που θα κινδύνευε ίσως να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την κατάχρηση εξουσίας από επιτήδειους.  

Ένα δεύτερο σημείο υπεροχής είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες σε επίπεδο πανεπιστημιακών θεσμών.Για παράδειγμα, το Άρθρο 60 (Εποπτεία) του Νόμου προβλέπει για τον Επίτροπο Διοίκησης, που διορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό ως εξωτερικός σύμβουλος προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και ως εξωτερικός ελεγκτής των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο Επίτροπος Διοίκησης έχει την εξουσία να αναστείλει κάθε απόφαση του Συμβουλίου που παραβιάζει τη Νομοθεσία ή τα συμβόλαια με το κράτος. Ο Επίτροπος Διοίκησης μπορεί τότε να καταγγείλει την περίπτωση στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει εντός προθεσμίας για την αναπομπή της στο Συμβούλιο. Μια τέτοια δικλείδα δεν θα επέτρεπε, λόγου χάριν, σε οιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου να χρησιμοποιεί τους Νομικούς Συμβούλους του Πανεπιστημίου ως προσωπικούς δικηγόρους. Ούτε και να «χρεώσει» σε κρατικά κονδύλια τα έξοδα για τους προσωπικούς του δικηγόρους, τα δικαστικά έξοδα για τις δικές του δίκες ή τις αποζημιώσεις που θα είχε να καταβάλει όταν οι εναντίον του προσωπικές αγωγές τελεσφορούσαν. Αυτό θα ήταν αδιανόητο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (και στο Λουξεμβούργο, στην καρδιά της Ευρώπης )! Θα ήταν δε εξωφρενικό το ίδιο το Συμβούλιό του να ενέκρινε την «κάλυψη» τέτοιων εξόδων εις βάρος του Λουξεμβουργιανού φορολογούμενου. Όπως φαίνεται, τέτοιες δικλείδες δεν μείωσαν την αυτονομία του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου αφού αυτό βρίσκεται «μπροστά» στις διεθνείς κατατάξεις που μετρούν την αυτονομία.   

Ένα τρίτο σημείο υπεροχής είναι η σαφής οριοθέτηση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, το Κεφάλαιο II του Ιδρυτικού Νόμου προσδιορίζει με απόλυτη ακρίβεια τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των οργάνων (και του κάθε μέλους τους ξεχωριστά όπου τα μέλη διακρίνονται σε κατηγορίες) του Πανεπιστημίου. Ενώ το Άρθρο 42 (Οργάνωση και Αρμοδιότητες) προσδιορίζει ότι η οργάνωση των τεχνικών, διοικητικών και επιστημονικών/ερευνητικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο, και οι αρμοδιότητές τους, ρυθμίζεται με (εσωτερικούς) Κανονισμούς. Αυτό δεν θα επέτρεπε, λόγου χάριν, την οργάνωση των υπηρεσιών με πρόχειρο τρόπο και με περιστασιακές αποφάσεις του Συμβουλίου του ή με «κατά το δοκούν» αποφάσεις του «αρμοδίου» ιθύνοντος, που θα ήταν ευπρόσβλητες. Έτσι δεν θα μπορούσαν να γίνουν στο Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο μετακινήσεις, μεταθέσεις ή «αποσπάσεις» με αλλότρια κίνητρα.   

Ένα τέταρτο σημείο υπεροχής είναι οι σαφείς διατάξεις για τις προσλήψεις και τις ανελίξεις/προαγωγές του προσωπικού στα Κεφάλαια 11, 12 και 13 των Κανονισμών. Για παράδειγμα, οι διατάξεις αποκλείουν ρητά κάθε αναιτιολόγητη παράβαση των διοριών. Οι διατάξεις αναιρούν κάθε «εκπτωτική» διαστρέβλωση των ακαδημαϊκών κριτηρίων για τις ανελίξεις, όσον αφορά,  λόγου χάριν, την ερμηνεία της επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. Οι διατάξεις αποκλείουν ρητά τις «à la carte» επαναλήψεις των ψηφοφοριών για εκλογές και ανελίξεις. Οι διατάξεις καθορίζουν επακριβώς τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη και την προαγωγή  των υπαλλήλων. Είναι ξεκάθαρο αν κάποιος υποψήφιος έχει ή όχι τα προσόντα έτσι που να μην χωράει αντικατάστασή τους με «άλλα» που η όποια νομική «γνωμάτευση» θα έκρινε «ισοδύναμα».    

Βρήκα πολλά σημεία υπεροχής στη Νομοθεσία του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου, η οποία εδράζεται  στο σύστημα αρχών, αξιών και κοινωνικής κουλτούρας μιας χώρας πολύ διαφορετικής από την Κύπρο. Φυσικά δεν θα υπάρξει ποτέ πανεπιστημιακός νόμος με καθολική υπεροχή.  Έτσι δεν μπορεί ο κάθε δήθεν «αναχρονιστικός» νόμος να αλλάζει όπως ο δερμάτινος καναπές σε σκαλιστό. Πολύ περισσότερο επειδή πολλοί λόγοι υπεροχής του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου δεν έχουν να κάνουν με τη Νομοθεσία του αλλά με όσα δεν συμβαίνουν στο Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο επειδή δεν μπορούν να συμβούν στο Λουξεμβούργο. Θα σταθώ σε δύο.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τη σχέση του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου με τις εξουσίες, την πολιτική και τα κόμματα. Στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου δεν υπάρχουν Καθηγητές που «μοιράζονται» τον χρόνο τους μεταξύ ακαδημαϊκού βίου και πολιτικής (όντας πληρωμένοι ως «πλήρους απασχόλησης» για το πρώτο) επειδή δεν μπορεί να νοηθεί στο Λουξεμβούργο τέτοιου είδους διττή φύση. Έτσι το πολιτικά και κομματικά αχρωμάτιστο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου αποδίδει απρόσκοπτα τον σεβασμό προς το Νομοθετικό Σώμα της χώρας αφού θα ήταν αδιανόητη στο Λουξεμβούργο η δυσανασχέτηση (πόσο δε μάλλον η σύγκρουση) προς τον υγιή κοινοβουλευτικό έλεγχο, η διαπόμπευση κάθε έντιμου βουλευτή που τον ασκεί και η «νουθέτηση» του Νομοθετικού Σώματος με δογματικό τρόπο. Εξάλλου μια συγκρουσιακή σχέση εκπροσώπων του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου με το Νομοθετικό Σώμα θα μπορούσε να αποβεί ολέθρια, εξανδραποδίζοντας το ύψος ή την ομαλή εκτέλεση των προϋπολογισμών του.  

Ο δεύτερος έχει να κάνει με την δημόσια εικόνα του Λουξεμβουργιανού Πανεπιστημίου, το οποίο δεν εισέπραξε δικαστικά ραπίσματα κατά των αποφάσεών του, και ούτε εξευτελίστηκε στα διοικητικά δικαστήρια. Όχι επειδή οι νομοθετικές δικλείδες είναι πανάκεια, αλλά επειδή η έκδοση ανορθόγραφων αποφάσεων από δημόσιους λειτουργούς είναι για το Λουξεμβούργο φανταστικό σενάριο. Δεν πιστεύω, λόγου χάριν, ότι κάποιος αρμόδιος διαχειριστής στο Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο θα καταδεχόταν να προσυπογράψει ετεροβαρή οικονομικά συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό δεν χωράει στην κουλτούρα του Λουξεμβούργου. Εν τέλει, το Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο χρωστάει πολλά σε όσα δεν συμβαίνουν στο Λουξεμβούργο.

Όπως δείχνει η Νομοθεσία του, το Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο δεν διέπεται από στυγνή διαχειριστική λογική που επιβάλλει «κανόνες αγοράς» σχεδόν παντού και δεν «κτίζει» μηχανισμούς  πανοπτικής  εξουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα γίνει βιοτεχνική ζώνη «έξω» από την πόλη που κυνηγάει «ερευνητικά» χαμηλής στάθμης ελέω μιας αμφιβόλου βάθους «επιχειρηματικότητας». Το σημαντικότερο, το Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο χώρος γνώσης και έρευνας αλλά και χώρος παραγωγής και βιώματος κοινωνικών αξιών. Κατά τα φαινόμενα, η ακαδημαϊκή ελευθερία ερμηνεύεται σωστά στο Λουξεμβουργιανό Πανεπιστήμιο και όχι ως δικαίωμα διαχείρισης «κατά το δοκούν» ή θέσπισης κριτηρίων για θέματα που ανήκουν στην πολιτεία.

*Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Τέως Αντιπρυτανης Παν. Κύπρου 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Χριστιάνα Θεμιστοκλέους
Thu September 28, 2017, 07:38:22
Ελέγξτε την ορθογραφία στο δικό σας άρθρο προτού κάνετε σχόλια για την (αν)ορθογραφία, τη σαφήνεια ή τα αλλότρια κίνητρα άλλων. Για παράδειγμα υπάρχει λέξη την οποία επαναλαμβάνετε (επιτήδεια) τρεις φορές, και τις τρεις ανορθόγραφα!

Γιώργος Γεωργίου
Sat September 23, 2017, 14:58:13
Είναι ένα πράγμα να λέμε/γράφουμε και άλλο να πράττουμε. Τα έργα πόρτα απέχουν

Λέα Βανέλλη
Fri September 22, 2017, 23:12:27
Το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα, ίσως μια από τις μικρότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαθέτει τόση δύναμη λόγω της νομικής θέσεώς της ως χώρα και της δικαστηριακής εμβέλειάς του ως κράτος.

Πραγματικά, αν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές στην εκπαίδευση και δη στην τετρατάξια, και το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι έχει ένα μόνο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όλα αυτά συνδέουνε την κατάσταση με τις Βρυξέλλες και το Βέλγιο γενικότερα λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της κάτι που συμβαίνει και με την Κύπρο που η θέση της είναι στρατηγικής σημασίας.
Πρέπει να παραδειγματιστούμε ως χώρα για τα όσα έχουμε συμβεί και για τα δεδομένα που επικρατούν στην πατρίδα μας, γιατί και το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα. Η προσωπικότητα της χώρας, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση, πρέπει να δίδει τις απαραίτητες νουθεσίες προς τους πολιτικούς για τα διοικητικά θέματα που πρέπει. Η ζωή των ανθρώπων έχει κοινά γνωρίσματα στα μικρά κράτη της Ευρώπης: το αποδεικνύουνε περίτρανα και οι διαγωνισμοί και όλα τα συμβάντα που διαδραματίζονται και θέτουν υπό την ομπρέλα τους τον όρο "μικρά κράτη".

Ένα μικρό κράτος με δύναμη και με ένα κρατικό Πανεπιστήμιο, χρησιμοποίηση διαφόρων γλωσσών, ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες για την Ένωση με σημαντικότατο ρόλο και πόστα (θέσεις) στα θεσμικά όργανά της και το κυριότερο με την οργάνωση που οφείλουν να έχουνε όλες οι χώρες.

Η οικογενειοκρατία, δεν πρέπει να υπάρχει σε καμιά χώρα, και μήτε το ρουσφέτι και το μέσο και τα κριτήρια που θέτετε ως πυλώνες και αναπτύσσετε μέσα σε αυτό το άρθρο αξιότιμε Δρ. Μαυρονικόλα, είναι πώς να το πούμε κατευθυντήριες γραμμές ή προειδοποιήσεις ή δείγματα κατάλληλα για "κατανάλωση" και εφαρμογή από τους πολιτικούς, ειδικά σε θέματα Αμύνης, Παιδείας και Πολιτισμού αδιαμφισβήτητα και Δικαιοσύνης.

Άντρη Χριστοφορίδου
Fri September 22, 2017, 20:16:17
Γνωστά και ουσιαστικά τα όσα λέτε κ. Αντιπρύτανη. Διάβασα και το βιογραφικό σας και ήταν πραγματικά εντυπωσιακά τα όσα έχετε επιτύχει. Είστε άξιος, ικανότατος και τα όσα θίξατε με ουσιώδη βάσεις.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016