KESJULY18

2017-09-18 15:22:54
Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής («2018, 220 χρόνια από τη γέννηση του Διονύσιου Σολωμού»)

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής («2018, 220 χρόνια από τη γέννηση του Διονύσιου Σολωμού»)


Στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη 

 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη («2018, 220 χρόνια από τη γέννηση του Διονύσιου Σολωμού»)

 Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προκηρύσσουν Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής αφιερωμένο στον ποιητή Διονύσιο Σολωμό, με αφορμή τη συμπλήρωση, το 2018, διακόσιων είκοσι χρόνων από τη γέννησή του.

Ο Διονύσιος Σολωμός, ο κατεξοχήν εθνικός ποιητής, πρωτοπόρος και ανανεωτής της νεοελληνικής ποίησης, ανάγοντας την ελευθερία και τη γλώσσα σε ύψιστες αξίες, αποτύπωσε στο έργο του τα στοιχεία της πνευματικής παράδοσης του ελληνισμού και τις κορυφώσεις του αγώνα του για απελευθέρωση.  Σημαντικές επιτεύξεις του είναι η σύζευξη ρομαντισμού και κλασικισμού, καθώς και ο αριστοτεχνικός συνδυασμός των επικών με τα λυρικά και δραματικά στοιχεία στα κείμενά του, που χαρακτηρίζονται από ειδολογική ποικιλία (λ.χ. έγραψε ύμνους, ωδές, επιγράμματα, σονέτα). Είναι, κατά γενική παραδοχή, κορυφαίος λυρικός και σατιρικός ποιητής.

Οι φιλόλογοι μπορούν να αξιοποιήσουν για την προετοιμασία των μαθητών τους τα ποιήματα του Διονύσιου Σολωμού που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια, το βιβλίο του Μίμη Σουλιώτη, Δημιουργική γραφή. Οδηγίες πλεύσεως, Λευκωσία, Π.Ι., Υ.Α.Π., 2012 (σσ. 61-103), καθώς και τα ποιήματα και τη βιβλιογραφία που επισυνάπτονται (βλ. Παραρτήματα εγκυκλίου).

 Οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου, αφού μελετήσουν τα κύρια γνωρίσματα της ποίησης του Διονύσιου Σολωμού, καλούνται να γράψουν ένα δικό τους ποίημα χρησιμοποιώντας ως αφόρμηση ένα από τα πιο κάτω ποιήματα, που είναι ανθολογημένα στα σχολικά εγχειρίδια Γυμνασίου, ή και άλλο δικής τους επιλογής (βλ. ΠαραM ρτημα Β΄).

Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου: Θεματική ενότητα: Λογοτεχνία και Οικολογία «Ο πειρασμός» (απόσπασμα από το Σχεδίασμα Γ΄ των Ελεύθερων Πολιορκημένων), σ. 28.

Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου: Θεματική ενότητα: Αγώνες για την Ελευθερία – Μαρτυρίες πολέμου Ελεύθεροι Πολιορκημένοι [Η νύχτα της Εξόδου] (Σχεδίασμα Β΄ και Σχεδίασμα Γ΄), σ. 21.

Οι μαθητές/-τριες Λυκείου, αφού μελετήσουν τα κύρια γνωρίσματα της ποίησης του Διονύσιου Σολωμού, καλούνται να γράψουν ένα δικό τους ποίημα με βάση τη θεματική, το ύφος και τους εκφραστικούς τρόπους ενός από τα πιο κάτω ποιήματα, που είναι ανθολογημένα στα σχολικά εγχειρίδια:

 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Λυκείου Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σ. 224-248 Η γυναίκα της Ζάκυθος, σ.250-253 Ο Πόρφυρας, σ. 254-256

Λογοτεχνία Προσανατολισμού - Εμβάθυνσης Β΄ Λυκείου Ο Κρητικός, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γενικού Λυκείου ‒ Θεωρητικής κατεύθυνσης, Αθήνα, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2012, σ. 15-29= Λογοτεχνία Προσανατολισμού – Εμβάθυνσης Β΄ - Γ΄ Λυκείου (Ανθολόγιο κειμένων), Ειδική Έκδοση, Λευκωσία, ΥΑΠ, 2017, σ. 92-106.

 Τόσο οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου όσο και οι μαθητές/-τριες Λυκείου μπορούν να γράψουν με βάση τις πιο πάνω προδιαγραφές τα ποιήματά τους, χωρίς άλλους περιορισμούς. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να γράψουν τα ποιήματά τους σε μία από τις πιο κάτω μορφές, με πρότυπο ποιήματα του Δ. Σολωμού που εντάσσονται στα αντίστοιχα ποιητικά είδη, δείγματα των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄: Επίγραμμα (βλ. Παράρτημα Β΄, σ. 5), ύμνος (ό.π., 6), ωδή (ό.π., 3-4), σατιρική ωδή (ό.π., 4). (Βλ. επίσης και Ν. Παρίσης ‒ Ιωάννης Παρίσης, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Αθήνα, Διόφαντος, 2012, 66, 190, 200). Στην περίπτωση που μαθητής/- τρια θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό με επιγράμματα, αυτά να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Όροι Διαγωνισμού:

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου. Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να γράψει ένα ποίημα, κατά το πρότυπο των ποιημάτων του Διονύσιου Σολωμού. Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία της ιδέας και β) ο βαθμός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή (μίμηση της μορφής/δομής, των εκφραστικών μέσων, του λεξιλογίου, της θεματικής).

2. Τα ποιητικά κείμενα των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018, υπόψη κ. Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές. Μαζί με το πρωτότυπο κείμενο κάθε συμμετοχής, να αποσταλούν πέντε φωτοαντίγραφα του κειμένου (στα οποία επίσης πρέπει το όνομα του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας να είναι καλυμμένο).

3. Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/-τριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Όλα τα στοιχεία των μαθητών/-τριών πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής 2018: «Διονύσιος Σολωμός» και η διευκρίνιση Γυμνάσιο / Λύκειο

 4. Η αξιολόγηση των ποιημάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα απονεμηθούν βραβεία στους/στις πρώτους/-ες μαθητές/-τριες κάθε βαθμίδας.

Η τελετή βράβευσης των μαθητών/-τριών που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Για επίλυση αποριών σχετικά με τον διαγωνισμό, οι φιλόλογοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΜΕ Φιλολογικών κ. Λεωνίδα Γαλάζη (τηλ. 22800895, email: lgalazis@schools.ac.cy) ή στη Σύμβουλο Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Μαριλένα Πόρακου (22806332, email: mporakou@schools.ac.cy). Καλούνται οι Διευθυντές/-τριες και οι Συντονιστές/-τριες φιλολογικών μαθημάτων όπως ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-τριες του σχολείου τους να λάβουν μέρος στον πιο πάνω διαγωνισμό. Επισυνάπτονται:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Προτεινόμενα ποιήματα του Δ. Σολωμού για Δημιουργική Γραφή

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Δ. Σολωμό και το έργο του

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης               Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

 Διευθυντής                                  Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και  

Μέσης Εκπαίδευσης                      Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016