KESJULY18

2017-09-10 17:02:37
Ο κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Ο κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ*

Η Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται ή εκφράζονται σε σχέση με την πιθανή μη αναγνωρισημότητα από  τα αρμόδια όργανα (π.χ. ΕΤΕΚ, ΚΥΣΑΤΣ, IET κτλ.) τριετών προγραμμάτων ΒEng ή BSc Μηχανικής του εξωτερικού ή και της Κύπρου. Επίσης, η Σχολή ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στην Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική - BEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering από τον Οκτώβριο του 2015 είναι ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης (240 πιστωτικές μονάδες ECTS) το οποίο έχει σχεδιαστεί βάσει των προδιαγραφών του ΕΤΕΚ και του Διεθνούς Ιδρύματος Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution of Engineering and Technology – IET). Έχει αξιολογηθεί και επικυρωθεί βάσει των προτύπων του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου (Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA UK) και έχει περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και ως εκ τούτου τυγχάνει πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης στην Κύπρο. Επίσης έχει τύχει αξιολόγησης και έχει πάρει την σχετική έγκριση από το ΕΤΕΚ ούτως ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εγγράφονται χωρίς πρόβλημα στο μητρώο Μηχανικών του ΕΤΕΚ.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Επιγραμματικά, στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι Μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν, να κατανοούν αλλά και να χρησιμοποιούν την υψηλού επιπέδου τεχνική τους κατάρτιση και επιστημονική γνώση για να δίνουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα του κλάδου. Προς επίτευξη αυτού του στόχου το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάσει τους απόφοιτούς του με ευρεία γνώση της σημερινής τεχνολογίας αλλά εξίσου σημαντικά να τους καταρτίζει τεχνικά με τις απαραίτητες δεξιότητες και πρακτικές στον τομέα της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα καλύπτει βασικά θέματα σχετικά με Συστήματα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρικής Ισχύος, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα, Επικοινωνία Δεδομένων, Σήματα και Συστήματα Ελέγχου, καθώς επίσης και πιο εξειδικευμένα θέματα στους τομείς Τηλεπικοινωνιών, και Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προγράμματος και τι είναι αυτό που το κάνει μοναδικό;

Το πρόγραμμα απονέμει ένα μοναδικό για την Κύπρο, τίτλο σπουδών Bachelor of Engineering - BEng(Hons) στον οποίο δίνεται σημαντική έμφαση στην τεχνική κατάρτιση των αποφοίτων Μηχανικών η οποία υποστηρίζεται με μία ευρεία επιστημονική γνώση χωρίς να περιορίζεται σε θεωρητικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Με γνώμονα αυτό, και κατανοώντας την ανάγκη της βιομηχανίας για μηχανικούς με υψηλού επιπέδου πρακτικές δεξιότητες, σχεδόν όλα τα μαθήματα του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν μέσω πρακτικής άσκησης που γίνεται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.

Μέσα από τα μαθήματα επιλογής, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδίκευσης και εμπειρογνωμοσύνης σε τομείς που αφορούν τα πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και οικονομία μας σήμερα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στους ακόλουθους τομείς:

  • Τηλεπικοινωνίες και Κινητές Τεχνολογίες (Telecommunications and Mobile Technologies)
  • Συστήματα Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable and Sustainable Energy Systems)

Αυτές οι δύο εξειδικεύσεις αποτελούν ίσως τους πλέον εξελίξιμους τομείς του κλάδου αλλά και της οικονομίας γενικότερα με σημαντικές ευκαιρίες εργοδότησης σε διάφορους τομείς.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές με μεγάλη και ενεργή συμμετοχή σε διάφορους ερευνητικούς τομείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η άμεση εμπλοκή των φοιτητών με τέτοιες ερευνητικές δραστηριότητες βοηθά στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για αυτούς ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ποιες είναι οι δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και πώς το πρόγραμμα μεγιστοποιεί τις πιθανότητες εργοδότησης των αποφοίτων του;

Η επαγγελματική εξασφάλιση των αποφοίτων μας είναι κεντρικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο, για αυτό το λόγο μέσα από το πρόγραμμα οι φοιτητές αποκτούν την γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους ανοίξουν πολλές πόρτες εργοδότησης στον κλάδο. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εξοπλίζει τους απόφοιτους με την γνώση, τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό και την αυτοπεποίθηση για μια επιτυχημένη καριέρα προσαρμοσμένη στο ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, βρίσκοντας απασχόληση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της βιομηχανίας, του εμπορίου ή/και της έρευνας, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, η Ηλεκτρική Ενέργεια, τα Ψηφιακά συστήματα, η Μηχανική Υπολογιστών κ.α. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από μια πλειάδα μαθημάτων επιλογής που ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα τους και στις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Θεωρούμε ότι η πρακτική εμπειρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μελλοντικής εργοδότησης των φοιτητών μας για αυτό και μέσα από το πρόγραμμα ενισχύουμε τις τεχνικές δεξιότητες τους που με βεβαιότητα θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα στη μελλοντική εργοδότηση τους στη βιομηχανία.

Η Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus διατηρεί ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, έχοντας συνάψει μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες με Δήμους, Κοινότητες, Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια στην Κύπρο και διεθνώς, παρέχοντας στους φοιτητές δυνατότητες τοποθέτησης στους στην βιομηχανία (Industrial Placement) υπό την μορφή πρακτικής άσκησης (Internship) κατά την διάρκεια της φοίτησης τους ούτως ώστε να αποκτήσουν έγκαιρα επαγγελματική εμπειρία, να ενισχύσουν την τεχνική τους κατάρτιση αλλά και να δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές εργοδότησης όταν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους.

Το πρόγραμμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ΕΤΕΚ;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί βάσει των απαιτήσεων αναγνώρισης και τις προδιαγραφές που καθορίζει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αλλά και το Ίδρυμα Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution of Engineering and Technology – IET). Πρόκειται για πρόγραμμα 4ετούς φοίτησης (σε αντίθεση με άλλα 3ετή προγράμματα σπουδών του εξωτερικού), 240 πιστωτικών μονάδων όπως ορίζουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΤΕΚ.

Γιατί κάποιος να επιλέξει το UCLan Cyprus για τις προπτυχιακές του σπουδές;

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αποτελεί τη Μοναδική Βρετανική Πανεπιστημιακή Εμπειρία και Γνώση στην Κύπρο προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στους φοιτητές αυστηρά προσαρμοσμένη στα βρετανικά πρότυπα, σε μια υπερσύγχρονη πανεπιστημιούπολη με τις τελευταίες τεχνολογικές προδιαγραφές και υποδομές για τις οποίες έχει κερδίσει το 1ο Βραβείο Καινοτόμου Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας, ανάμεσα σε 30 υποψηφιότητες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Το Πανεπιστήμιο απονέμει πτυχία με αυτόματη αναγνώριση τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και διεθνώς.

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθημάτων των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών στο UCLan Cyprus γίνεται ταυτόχρονα με το μητρικό Πανεπιστήμιο (UCLan Ηνωμένου Βασιλείου) προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία κινητικότητας στους φοιτητές να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα τους στο UCLan Ηνωμένου Βασιλείου. Η κινητικότητα των φοιτητών υποστηρίζεται επίσης από το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τα κριτήρια εισδοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο www.uclancyprus.ac.cy  ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου στο 24694004/5 ή στο admissions@uclancyprus.ac.cy.

*Επίκουρος Καθηγητής – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Σχολή Επιστημών – UCLan Cyprus


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016