KESJULY18

2017-09-03 20:40:00
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία


Διευθυντές/ντριες 

Σχολείων Μέσης Γενικής

και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Λειτουργία του ολιγόωρου «Προγράμματος Εκμάθησης  της Ελληνικής ως δεύτερης  γλώσσας για παιδιά  με μεταναστευτική βιογραφία» κατά τη σχολική χρονιά  2017-2018

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείσθε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 το ολιγόωρο πρόγραμμα για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία θα λειτουργήσει στα πιο κάτω σχολεία:

Επαρχία Λευκωσίας

 1)  Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
 2)  Β’ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας
 3)  Γυμνάσιο Ακακίου
 4)  Λύκειο Παλουριώτισσας

Επαρχία Λεμεσού

 1)  Γυμνάσιο Επισκοπής
 2)  Γυμνάσιο Ομόδους
 3)  Λύκειο Αγίου Νικολάου
 4)  Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Επαρχία Λάρνακας / Αμμοχώστου

 1)  Λύκειο Λιβαδιών 
 2)  Τεχνική Σχολή Λάρνακας

Επαρχία Πάφου

 1)  Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς
 2)  Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου
 3)  Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄
 4)  Λύκειο Έμπας

 Σε σχέση με τη λειτουργία του ολιγόωρου προγράμματος σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές επισημαίνονται τα πιο κάτω:

1)  Οι ώρες   διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας παραχωρούνται εξολοκλήρου σε ένα μόνο φιλόλογο.

2) Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε  μαθητές με  «κανονική  φοίτηση» όσο και σε

«νεοεισερχόμενους» μαθητές (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

3)  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα χορηγηθεί στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία διαπιστωτικό δοκίμιο για την κατάταξή τους σε επίπεδα γλωσσομάθειας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Όσα παιδιά διαπιστωθεί ότι έχουν επίπεδο  γλωσσομάθειας Α1 και Α2  έχουν δικαίωμα  ένταξης  στο  ολιγόωρο πρόγραμμα,  νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια παρακολούθησης του προγράμματος .

4)   Αφού διορθωθεί το διαπιστωτικό δοκίμιο ελληνομάθειας και καθοριστεί το επίπεδο του κάθε μαθητή, τότε τα  σχολεία πρέπει να  παραγγείλουν άμεσα τα βιβλία από  τις Αποθήκες  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα κατά τη φετινή σχολική χρονιά διατίθενται τα εξής βιβλία: Κλικ στα Ελληνικά (επίπεδο Α1) και Κλικ στα Ελληνικά (επίπεδο Α2) για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5) Οι φιλόλογοι που θα αναλάβουν τη διδασκαλία αναμένεται να εφαρμόσουν τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας για τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, οι οποίοι θα  σταλούν ηλεκτρονικά στα σχολεία μαζί με το διαπιστωτικό δοκίμιο ελληνομάθειας.

6) Οι μαθητές του ολιγόωρου προγράμματος για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από μη εξεταζόμενα μαθήματα (κατά προτεραιότητα από τα Θρησκευτικά, τα Αρχαία Ελληνικά και τα Γαλλικά).  Σε περίπτωση που αποχωρούν εξολοκλήρου από ένα μάθημα τότε απαλλάσσονται από την αξιολόγησή τους σ’ αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποχωρούν από εξεταζόμενα μαθήματα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του προγράμματος και συγκεκριμένες οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς  από  τη  Διεύθυνση  Μέσης  Εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα  καθοριστούν επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς εντός του Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Συμβούλους Φιλολογικών Μαθημάτων, Κωνσταντίνο Σταυρινού και Φανή Γεωργή, στο 22800949 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kstavrinou@schools.ac.cy .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1. «Νεοεισερχόμενος» είναι ο μαθητής που εγγράφεται για πρώτη φορά σε Δημόσιο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης και του οποίου η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν κατέχει επαρκώς την Ελληνική Γλώσσα. 2. Βασικές αρχές που διέπουν τη φοίτηση των «Νεοεισερχόμενων Μαθητών»:

1.1 Η ένταξη μαθητή ως «Νεοεισερχόμενου» γίνεται μετά την έγκριση σχετικού αιτήματος των γονιών/κηδεμόνων που υποβάλλεται με την αίτηση μετεγγραφής στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης (Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας) ή μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου φοίτησής του.

 1.2 Ο «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους μαθητές και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

1.3 Ο «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» που έχει φοιτήσει για μία σχολική χρονιά δικαιούται να παρακαθίσει σε γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου στα εξεταζόμενα μαθήματα της τάξης στην οποία φοιτά, νοουμένου ότι οι απουσίες δεν ξεπερνούν τα καθορισμένα για τους μαθητές με κανονική φοίτηση όρια. Οι γονείς/κηδεμόνες του «Νεοεισερχόμενου Μαθητή» είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν γραπτώς το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων για την πρόθεσή τους να παρακαθίσει το παιδί τους σε κατατακτήριες εξετάσεις. Εφόσον επιτύχει, θα προαχθεί στην επόμενη τάξη ως μαθητής με κανονική φοίτηση. Εάν αποτύχει, δικαιούται είτε να επανεγγραφεί στην ίδια τάξη ως «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» είτε να εγγραφεί ως «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» στην επόμενη τάξη.

1.4 Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη φοιτήσει ως «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» πέραν του ενός σχολικού έτους και υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει το δικαίωμα κανονικής φοίτησης, υποχρεούται πρώτα να παρακαθίσει σε γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα της προηγούμενης τάξης και ακολούθως κατά τις ανεξετάσεις Ιουνίου στα μαθήματα της τάξης στην οποία φοιτά. Εάν μαθητής της κατηγορίας αυτής φοιτά στην Α΄ Λυκείου, τότε θα παρακαθίσει πρώτα στις κατατακτήριες εξετάσεις Ιουνίου στα εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο προέλευσής του. Το Γυμνάσιο με πράξη του Καθηγητικού Συλλόγου αποφασίζει για την επιτυχία ή όχι του μαθητή και αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Λύκειο φοίτησής του. Νοείται ότι σε περίπτωση επιτυχίας του μαθητή το Γυμνάσιο δεν εκδίδει κανονικό απολυτήριο. Νοείται ότι ο μαθητής θα προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου της τάξης στην οποία φοιτά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει σ’ όλα τα μαθήματα στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Ιουνίου της προηγούμενης τάξης. Σε περίπτωση που ο μαθητής αποτύχει στις ανεξετάσεις Ιουνίου, μπορεί να ενταχθεί ως μαθητής με κανονική φοίτηση στην τελευταία τάξη την οποία έχει ήδη παρακολουθήσει ή ως «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» στην επόμενη τάξη.

1.5 Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω πρόνοιες, σημειώνεται ότι, ο «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» που επιθυμεί να αποκτήσει κανονικό απολυτήριο Γυμνασίου και όχι απλώς Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθημάτων ως νεοεισερχόμενος, οφείλει να φοιτήσει ως μαθητής με κανονική και πλήρη φοίτηση, στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Σημειώνεται επίσης ότι, ο «Νεοεισερχόμενος Μαθητής» ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει κανονικό απολυτήριο Λυκείου και όχι απλώς Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθημάτων ως νεοεισερχόμενος, θα πρέπει να φοιτήσει ως μαθητής με κανονική και πλήρη φοίτηση, στη Β΄ και στην Γ΄ τάξη Λυκείου. Με την παρούσα εγκύκλιο τερματίζεται η ισχύς προηγούμενης εγκυκλίου για το ίδιο θέμα (Αρ. Φακ. 7.1.19.2, 9 Νοεμβρίου 2016).

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016