KESJULY18

2017-09-01 13:37:27
Καδής: Φέτος, ενισχύουμε τις Πολιτικές μας και εισάγουμε μια σειρά από Καινοτομίες

Καδής: Φέτος, ενισχύουμε τις Πολιτικές μας και εισάγουμε μια σειρά από Καινοτομίες


Με στόχο να ενδυναμώσουμε Μαθητές και Εκπαιδευτικούς και να υποστηρίξουμε τις Σχολικές μας Μονάδες.

Μιλώντας στη σημερινή διάσκεψη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής αναφέρθηκε σε εισαγωγή μιας σειράς από Καινοτομίες με στόχο να ενδυναμωθούν Μαθητές και Εκπαιδευτικοί και να υποστηριχθούν οι Σχολικές μας Μονάδες.

Ενίσχυση Σχολικών Μονάδων 

  • Καθορισμός των «Στόχων της χρονιάς» από την κάθε σχολική μονάδα

Από τη φετινή σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της προσπάθειες για αυτονόμηση και πιο δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν θα ακολουθηθεί η μέχρι τώρα πολιτική, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έθετε τους «Στόχους της Σχολικής Χρονιάς».  Από φέτος, κάθε σχολείο καλείται να καθορίσει τους δικούς του υπό έμφαση στόχους, οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικότερα της σχολικής μονάδας.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων από το σχολείο θα το βοηθήσει να στηρίξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του και να αναβαθμίσει το περιβάλλον του, να βελτιώσει τη δική του καθημερινότητα και κυρίως την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών του.  Με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων της περιβάλλουσας κοινότητας, μέσα από εμφάσεις που θα καθορίσουν και μέσα από δράσεις που θα οργανώσουν οι ίδιοι, θα συμβάλουν στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, του σχολικού κλίματος και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.              

  • Δροσερό και υγιεινό νερό στα σχολεία

Οι μαθητές περνούν κάθε μέρα πολλές ώρες στο σχολείο, με έντονη φυσική και πνευματική δραστηριότητα, και έχουν αυξημένη ανάγκη από δροσερό πόσιμο νερό.  Η εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού στα σχολεία ήταν ένα θέμα που απασχόλησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούαρκετό καιρό.  Ως αποτέλεσμα, από τη φετινή σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τις σχολικές εφορίες, θα ξεκινήσει η εγκατάσταση ειδικών συστημάτων καθαρισμού και ψύξης του τρεχούμενου νερού στα σχολεία.  Οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν αρχικά από τις πιο πολυπληθείς σχολικές μονάδες, και σταδιακά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα σχολεία.  Με την εφαρμογή της νέας αυτής πολιτικής, τα οφέλη θα είναι πολλά:

-        Τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές και σε σωστή θερμοκρασία νερό όλη μέρα.

-        Οι γονείς δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουν χρήματα για την αγορά εμφιαλωμένου νερού.

-        Παράλληλα, οι μαθητές θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα μειωθεί η χρήση των πλαστικών μπουκαλιών.

-        Η παροχή άφθονου υγιεινού νερού στοχεύει επίσης, στην επαρκή ενυδάτωση καθώς και στη μείωση της χρήση άλλων όχι τόσο υγιεινών ροφημάτων από τους μαθητές.   

  • Επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία                  

Οι σχολικές μας μονάδες μπορούν να αποτελέσουν πηγή παραγωγής ενέργειας προς όφελος των μαθητών, των καθηγητών, των σχολικών μονάδων αλλά και της οικονομίας ευρύτερα.  Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελετά εδώ και δύο χρόνια τη δυνατότητα επέκτασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία της Κύπρου. Η πολιτική αυτή, για την εφαρμογή της οποίας το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, θα συμβάλει ευρύτερα στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να αρχίσει η εγκατάσταση από τη φετινή σχολική χρονιά, ξεκινώντας από τα σχολεία που είναι κτισμένα σε χαμηλότερο υψόμετρο, όπου η ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι μεγαλύτερη και μετέπειτα να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.  Με την πολιτική αυτή, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον κλιματισμό των σχολικών αιθουσών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Παράλληλα προωθείται η υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών και η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη με επίκεντρο τα φωτοβολταϊκά.

Ενίσχυση Εκπαιδευτικών

  • Εγχειρίδιο για τη Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών και τη διαχείριση περιστατικών στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβαίνει σε μια σειρά από πολυεπίπεδες ενέργειες και δράσεις με στόχο την προώθηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία (2016-2019). Επιδιώκοντας την περαιτέρω ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού προχωρεί στην έκδοση εγχειριδίου για τους εκπαιδευτικούς, με διευρυμένες πληροφορίες για το θέμα.

Το εγχειρίδιο εκδίδεται παράλληλα με την προσπάθεια στήριξης των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών δράσεων, που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας (διευθυντές σχολείων, μάχιμοι εκπαιδευτικοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι κ.ά.).

  • Οδηγός μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Μέσα στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση, επιμόρφωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών μας να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά στην ομαλή μετάβαση από την μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτή είναι ο «Οδηγός Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα στα πρότυπα του παρεμβατικού προγράμματος για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές παραμέτρους και πραγματικότητες που ισχύουν για τις δυο αυτές βαθμίδες εκπαίδευσης.

  • Οδηγός μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Το πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν, από τη μια, τα παιδιά του Δημοτικού να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Γυμνασίου, και από την άλλη, να προετοιμάσουν την είσοδο των παιδιών στο Γυμνάσιο.

Το Παρεμβατικό πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, στοχεύει στην ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών για το Γυμνάσιο, καλύπτοντας τόσο το μαθησιακό όσο και το συναισθηματικό μέρος της μετάβασης. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας πρωτότυπες δραστηριότητες, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικείωση των παιδιών με το νέο τους σχολικό περιβάλλουν.  

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των γονιών για τις αλλαγές που προκύπτουν από τη μετάβαση των παιδιών τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα βοηθήσουν. Το πρόγραμμα προωθεί τη συνέργεια των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης και την αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης, με κοινό στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

  • Οδηγός Νηπιαγωγού για την Ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των Παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ο Οδηγός Προσχολικής Ηλικίας, αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τις νηπιαγωγούς και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των πρακτικών και γνώσεών τους αφού παρέχει πληροφορίες και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να ενισχύσουν τη μαθησιακή προσπάθεια και απόδοση όλων των παιδιών και παράλληλα να εντοπίσουν εκείνα που δεν ανταποκρίνονται στη μαθησιακή διαδικασία.  Παράλληλα, εμπεριέχει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του νηπιαγωγείου και τους τρόπους που οι νηπιαγωγοί μπορούν να λειτουργούν προληπτικά μέσα από τον ρόλο τους, με στόχο την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας.  

Ο Οδηγός, που αποτελεί ένα εργαλείο άμεσης ενημέρωσης σχετικά με την αναμενόμενη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών, περιγράφει τα Στάδια Ανάπτυξης του παιδιού και καταγράφει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην προαγωγή της μάθησης μέσα από την πορεία για τον εγγραμματισμό.

Η επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του Οδηγού κατά την περσινή χρονιά, οδήγησε φέτος στην καθολική εφαρμογή του. 

Ολόκληρη η αναφορά στις πολιτικές του υπουργείου για το πιο πάνω θέμα στο πιο κάτω έγγραφο:Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016