KESJULY18

2017-08-30 21:20:53
Η Επ. Παιδείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεσμεύσει τα σταυρωμένα κονδύλια του Παν. Κύπρου

Η Επ. Παιδείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεσμεύσει τα σταυρωμένα κονδύλια του Παν. Κύπρου


Διαφωνία του ΑΚΕΛ για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με αγωγές κατά του Πρύτανη

Το θέμα της αποδέσμευσης κονδυλίων του Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορούσαν νομικά έξοδα, άδειες χρήσης λογισμικού προγράμματος, κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες, συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικών, ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων, απασχόλησε έντονα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στη σημερινή της συνεδρία και με τους Βουλευτές του ΑΚΕΛ να εκφράζουν τη διαφωνία τους στο θέμα της διαχείρισης αγωγών για ιδιωτικές υποθέσεις που αφορούν τον Πρύτανη, από το νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Κυριάκος Χατζηγιάννης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής είπε ότι μέσα από την συζήτηση των θεμάτων ή των σταυρωμένων κονδυλίων του Πανεπιστήμιου Κύπρου, η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι θα αποδεσμεύσει όλα τα σταυρωμένα κονδύλια.
Ο Γενικός Ελεγκτής, συνέχισε, εισηγήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια προσέγγιση σε όλους τους Οργανισμούς στο πως επιλέγονται τα δικηγορικά γραφεία στη βάση κάποιων κριτηρίων.
«Και είναι πολύ σωστό να εφαρμοστεί. Ζητήσαμε από τον Γενικό Ελεγκτή να ενημερώσει και τα άλλα Πανεπιστήμια ώστε να καθιερωθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και να επιλέγονται δικηγορικά γραφεία στη βάση πιο ανοικτών προκηρύξεων», σημείωσε.
Σε σχέση με το κατά πόσο δικαιολογούνται να καλύπτονται  τα έξοδα που σχετίζονται με προσωπικές αγωγές κατά του Πρύτανη, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση το Υπουργείο Οικονομικών τους είχε διαβεβαιώσει ότι σε όλη την δημόσια διοίκηση αγωγές που γίνονται εναντίον υπευθύνων ή εναντίον προσωπικού του κράτους καλύπτονται τα έξοδα αυτά από το κράτος είτε με παροχή υπηρεσιών μέσω της Γενικής Εισαγγελίας είτε ακόμα και στις περιπτώσεις δικηγορικών ή άλλων εξόδων.
Όπως είπε, στην περίπτωση του Πρύτανη υπάρχουν αγωγές οι οποίες είναι προσωπικές εις βάρος του και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε να εκπροσωπηθεί ο Πρύτανης από τους νομικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου.
«Τώρα κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια απόφαση, δηλαδή μπορεί ο εκάστοτε Πρύτανης ή ο εκάστοτε Διοικητικός ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος κάθε οργανισμού να παίρνει απόφαση το Συμβούλιο του ότι οποιαδήποτε μορφή κατηγορίας κάνει ή ξεστομίσει  οποιεσδήποτε δηλώσεις θα πρέπει να τον καλύπτει ο Οργανισμός. Νομίζω αυτό αφήνεται στην κρίση του Δ.Σ.», πρόσθεσε.
«Αν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υπερασπιζόμενος τα καθήκοντα και τα συμφέροντα του οργανισμού, ναι τότε θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει πάνω σε αυτή την βάση», είπε.
Όπως αναφέρθηκε κατά την συζήτηση της αποδέσμευσης των κονδυλίων στην Επιτροπή, το ΑΚΕΛ δεν συγκατατέθηκε στην αποδέσμευση του ποσού που αφορά τα λογισμικά προγράμματα και τα νομικά έξοδα.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας Γιώργος Κ. Γεωργίου, σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας αναφορικά με τα νομικά έξοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου είπε ότι κατέθεσαν την διαφωνία τους για τη διαχείριση αγωγών για ιδιωτικές υποθέσεις που αφορούν τον πρύτανη, από το νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
«Αυτό, προφανώς, συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Για το θέμα, ο Γενικός Ελεγκτής θα ζητήσει γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα», πρόσθεσε.
Σχετικά με τα λογισμικά προγράμματα, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι στη βάση και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί που αγνόησαν τις γνωματεύσεις του νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου με αχρείαστα ποσά.
«Ο Γενικός Ελεγκτής υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου όφειλε να εισακούσει το νομικό του σύμβουλο. Γιατί δεν το έπραξε;», συμπλήρωσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι διαχρονικά στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις δράσεις του.
«Χαιρόμαστε με τα καλά αποτελέσματα του. Όμως, όταν εντοπίζουμε αρνητικά φαινόμενα, είμαστε υποχρεωμένοι να τα καυτηριάζουμε», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Γεωργίου είπε ότι είναι αγωγές ιδιωτικές που αφορούν στην συμπεριφορά του Πρύτανη απέναντι σε άτομα είτε εντός είτε εκτός του Πανεπιστημίου που δεν έχουν καμία σχέση με την διεκπεραίωση των καθηκόντων του.
«Δεν προέκυψαν, δηλαδή, γιατί είναι Πρύτανης, προέκυψαν γιατί, κατά την άποψη των εναγόμενων, συμπεριφέρθηκε με τρόπο απρεπή ή υβριστικό. Εξάλλου, είναι κάτι το οποίο ομολογεί και ο νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος μετά από τις διαμαρτυρίες κάποιου από τους εναγόμενους, αρνήθηκε να τον εκπροσωπήσει γιατί θεώρησε ότι αυτή η υπόθεση ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα», πρόσθεσε.
Σε παρατήρηση ότι θεωρεί λανθασμένη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Γεωργίου είπε ότι προφανώς την θεωρούν λανθασμένη.
«Ζητήθηκε η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άποψη του νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου Κύπρου «ο οποίος θεώρησε ότι η εν λόγω υπόθεση ήταν εντελώς ιδιωτική και δεν είχε κανένα ρόλο να τον εκπροσωπήσει ως νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Κύπρου». Αυτό αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ιδιωτική, άρα το ΔΣ του Πανεπιστήμιου Κύπρου κακώς συνηγόρησε να καλυφθούν τα έξοδα της συγκεκριμένης υπεράσπισης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Μάνθος Μαυρομμάτης, μιλώντας για το θέμα ενώπιον της Επιτροπής ανέφερε ότι η κάθε περίπτωση εξετάζεται αναλυτικά και ξεχωριστά, πριν ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για το αν θα αναλάβουν τον χειρισμό οι νομικοί σύμβουλοι του Πανεπιστημίου και πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις αγωγών εναντίον του Πρύτανη θα έπρεπε να τις αναλάβουν οι νομικοί σύμβουλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
KYPRIA2018
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718