KESJULY18

2017-08-26 11:57:10
Κυπριανός Λούης: Οι αλλαγές στη Μέση Εκπαίδευση αρχίζουν να φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα

Κυπριανός Λούης: Οι αλλαγές στη Μέση Εκπαίδευση αρχίζουν να φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα


Η στελέχωση των σχολικών μονάδων έχει ολοκληρωθεί κατά 99%

Οι αλλαγές στη Μέση Εκπαίδευση αρχίζουν ήδη να φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα, δηλώνει, σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριανός Λούης, και προσθέτει ότι φέτος εφαρμόζεται από το Υπουργείο για πρώτη χρονιά το νέο νομοθετικό πλαίσιο των νέων σχολικών κανονισμών.

21.600 μαθητές στα Γυμνάσια και 17.730 μαθητές στα Λύκεια
Σε ερώτηση πόσα σχολεία θα λειτουργήσουν και πόσοι μαθητές θα φοιτήσουν φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, ο κ. Λούη είπε ότι το 2017-18 θα λειτουργήσουν 114 σχολεία, εκ των οποίων 64 γυμνάσια, 38 λύκεια και 7 εξατάξια σχολεία με πλήρη γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο.
«Επίσης θα λειτουργήσουν 5 εσπερινά γυμνάσια-λύκεια. Συνολικά θα φοιτήσουν 21.600 μαθητές στα Γυμνάσια και 17.730 μαθητές στα Λύκεια. Οι εγγραφές στα εσπερινά γυμνάσια - λύκεια θα ολοκληρωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Από το σύνολο των 8.800 αποφοίτων μαθητών της Δημοσίας και Ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 7.274 ή ποσοστό 83% έχουν εγγραφεί στα δημόσια Γυμνάσια ( μέχρι τις 30/6/2017). Σύμφωνα με στοιχεία του 2016-17 στα εγκεκριμένα Ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτά το 18,2% του μαθητικού πληθυσμού», πρόσθεσε.
Ανέφερε, ακόμη, ότι από το σύνολο των 7.184 μαθητών της Γ` Γυμνασίου της σχολικής χρονιάς 2016-17, 5.615 μαθητές/μαθήτριες συνεχίζουν τις σπουδές τους στα δημόσια λύκεια ενώ 1.569 μαθητές/μαθήτριες αναμένονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Δημόσια Τεχνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι επιλογές των μαθητών, στην Α` Λυκείου
«Σε ό,τι αφορά στις επιλογές των μαθητών, στην Α` Λυκείου 14% των μαθητών θα ακολουθήσει την Α` Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (Ο.Μ.Π.) (Αρχαία Ελληνικά, Αρχαιογνωσία, Ιστορία), 40% θα ακολουθήσει την Β` Ο.Μ.Π. (Μαθηματικά, Φυσική), 20% θα ακολουθήσει την Γ` Ο.Μ.Π. (Μαθηματικά, Οικονομικά) και 26% θα ακολουθήσει την Δ` Ο.Μ.Π. (Οικονομικά, Αγγλικά).
 Όπως είπε, στις κατευθύνσεις της Β` και Γ` Λυκείου οι προτιμήσεις των μαθητών ως προς τις 6 κατευθύνσεις κυμάνθηκαν ως εξής:1η κατεύθυνση 8,5%, 2η κατεύθυνση 4,5%, 3η κατεύθυνση 40%, 4η κατεύθυνση 13,5%, 5η κατεύθυνση 23% και 6η κατεύθυνση 10,5%.

 Η προετοιμασία
Ερωτηθείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της νέας χρονιάς, ο κ. Λούης είπε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν αναθεωρηθεί μετά και την ανατροφοδότηση που πήραν ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από τα σχολεία μετά και από την καθολική εφαρμογή των αναδομημένων αναλυτικών προγραμμάτων.
«Λάβαμε ωστόσο υπόψη και τις απόψεις των Συνδέσμων των καθηγητών, οι οποίες στάλθηκαν σε μας μέσω της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ.  Έχει γίνει αναπροσαρμογή της ύλης ανά τετράμηνο με βάση τον πραγματικό διδακτικό χρόνο έτσι ώστε οι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας να επιτευχθούν αποτελεσματικά», συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς αν τα βιβλία θα βρίσκονται στα σχολεία έγκαιρα, ο κ. Λούης είπε ότι έχουν  γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε όλα τα βιβλία να βρίσκονται στα σχολεία μέχρι το τέλος Αυγούστου. «Τη στιγμή αυτή πέραν του 95% των βιβλίων έχουν παραληφθεί από τα σχολεία. Ειδικές κατηγορίες βιβλίων με αυξημένο κόστος, όπως για παράδειγμα τα εγχειρίδια των ξενόγλωσσων μαθημάτων (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών κ.ά.) για λόγους ασφάλειας θα αποσταλούν από τις αποθήκες στα σχολεία τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

 Η στελέχωση των σχολικών μονάδων έχει ολοκληρωθεί κατά 99%.
Απαντώντας σε ερώτηση αν οι εκκρεμότητες με τους εκπαιδευτικούς έχουν διευθετηθεί ή μπορεί να προκύψει αναταραχή στα σχολεία με το ξεκίνημα της χρονιάς, ο κ. Λούη είπε ότι η στελέχωση των σχολικών μονάδων έχει ολοκληρωθεί κατά 99%.
«Στη συντριπτική τους πλειονότητα όλες οι διαπιστωμένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν ικανοποιηθεί. Απομένει ο διορισμός μικρού αριθμού καθηγητών λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων και παραχώρησης ετήσιων αδειών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Επίσης υπάρχει μικρός αριθμός συμβασιούχων καθηγητών οι οποίοι δεν αποδέχονται τον διορισμό τους και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα προχωρήσει στην αντικατάστασή τους. Μέχρι σήμερα, για τη σχολική χρονιά 2017-2018, έχουν διοριστεί 240 μόνιμοι καθηγητές επί δοκιμασία και 280 συμβασιούχοι καθηγητές. Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν διορισμένοι τις προηγούμενες σχολικές χρονιές να επαναδιοριστούν, όπου είναι δυνατόν. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά», σημείωσε.
 Προωθείται, συνέχισε ο κ. Λούη, η θεσμοθέτηση κανονισμών τοποθέτησης των μόνιμων απλών καθηγητών και παράλληλα προγραμματίζεται, στη συνέχεια, η ετοιμασία κανονισμών τοποθέτησης Βοηθών Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών Α΄ και  Διευθυντών, με στόχο πάντοτε την έγκαιρη, λειτουργική και ισόρροπη στελέχωση των σχολείων, μέσα από τον αναγκαίο διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

  Για πρώτη χρονιά οι νέοι Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων
Σε ερώτηση τι αλλάζει φέτος στη Μέση Εκπαίδευση, ο κ. Λούη είπε ότι φέτος εφαρμόζεται από το Υπουργείο για πρώτη χρονιά το νέο νομοθετικό πλαίσιο των νέων σχολικών κανονισμών.
«Βασικά σημεία στους νέους κανονισμούς που εισάγονται από φέτος είναι η αριθμητική βαθμολογία στα γυμνάσια, η εισαγωγή της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους υστερούντες μαθητές και η μεταφορά των ανεξετάσεων από το Σεπτέμβριο στον Ιούνιο, ο εξορθολογισμός των απουσιών των μαθητών και η κατάργηση του χαρακτηρισμού των αδικαιολόγητων απουσιών, ο επαναπροσδιορισμός των αποβολών των μαθητών ως πειθαρχικό μέτρο, η θεσμοθέτηση της διευθυντικής ομάδας, η εισαγωγή του «Δημιουργικότητα - Δράση - Κοινωνική Προσφορά»  στο Γυμνάσιο, η αναβάθμιση του ρόλου των γονέων στον καταρτισμό των εσωτερικών σχολικών κανονισμών, κ.ά. Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καλείται να διαχειριστεί με επιτυχία το πλαίσιο των αλλαγών αυτών και να διασφαλίσει την αντίληψη και ορθή εφαρμογή τους από όλους τους εμπλεκομένους», πρόσθεσε.
 Διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή

 Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης καλείται επίσης να προωθήσει τη διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή καθώς και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.

«Το μέτρο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ποιοτικής αξιολόγησης του μαθητή, τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών αδυναμιών και παρανοήσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων τόσο σε επίπεδο τάξης-εκπαιδευτικού όσο και σε επίπεδο σχολείου για τη βελτίωση της μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Ακόμα το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τη διδακτική πρακτική καθώς η διαμορφωτική αξιολόγηση θα στηρίξει εκπαιδευτικούς και σχολεία, ώστε να εφαρμόσουν τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης θα οργανώσει, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα αποτελέσουν θέματα και των Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθούν από τις Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.

 Αναλυτικά Προγράμματα στη βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας
 Ο κ. Λούη είπε, επίσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της αναδόμησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη βάση των δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης καλείται να διασφαλίσει την παιδαγωγική αξιοποίησή τους τόσο στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης όσο και στον καθορισμό της πυρηνικής γνώσης για κάθε γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο.
«Η αξιοποίησή τους θα συμβάλει στη βελτίωση διδακτικών πρακτικών όπως είναι η δόμηση, ο προσανατολισμός και η μοντελοποίηση ως επίσης και η διαφοροποίηση στη διδασκαλία», πρόσθεσε.
 Ερωτηθείς με ποιους φορείς συνεργάζεται η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για το καλό της παιδείας μας, ο κ. Λούη είπε ότι ποικίλοι παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επηρεάζουν τη μάθηση των μαθητών μας, μεταξύ αυτών είναι πρώτιστα οι ίδιοι οι μαθητές, οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί.
«Οι γονείς μέσα από μια ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη βελτίωση παραγόντων όπως το γνωστικό και μαθησιακό στυλ, οι προσδοκίες, τα κίνητρα, η επιμονή και η μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών τους. Για παράδειγμα, μπορούν να καθορίζουν, σε συνεργασία με το σχολείο επικείμενους μαθησιακούς στόχους για τα παιδιά τους. Να φροντίζουν, ώστε η κατάκτηση των στόχων αυτών από τα παιδιά τους, να επιδιώκεται με επιμονή και υπομονή», πρόσθεσε.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει
 Ανέφερε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ένας από τους βασικούς άξονες στο σχήμα διδάσκων-διδασκόμενος-γονιός.
 «Ο εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να επηρεάζει με θετικό για τη μάθηση τρόπο τους άλλους δυο άξονες του σχήματος. Σε ό,τι αφορά στη γνώση του αντικειμένου έχει υποχρέωση να την κατέχει σε όλη την έκταση και το βάθος της. Να είναι ικανός να ιεραρχεί κατάλληλα την προσφερόμενη γνώση αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να την αναπαραστήσει, να την κάνει εύγλωττη και κατανοητή στους μαθητές του. Με λίγα λόγια, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει σε υψηλό βαθμό παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου του», συμπλήρωσε.
 Ο εκπαιδευτικός, συνέχισε, ως επαγγελματίας οφείλει να είναι φορέας ενός συνόλου αξιών.
«Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι δίκαιος, αφοσιωμένος στη φροντίδα των μαθητών που το σχολείο τού έχει εμπιστευθεί, να παρακινεί, να εμπνέει, να ενθαρρύνει την προσπάθεια και την επιτυχία, να προστατεύει τη μοναδικότητα, την ατομικότητα και τις ειδικές ανάγκες των μαθητών και να προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους. Να σέβεται και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να δεσμεύεται στην καλλιέργεια της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματική ακεραιότητα. Ενεργεί με ειλικρίνεια, σεβασμό, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της εργασίας του», ανέφερε.
Επιπρόσθετα, ο κ. Λούη είπε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρμόζει σε υψηλό επίπεδο τη διδακτική πράξη και να δημιουργεί μαθησιακό κλίμα του οποίου οι μαθητές αποτελούν ενεργό στοιχείο στη μαθησιακή διαδικασία και στο οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες δια-βίου μάθησης (μαθαίνω πως να μαθαίνω).
«Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται με όλους όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία με αντικειμενικό στόχο την αποτελεσματική ανταπόκρισή του στις ανάγκες των μαθητών. Η στάση του μαθητή είναι καθοριστική για μια αποτελεσματική μαθησιακή επίτευξη. Οι προσδοκίες του μαθητή καθώς και τα κίνητρά του ως προς τη μάθηση ορίζουν το πλαίσιο μιας αποτελεσματικής συνεργασίας του μαθητή με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Αν λοιπόν κάτι πρέπει να αλλάξει στον μαθητή είναι κυρίως η αναθεώρηση της στοχοθεσίας καθώς και του ύψους των προσδοκιών του μαθητή. Θα πρέπει να μάθουμε τους μαθητές να θέτουν για τον εαυτό τους υψηλούς στόχους, την επίτευξη των οποίων να επιδιώκουν με συνέπεια και συνέχεια. Να μην εγκαταλείπουν εύκολα τις προσπάθειες τους, όπως επίσης και να ενορχηστρώνουν στρατηγικές υλοποίησης τους. Να εντοπίζουν και να απομακρύνουν ή και να απομακρύνονται από κάθε τι που αποτελεί εμπόδιο στην υλοποίηση των στόχων τους», σημείωσε.
Ο κάθε μαθητής, συνέχισε, αποτελεί μια μοναδικότητα και ως εκ τούτου δεν χωρούν ολοκληρωτισμοί και καθολικότητες.
 «Επομένως, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να θέτουν για τον εαυτό τους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους, επικείμενους στόχους. Δηλαδή, στόχους που να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των ικανοτήτων τους για υλοποίηση», συμπλήρωσε.
«Οι αλλαγές στη Μέση Εκπαίδευση αρχίζουν ήδη να φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα», κατέληξε.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Λοΐζος Σέπος
Sun August 27, 2017, 12:16:15
Μια παρατήρηση με τις επιλογές των μαθητών είναι πως η κατεύθυνση Υπηρεσίες( η κύρια επιλογή επιλογή των αδυνάτων μαθητών) από 26% στην Α' Τάξη στην Β' τάξη οι κατευθύνσεις 5&6 πλησιάζουν το 33.5% και προσθέτοντας και την κατεύθυνση 2 τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο 38%. Στα επόμενα 3-4 χρόνια το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 60-70%.

Τί γυρεύει η επιλογή ξένης γλώσσας με τις Καλές Τέχνες; Δεν έπρεπε οι επιλογές να είναι σχετικά με τη μουσική, γλυπτική, ζωγραφική, χορό, θέατρο, ιστορία της τέχνης, διακόσμηση, επεξεργασία φωτογραφίας/εικόνας με τη χρήση η/υ;

Γιατί να μην είναι υποχρεωτικό το μάθημα της Λογιστικής(τουλάχιστον elementary & intermediate)
και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Υπηρεσίες;

Πως είναι δυνατόν στην κατεύθυνση 2 να μην συνοδεύεται η επιλογή της ξένης γλωσσας με 2-3 περ. λογοτεχνίας της ξένης γλώσσας; Διδάσκονται Ευρωπαϊκές Σπουδές χωρίς Ευρωπαϊκή Ιστορία (τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα) και Ιστορία της Τέχνης.

Η κατάσταση θα χειροτερεύσει με την απόφαση του ΠΚ να δέχεται φοιτητές με GCE. Είναι γνωστό πως οι Εξετάσεις πρόσβασης είναι πολύ πιο δύσκολες από τις εξετάσεις GCE. Τα παιδιά θα θα περνούν τα GCE από την Β' τάξη και αν έχουν πάρει καλό βαθμό θα επιλέγουν την κατεύθυνση 6 για να έχουν εύκολο πρόγραμμα στην Γ' τάξη.
Οι ίδιοι άνθρωποι με τα ίδια μυαλά που έκαναν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το 2000 που απέτυχε, τα ίδια μυαλά ανέλαβαν να "διορθώσουν" τα λάθη χρησιμοποιώντας την εξίσωση: 1 λαθος+ 1λάθος= 1 σωστό!

Οι αποφάσεις παίρνονται από μια κλειστή λέσχη ειδημόνων που δεν έχουν πραγματική εκπαιδευτική πείρα μέσα στην τάξη τα τελευταία 15+ χρόνια. Θα αποτύχουν και αυτοί αλλά δυστυχώς αυτοί που πληρώνουν και θα πληρώσουν είναι τα παιδιά και η οικονομία του τόπου!

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016