KESJULY18

2017-07-28 16:58:45
Νέο Σύστημα Διορισμών: Εκτίμηση μοριοδότησης πριν τις εξετάσεις

Νέο Σύστημα Διορισμών: Εκτίμηση μοριοδότησης πριν τις εξετάσεις


ΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ* ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ**

Λίγους μήνες πριν την εφαρμογή του ψηφισμένου πια συστήματος, οι υποψήφιοι δικαιολογημένα αγωνιούν τόσο για τη διαδικασία που έπεται, όσο και για το που βρίσκονται πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για τον λόγο αυτό, έγινε μοριοδότηση των υποψηφίων που βρίσκονται στον υφιστάμενο κατάλογο και που δυνητικά θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Έγινε χρήση των υφιστάμενων καταλόγων διοριστέων[1] (μέχρι και το τρέχον έτος – κατάλογοι 2017), από τους οποίους αφαιρέθηκαν τα άτομα που έτυχαν πρόσφατα μόνιμου διορισμού. Επίσης, σημειώνεται πως δεν είναι γνωστό πόσα από αυτά τα άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμπερίληψη στους καταλόγους διορισίμων (Νέο Σύστημα Διορισμών) και θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Η μοριοδότησή τους, περιλαμβάνει τα κριτήρια του έτους κατάθεσης πτυχίου, του βαθμού του πτυχίου, της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας, των επιπρόσθετων προσόντων και της στρατιωτικής θητείας. Τα προαναφερθέντα κριτήρια έχουν ως μέγιστη μοριοδότηση το 50. Το υπόλοιπο 50, οι υποψήφιοι θα το διεκδικήσουν μέσω των εξετάσεων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στους καταλόγους που επισυνάπτονται, σε πρώτο στάδιο, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο πιθανής απόκλισης από τους πραγματικούς αριθμούς, λόγω της αδυναμίας ξεκάθαρης αποσαφήνισης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας του κάθε υποψηφίου. Πρόκειται όμως για μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πραγματική κατάταξη και μοριοδότηση του κάθε ενδιαφερόμενου. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, ο κάθε ένας μπορεί με μια μικρή απόκλιση (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) να δει πού βρίσκεται πριν τις εξετάσεις.

Για να υπολογίσει κάποιος τις μονάδες του, φτάνει να γνωρίζει πως η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής[2]:

(i)    Γραπτή εξέταση μέχρι 50% (32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)

(ii)    Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8% (Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)

(iii)   Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9% (Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.

(iv)    Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20% (2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)

(v)    Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10% (1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων)

(vi)   Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3% (1/8 % για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις για τα επόμενα δύο χρόνια, ανά κλάδο. Οι θέσεις αυτές ανακοινώθηκαν επίσημα από το ΥΠΠ[3] και πρόκειται για εκείνες που θα διατεθούν με βάση το Νέο Σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως η διάθεσή τους θα γίνεται με ποσοστό 50-50% από τον υφιστάμενο και το νέο κατάλογο, οπότε όσοι συμμετέχουν στο νέο σύστημα, διεκδικούν τις μισές θέσεις. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πως για τη δεύτερη χρονιά (2019-2020) οι έκτακτες ανάγκες δεν είναι επιπρόσθετες αλλά αθροιστικές με την προηγούμενη χρονιά (2018-2019).

Υπενθυμίζεται, πως κατά την περίοδο που προηγήθηκε της ψήφισης του πολυδιαφημισμένου Νέου Συστήματος Διορισμών, είχε επισημανθεί πως παρά τις εξαγγελίες για «γενναία» πριμοδότηση των επηρεαζόμενων που ήδη βρίσκονται στα σχολεία, αυτό δεν ευσταθούσε στην πράξη. Αυτό είχε διαφανεί μέσα από σχετικές ασκήσεις επί χάρτου, που αναδείκνυαν πως υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ανατροπής του υφιστάμενου καταλόγου, παραγκωνίζοντας άτομα που ήδη εργάζονται[4]. Κάτι που έχει επισημανθεί μέσα από τα επισυναπτόμενα αρχεία, είναι το γεγονός πως εκείνοι οι οποίοι ευνοούνται με αυτό το σύστημα και έχουν περισσότερες πιθανότητες διορισμού, είναι οι κοινοτικοί, οι οποίοι καταλαμβάνουν και τις πρώτες θέσεις.

Σημείωση:

Στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Σελ.: 1-81: Δημοτική

Σελ.: 81-136: Προδημοτική

Σελ.: 136-148 Μαθησιακών

Σελ.: 148-154 Λογοθεραπείας

Σελ.: 154-158 Φυσιοθεραπείας

Σελ.: 158-160 Εργοθεραπείας

Σελ.: 161 Θέσεις 2018-2020 Πρωτοβάθμια

*Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

** Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ


[1] https://goo.gl/8YQJkY

[2] http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=wiblO38HBlI%3d&tabid=211&mid=814

[3] http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp5952a

[4] https://goo.gl/kuTQcaΑφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΚΑΠΠΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Mon July 31, 2017, 20:27:06
Έχω διαπιστώσει από το επισυναπτόμενο αρχείο σας, ότι ένα ποσοστό πτυχιούχων με βαθμό <<Καλώς 4%>>, έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα. Όταν εγώ είχα κάνει αίτηση σε συγκεκριμένο αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακό δίπλωμα,ένα από τα κριτήρια εισδοχής ήταν να είχα βαθμό πτυχίου από <<Λίαν Καλώς και πάνω>>.
Η πιο πάνω διαπίστωσή μου είναι για προβληματισμό από τους άμεσα εμπλεκόμενους της Παιδείας.

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου
Fri July 28, 2017, 17:55:15
Για να ελέγξετε πού βρίσκεστε υπολογίστε:

- Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8% (Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)
- Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9% (Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.
- Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20% (2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)
- Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10% (1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου)
- Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3% (1/8 % για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)

Προσθέστε όλα αυτά και μετά ελέγξτε που βρίσκεστε στον κατάλογο της ειδικότητάς σας.

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Fri July 28, 2017, 17:42:18
ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΣ.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016