KESJULY18

2017-07-25 16:18:27
ΤΕΠΑΚ: Κατανομή υπεράριθμων θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες

ΤΕΠΑΚ: Κατανομή υπεράριθμων θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες


Ανακοινώνεται η κατανομή 54 θέσεων. Συνολικά υποβλήθηκαν 125 αιτήσεις, το διάστημα από 10 μέχρι 12 Ιουλίου 2017, στις τρεις κατηγορίες όπως φαίνεται πιο κάτω: 

Κατηγορία Α: Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 39 πληρούσαν τα κριτήρια.

Κατηγορία Β: Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 47 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 35 πληρούσαν τα κριτήρια.

Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): 23 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 16 πληρούσαν τα κριτήρια. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και  Κανόνες  του Πανεπιστημίου. Το  Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου εξέτασε 36  αιτήσεις υποψηφίων,  εκ των οποίων   17    κλήθηκαν σε συνέντευξη. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου 1  αίτηση κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια. 

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις  του  2017, είχαν  εξεταστεί σε μαθήματα που  τους επέτρεπαν πρόσβαση στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό   Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν γενικό   βαθμό  πρόσβασης τουλάχιστον  80%  της  βαθμολογίας  του  τελευταίου εισακτέου  σε κάθε  Τμήμα  και  πληρούσαν  τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α

Β

Γ

 

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων

1

1

1

3

Πτυχίο Επιστ. & Τεχνολ. Περιβάλλοντος

1

2

0

3

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

1

1

1

3

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

3

1

1

5

Πτυχίο Διοίκηση

3

1

1

5

Πτυχίο Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών

2

2

1

5

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

2

2

1

5

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

0

0

1

1

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

1

1

1

3

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

2

2

1

5

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

0

1

0

1

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

0

0

0

0

Πτυχίο Νοσηλευτικής

5

4

1

10

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

2

2

1

5

ΣΥΝΟΛΟ

23

20

11

54

Αναλυτικά οι επιτυχόντες παρατίθενται στο Παράρτημα Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). Νοείται ότι αριθμός αιτήσεων, που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα, συμμετείχε στην κατανομή ωστόσο δεν έλαβε θέση καθώς αυτές εξαντλήθηκαν σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και  αιτιολογημένη  ένσταση,  προς  τον  Προϊστάμενο  της  ΥΣΦΜ,  στο  φαξ  25  002756  ή  στο studies@cut.ac.cy

Όσοι εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κριτηρίων και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2016, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τέλη Αυγούστου με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016.

Ευχαριστούμε  θερμά  όλους  τους υποψήφιους  για  την προτίμηση  προς  τα  Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω: 

  • Πρώτο βήμα είναι η καταβολή εφάπαξ ποσού €40*. Για να μπορεί ένας φοιτητής να κατοχυρώσει την εγγραφή του πρέπει να καταβάλει πρώτα αυτό το ποσό. Η πληρωμή αυτού του ποσού είναι υποχρεωτική. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν κάποιος επιλέξει σε μεταγενέστερο στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο να  αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο.

Η πληρωμή των €40 γίνεται αποκλειστικά και μόνο με πιστωτική κάρτα μέσω JCC από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/eBills/Welcome/Index/14245062, καταχωρώντας τα στοιχεία του φοιτητή (προσοχή: πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία του φοιτητή αλλιώς δεν θα ξέρουμε σε ποιο άτομο αντιστοιχεί η πληρωμή) και επιλέγοντας «Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (registration fee) - €40». Αν κάποιος δεν έχει πιστωτική κάρτα μπορεί να κάνει την πληρωμή στον πιο πάνω σύνδεσμο μέσω τραπεζικού καταστήματος. Η προθεσμία για την πληρωμή των €40 είναι η Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017.

  • Δεύτερο  βήμα,  για  όσους  θα  έχουν  πληρώσει,  είναι  η  εκ  μέρους  του  Γραφείου  Σπουδών κατοχύρωση  της  θέσης  και  η  εγγραφή.  Οι  φοιτητές  μπορούν  να  διαπιστώσουν  ότι  αυτό  έγινε βλέποντας  την  κατάσταση  φοιτητή  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  του  Πανεπιστημίου  (CUT  Portal)  στη διεύθυνση https://sis.cut.ac.cy/irj/portal(με τους κωδικούς που ήδη στάληκαν κατά την υποβολή της αίτησης).   Επίσης, θα λάβουν τις επόμενες μέρες ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής τους. Αν κάποιο άτομο δεν πληρώσει τα €40 το Γραφείο Σπουδών θα θεωρήσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση και αυτή θα διαγραφεί.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αποδοχή θέσης και η εγγραφή γίνεται  on line. Ωστόσο, επιθυμία του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει μια προκαταρκτική ενημέρωση στους νέους φοιτητές του για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές να προσέλθουν  στο  Πανεπιστήμιο, την Παρασκευή,  28 Ιουλίου 2017, η  ώρα 10  π.μ. στο κτίριο

«Τάσσος Παπαδόπουλος» (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός). Στις 11πμ. θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση χωριστά για κάθε πρόγραμμα σπουδών με την εμπλοκή των ακαδημαϊκών. Η παρουσία όλων των φοιτητών είναι απαραίτητη.

Ε. ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το   Τεχνολογικό   Πανεπιστήμιο   Κύπρου   ενοικιάζει   αριθμό   διαμερισμάτων   στη   Λεμεσό,   τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό- οικονομικών κριτηρίων. Το ενοίκιο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κατά τύπο δωματίου έχει ως εξής 

Τύπος

Ενοίκιο/ μήνα (ευρώ)

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα)

180

Στούντιο

200

Ενός υπνοδωματίου (μονάρι)

220

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι)

150

Τριών υπνοδωματίων (τριάρι)

130

 Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται   από την  Τετάρτη, 26 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 μεταξύ των ωρών 08:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός). Μπορείτε να εξασφαλίσετε την αίτηση από  ανακοίνωση  η  οποία  βρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  ΤΕΠΑΚ   και  να  την  παραδώσετε συμπληρωμένη μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η Υπηρεσία  Σπουδών και Φοιτητικής  Mέριμνας (ΥΣΦΜ)  αξιολογεί  τις  αιτήσεις  στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώσει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα, στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Έντυπα αιτήσεων διαμονής και  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες επιλογής ενοίκων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25002426 και 25002412.

 ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εναλλακτικά,  οι  πρωτοετείς  φοιτητές  μπορούν  να  αξιοποιήσουν  το  « Δίκτυο  Συνεργαζομένων Υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ», για εξεύρεση διαμερίσματος από τον ιδιωτικό τομέα. Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί 132 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  και  πληρούν  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις,  διασφαλίζοντας  για  τους  φοιτητές  του ΤΕΠΑΚ ποιοτική διαμονή, ασφάλεια και καθορισμένο ενοίκιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/catalogue/  ή  επικοινωνήστε  με τον κ. Κωνσταντίνο Αναξαγόρου, τηλ.25 002532 και 25 002426

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Επιπρόσθετα η ΥΣΦΜ προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για ενοικίαση διαμερίσματος από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω  καταλόγου ενοικιαζομένων  διαμερισμάτων  που διατηρεί στην ιστοσελίδα  http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/rent/ . Σημειώνεται ότι

ο σκοπός του καταλόγου διαμερισμάτων από Ιδιώτες, είναι απλά η παροχή κάποιας βοήθειας στους φοιτητές,  στην  προσπάθεια  τους  για  εξεύρεση  στέγης. Δεν  διατηρούμε  οιασδήποτε  μορφής προσωπική, επαγγελματική, ή άλλης φύσεως σχέση με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, ή τυχόν μεσάζοντες αυτών.

ΣΤ.  ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΕ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς  και οι εγγραφές σε μαθήματα  όλων  των φοιτητών. Η  εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από το Portal. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο: Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσός

Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681 http://www.cut.ac.cy/studies      E-mail: studies@cut.ac.cy


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016