KESJULY18

2017-07-17 13:28:03
 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων ομάδων Νεαρών Ατόμων»

«Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων ομάδων Νεαρών Ατόμων»


ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ*

Η Eurostat (2015) υπολογίζει ότι σχεδόν 24 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργοι στην Ευρώπη των 28, εκ των οποίων τα 18 εκατομμύρια ήταν στην Ευρωζώνη. Η ανεργία στους νέους βρίσκεται σε διπλάσιο ποσοστό – 21.2 % - σε σχέση με το γενικό ποσοστό ανεργίας ενηλίκων που είναι στο 9.8 %.  Παρόλο που είναι οι νέοι θεωρούνται ως η μεγαλύτερη επένδυση για το παρόν και το μέλλον, αντιπροσωπεύουν μια ομάδα που είναι πιο πιθανό να υποφέρει από την ανεργία, τις χαμηλές πληρωμές και την εργασιακή ανασφάλεια. Περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια νέοι σε όλη την ΕΕ ούτε εργάζονται, ούτε βρίσκονται στην εκπαίδευση ή στην επαγγελματική κατάρτιση (NEET).

Η μείωση της ανεργίας των νέων αποτελεί μείζονα πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης και κύριο θέμα στην κοινωνική ατζέντα της ΕΕ. Η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού (του οποίου η συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας συγκαταλέγεται σε αυτό) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κυρίως σε νέους ενήλικες που βιώνουν δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις.

Τα παραπάνω αποτελούν το επίκεντρο του έργου «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων» (PROVYP) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Erasmus+. To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πάντα πρωτοπόρο στην ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου PROVYP μαζί με δέκα ακόμη οργανισμούς, από οχτώ διαφορετικά κράτη-μέλη. Το έργο επιδιώκει να προωθήσει την αναβάθμιση και την εξειδίκευση σε 8 κράτη μέλη, παρέχοντας στους ευάλωτους νέους την επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αναλυτικότερα, αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και προχωρεί σε συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανονισμών στον εν λόγω χώρο, ενώ παράλληλα προχωρεί στη λήψη πρακτικών μέτρων για τη μείωση του αριθμού των νεαρών ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Πιο συγκεκριμένα το έργο PROVYP απευθύνεται σε:

  • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες νεαρών ατόμων ηλικίας 18-30, ανειδίκευτους και ανέργους.
  • Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών δια βίου Εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, επαγγελματικούς καθοδηγητές και συμβούλους.
  • Υπεύθυνους για την εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαίας, δημόσιους υπαλλήλους
  • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Στα πλαίσια του έργου προωθήθηκε η ιδέα της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αναπτύχθηκαν κοινές εισηγήσεις για μια καλύτερη επαγγελματική καθοδήγηση καθώς και δημιουργήθηκε ένα κοινό (ηλεκτρονικό) εργαλείο εκμάθησης δεξιοτήτων σε διαφορετικές γλώσσες της ΕΕ. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετείχαν ειδικοί εμπειρογνώμονες στο χώρο της εκπαίδευσης των ενηλίκων από από 8 κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ στις διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 24 μηνών, συμμετείχαν περισσότερα από τριακόσια άτομα, είτε άμεσα δικαιούχοι, είτε πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιπλέον, σε απόλυτη σύμφωνα με τις οδηγίες της της Ευρωπαϊκή Ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων, το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην προώθηση της επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων της νέων που είναι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού όπου προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Αναλυτικότερα παρέχονται σύντομες και ουσιαστικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για την αναζήτηση εργασίας και της καταλληλότερης επιλογής. Ο απώτερος σκοπός είναι η  αναβάθμιση γνώσεων και τη βελτίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πλατφόρμα είναι ανοικτού τύπου και διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, και μεταφρασμένη στα ελληνικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυωση: http://provyp.eu.   

Κλείνοντας το συγκεκριμένο άρθρο είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι πολλοί νεαροί ενήλικες κατέχουν χαμηλές θέσεις εργασίας και δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα εφόδια, ούτε τα κίνητρα για την ανάληψη περαιτέρω μάθησης, ενώ παράλληλα δεν τους προσφέρονται ευκαιρίες ανέλιξης. Αυτό οφείλεται στην ελλιπή απόκτηση ενός επαρκούς επίπεδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά την αρχική εκπαίδευση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Η Κύπρος χρειάζεται να προχωρήσει προς τη ρύθμισης του επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης στα Συστήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ παράλληλα να διερευνήσει με συστηματικό τρόπο νέους, εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση δεξιοτήτων των νεαρών ευάλωτων ατόμων και στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

*Επιστημονικός Συνεργάτης

Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016