KESJULY18

2017-07-13 11:59:10
Κανονισμοί Εξετάσεων Νέου Συστήματος Διορισμών: «Πρωτοτυπίες», προχειρότητες και παραδοξότητες!

Κανονισμοί Εξετάσεων Νέου Συστήματος Διορισμών: «Πρωτοτυπίες», προχειρότητες και παραδοξότητες!


ΤΩΝ: ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΓΙΔΟΥ ΚΑΙ  ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ

Στις 2 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκε το θέατρο του παραλόγου σε σχέση με το Νέο Σύστημα Διορισμών, με την ψήφιση των κανονισμών εξετάσεων, δύο χρόνια μετά την «ελαφρά τη καρδία» νομοθετική επιβολή του[1]! Οι κανονισμοί αυτοί, δημοσιεύτηκαν στις 19 Ιουνίου 2017[2], στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ελάχιστους μήνες πριν την επίσημη εφαρμογή του μεγαλεπήβολου και χιλιοπροβεβλημένου ΝΣΔΕ. Η Επίσημη Πλευρά, χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια να εκπονήσει και να εγκρίνει τους κανονισμούς του Συστήματος! Ακόμα ένα δείγμα της παντελούς έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης!

Μελετώντας, τους κανονισμούς, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα ως προς το όλο εγχείρημα και οξύνονται οι ανησυχίες όλων όσοι κατά καιρούς εξέφρασαν προβληματισμούς για την επιστημονικότητα του ΝΣΔΕ, για την αντικειμενικότητά του, αλλά και την αξιοκρατία που θα έπρεπε να το διέπει.

  • Στους κανονισμούς, αναφέρεται ρητώς πως «η εξεταστέα ύλη καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής μαζί με τις υπόλοιπες αναγκαίες πληροφορίες, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων». Ξεκάθαρα το Υπουργείο Παιδείας, έχει ήδη καταστρατηγήσει τη συγκεκριμένη παράμετρο, αφού η ύλη που έχει ανακοινωθεί είναι καθόλα επιγραμματική, ελλιπής και ασαφής, ενώ ακόμα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείγματα δοκιμίων, που να διευκρινίζουν τις μέχρι τώρα αφηρημένες πληροφορίες.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ψηφίστηκαν, «για εγγραφή και κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων, απαιτείται η εξασφάλιση βαθμολογίας τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα τρία αντικείμενα εξέτασης κατά την ίδια εξεταστική περίοδο. Εγείρονται διάφορα ερωτήματα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός, που αφήνουν εκτεθειμένο το Υπουργείο. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που εξασφάλισε 51% και στις τρεις εξετάσεις είναι πιο ικανός από κάποιον που εξασφάλισε 90%-90%-49%; Ειδικά αν ληφθεί υπόψη πως οι τρεις εξετάσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα στην μοριοδότηση (γνωστικό αντικείμενο: 32%, δεξιότητες: 10%, ελληνικά: 8%) είναι οφθαλμοφανές πως η πρόνοια αυτή είναι γελοιωδέστατη! Τελικά πως ακριβώς εντοπίζονται οι αξιότεροι και οι ικανότεροι με το ΝΣΔΕ; Ο κανονισμός αυτός πως τεκμηριώνεται επιστημονικά;
  • Βασανιστικά ερωτήματα, προκύπτουν και στα επιμέρους κεφάλαια των τριών εξετάσεων, τόσο ως προς την ύλη[3], όσο και ως προς την μοριοδότησή τους.  Όσον αφορά την εξέταση του γνωστικού αντικειμένου, στη Δημοτική Εκπαίδευση οι υποψήφιοι, καλούνται να μελετήσουν όλα τα εγχειρίδια Ελληνικών και Μαθηματικών και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας για αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Με λίγα λόγια το ίδιο το Υπουργείο υποβαθμίζει όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και περνά το μήνυμα πως μόνο τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά έχουν βαρύνουσα σημασία ως προς την ύλη και το περιεχόμενο. Η δε ύλη, στηρίζεται στην κατανόηση και εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας. Αρχικά αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη τους είναι ένα δαιδαλώδες εγχείρημα από τον κάθε υποψήφιο αφού μόνο οι ΔΕ & ΔΕ είναι καταγεγραμμένοι σε 700 περίπου σελίδες, με αφηρημένη κωδικοποίηση. Παρά το γεγονός πως το Υπουργείο αρνείται να το παραδεχθεί, οι ΔΕ & ΔΕ προκαλούν σύγχυση ακόμα και στο μόνιμο προσωπικό των σχολείων! Η εφαρμογή αυτής της «καινοτομίας» βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, στο οποίο υποτίθεται μέσα από ανατροφοδότηση θα έπρεπε να γίνεται η απαιτούμενη αναδόμηση και διορθώσεις. Ενώ δε, επισημάνθηκαν αρκετά προβλήματα από την ΠΟΕΔ αλλά και τους μάχιμους εκπαιδευτικούς δεν έγινε ποτέ σχετική διαβούλευση για βελτίωσή τους ή αναθεώρησή τους. Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, η ύλη αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του 2016 που ανακοινώθηκε πριν από ελάχιστους μήνες και καλά καλά δεν εφαρμόστηκε στα νηπιαγωγεία[4]. Όσον αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, η ύλη που έχει αναρτηθεί, περιλαμβάνει απλά τίτλους και υπότιτλους, χωρίς σαφήνεια. Η δεύτερη εξέταση, η εξέταση δεξιοτήτων, στοχεύει, κατά το Υπουργείο, στην αξιολόγηση του βαθμού επάρκειας των υποψηφίων, σε σχέση με δεξιότητες που συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της μάθησης των μαθητών. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συγκριτικής αξιολόγησης, εκπαιδευτικής διοίκησης, διδακτικής, ψυχολογίας κ.ά. Με λίγα λόγια οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε φάσματα του πτυχίου που απέκτησαν μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών και αφού αξιολογήθηκαν για το κάθε ένα με διάφορα εργαλεία αξιολόγησης! Κατά το Υπουργείο, μια εξέταση είναι ικανή να αξιολογήσει τέσσερα χρόνια σπουδών! Τέλος, οι υποψήφιοι θα παρακαθήσουν σε εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας[5]. Ουσιαστικά, οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί θα αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί αν κατέχουν την ελληνική γλώσσα, αφού αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο μετά από 4 χρόνια σπουδών και μερικοί, αφού απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο και χρόνια υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία. Κατά την Επίσημη Πλευρά, η εξέταση αυτή δεν μπορούσε να διεξαχθεί ΠΡΙΝ την αποδοχή κάποιου μαθητή σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι εισαγωγικές εξετάσεις των τελειόφοιτων του λυκειακού κύκλου δεν αποτελούν κριτήριο επάρκειας στα ελληνικά.
  • Οι κανονισμοί προνοούν επίσης, το ποιοι μπορούν να είναι εμπλεκόμενοι στα διάφορα στάδια εξετάσεων (θεματοθέτες, βαθμολογητές). «Υποψήφιοι ή άτομα τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα σε πίνακα διορισίμων ή έχουν μέχρι 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των εξετάσεων ως θεματοθέτες στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στο συγκεκριμένο πίνακα. Υποψήφιοι ή άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε πίνακα διορισίμων ή άτομα τα οποία έχουν μέχρι 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των εξετάσεων ως βαθμολογητές στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στο συγκεκριμένο πίνακα». Τι σημαίνει ακριβώς και πώς ερμηνεύεται στην πράξη η 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο; Πώς ελέγχεται; Για τους θεματοθέτες πού ήδη έχει γίνει η επιλογή τους, πως ακριβώς έγινε ο έλεγχος αφού το παράθυρο εγγραφής στους καταλόγους έκλεισε πριν από λίγες μέρες (30 Ιουνίου 2017);
  • Τα τέλη των εξετάσεων, κρίνονται υπερβολικά ψηλά και αντιφατικά ως προς το γεγονός πως το Νέο Σύστημα, πολυδιαφημίζεται ως εκείνο που θα δώσει ελπίδα στους νέους. Οι νέοι ή εκείνοι που δεν είχαν μέχρι τώρα «δικαίωμα στο όνειρο», ως επί το πλείστον και άτομα χωρίς οικονομική άνεση, θα κληθούν να καταβάλουν τουλάχιστον 150 Ευρώ για να διεκδικήσουν μια από τις ελάχιστες θέσεις που προσφέρονται![6]. Παρατηρείται επίσης, ετεροβαρής οικονομική αποτίμηση της κάθε εξέτασης, αφού όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει την ίδια βαρύτητα μοριοδότησης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως οι αντίστοιχες κυβερνητικές εξετάσεις, είχαν τέλος 50 Ευρώ[7], στοιχείο που καταδεικνύει ακόμα μια αρνητική πτυχή του Συστήματος!

Είναι εμφανές πως το ΝΣΔΕ και οι εξετάσεις που αποτελούν και το κύριο κριτήριο επιλογής, έχουν τρομερά κενά, ασάφειες, παραδοξότητες. Το μόνο βέβαιο είναι πως το όλο εγχείρημα δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, παρά τις διακηρύξεις και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αντικειμενικό ή αξιόπιστο. Πέραν πάσης αμφιβολίας, ως εργαλείο δεν πείθει πως μπορεί να εντοπίσει τους άριστους των αρίστων! Σε συνδυασμό δε και με το άλλο τεράστιο και πολύ καθοριστικό ζήτημα της αναγνώρισης του Καθεστώτος Αορίστου Χρόνου, ξεκάθαρα η Παιδεία του τόπου μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά με ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους!

*Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

*Αντικαταστάτρια Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, Μέλος ΔΣ Α.Κί.ΔΑ

* Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ


[1] http://diorisimoi.moec.gov.cy/archeia/nomothesia/peri_dimosias_ekpaideftikis_ypiresias_tropopoiitikos_ar2_nomos.pdf

[2] http://diorisimoi.moec.gov.cy/archeia/nomothesia/2017_kdp_195_2017_nomos_peri_ekpaideftikis_ypiresias_2.pdf

[3] http://diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/exetaseis/pinakas-diorisimon-dimotiki/

[4] http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4984

[5] http://archeia.moec.gov.cy/ed/102/exetaseis_diorisimon_exetasi_gnosi_ellinikis_glossas.pdf

[6] http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6064a

[7] http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/2D4511823042700DC2257A6F003B87D0?OpenDocument


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Fri July 14, 2017, 17:35:01
Το άρθρο είναι πλήρως τεκμηριωμένο και συμφωνώ απόλυτα με τα συμπεράσματα του. Σε πρακτικό επίπεδο ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να απαλύνουμε τις συνέπειες του. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου όχι μόνο για όσους συμπληρώσαν 30 μήνες αλλά και για όσους συμπληρώνουν συν τω χρόνω.

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Thu July 13, 2017, 12:26:22
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ...

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016