KESJULY18

2017-07-03 11:23:05
Βραβείο ποιοτικής διδασκαλίας Πανεπιστ. Κυπρου απονεμήθηκε στον Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη

Βραβείο ποιοτικής διδασκαλίας Πανεπιστ. Κυπρου απονεμήθηκε στον Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη


Απονεμήθηκαν, επίσης, 2 τιμητικοί επαίνοιστην Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου του Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και στον Αναπλ. Καθηγητή Σωκράτη Στρατή  του Τμ. Αρχιτεκτονικής.

Με ένα βραβείο ιδιαίτερης σημασίας και με τιμητικούς επαίνους προς το ακαδημαϊκό του προσωπικό το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας που παρέχεται προς τους φοιτητές. Τόσο το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας, όσο και οι έπαινοι που θεσπίστηκαν από τη Σύγκλητο το 2017, απονεμήθηκαν κατά τις Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26-29 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι το 2017 έχει ανακηρυχθεί από το Πανεπιστήμιο ως «Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας», ενώ το Ίδρυμα έχει υιοθετήσει τη Χάρτα Ποιοτικής Διδασκαλίας ως έμπρακτη δέσμευση στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, ενίσχυσης και αναβάθμισης της ποιότητας της διδασκαλίας που προσφέρει.

Όπως ανέφερε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης «Η εναρμόνιση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και πρακτικές ποιοτικής διδασκαλίας και η ανάπτυξη κουλτούρας και συνεχούς αυτό-βελτίωσης αποτελούν τους βασικότερους σκοπούς της υιοθέτησης της εν λόγω Χάρτας, την οποία οι διδάσκοντες κλήθηκαν να ακολουθούν ώστε η γνώση να διαχέεται αποτελεσματικά προς τους φοιτητές, μέσα από τα αμφιθέατρα».

Το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας θα απονέμεται εφεξής ανά διετία σε ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, αναγνωρίζοντας έτσι την αριστεία της διδασκαλίας και ενισχύοντας τηδιάχυση των καλών πρακτικών.  Τα κριτήρια της υποψηφιότητας είναι πολυσύνθετα και επικεντρωμένα στη διασύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας, στην ευρύτερη απήχηση της διδασκαλίας εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, στην εξέχουσα καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους φοιτητές, στην προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης με ποιοτικό και πρωτότυπο τρόπο και στην αξιοποίηση κατάλληλων πηγών και εργαλείων μάθησης.

Κατόπιν σχολαστικής και κριτικής αξιολόγησης των 13 υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη.

 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2006 και υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη του Τμήματος Νομικής του οποίου προεδρεύει. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου έλαβε το διδακτορικό του το 2003. Διδάσκει τα υποχρεωτικά μαθήματα,  Διεθνές Δίκαιο Ι και ΙΙ, τόσο σε φοιτητές Νομικής, όσο και σε φοιτητές άλλων τμημάτων, καθώς και τα μαθήματα επιλογής Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών και Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης, τα οποία διδάσκει στα αγγλικά.  Έχει επίσης διδάξει σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα «Διεθνείς Σχέσεις», «Σπουδές Φύλου» καθώς και στην Αστυνομική Ακαδημία της Κύπρου. Παράλληλα, και συχνά πέραν των επίσημων διδακτικών του καθηκόντων, προετοιμάζει και εποπτεύει ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν σε τρεις φοιτητικούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο: στον παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής δίκης που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον, στο διαγωνισμό Model United Nations που διεξάγεται στη Ρώμη και σε έναν αντίστοιχο που πραγματοποιείται στη Λευκωσία. Υπό την καθοδήγησή του, οι εν λόγω ομάδες έχουν φέρει πολυάριθμα βραβεία.  Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει επίσης διδάξει τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια της Grenoble, της Βιέννης, της Λωζάννης, του McGill, ενώ έχει δώσει διαλέξεις για το Κυπριακό ζήτημα, ως προσκεκλημένος ομιλητής, μεταξύ άλλων  στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στη Βιέννη, στο Λουξεμβούργο και αλλού.

Τέλος, από το 2014 είναι μέλος της ομάδας στήριξης του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή στις συνομιλίες για το Κυπριακό πρόβλημα και έχει συμμετάσχει στη Διάσκεψη της Γενεύης, στη συνάντηση του Μοντ Πελεράν για την ασφάλεια, ενώ συμμετέχει στο Κρανς Μοντάνα ως μέλος της ελληνοκυπριακής αποστολής υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκεπτικού απονεμήθηκαν, επίσης, 2 τιμητικοί επαίνοι στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και στον Αναπληρωτή Καθηγητή Σωκράτη Στρατή  του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Stanford και του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η δημιουργία λόγου από ή σε οργανισμούς, η αναπαραγωγή λόγου και εικόνων των οργανισμών και του μάνατζμεντ από μαζική κουλτούρα, οργανωσιακά παράδοξα, θέματα κοινωνικού φύλου σε οργανισμούς, φεμινιστική ανάλυση οργανισμών, οργανωσιακός χώρος και συμβολισμός.

Ο Σωκράτης Στρατής είναι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής στον αστικό σχεδιασμό και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Κατέχει Bachelor και Master of Architecture από το Πανεπιστήμιου του Cornell των ΗΠΑ. Μετά από ένα δεύτερο Μάστερ στην πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΧΙΙ, πήρε τον τίτλο του διδάκτορα στον πολεοδομικό σχεδιασμό με κατεύθυνση την αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού 8. Ο Σωκράτης άρχισε να εργάζεται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής το 2006, μόλις ένα χρόνο από τη λειτουργία του. Αυτή η συγκυρία του έδωσε την ευκαιρία να διαμορφώσει μια σειρά από νέα μαθήματα για τον αστικό και πολιτικό ρόλο της αρχιτεκτονικής. Κύρια του αντιμετώπιση είναι να επιτρέπει στους φοιτητές να πειραματιστούν με πολυσύνθετες αρχιτεκτονικές έννοιες με ένα παιγνιώδη τρόπο και να διαμορφώσουν δικά τους οράματα μακριά από τα κυρίαρχα αφηγήματα διαχωρισμού της Κυπριακής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, θεωρεί την παιδαγωγική ως μια αμφίδρομη σχέση, όπου το στούντιο της αρχιτεκτονικής επιτρέπει την παραγωγή και ανταλλαγή γνώσης από τους ίδιους τους φοιτητές. Μέσα από τις ερευνητικές και ακτιβιστικές του δραστηριότητες για τα αστικά κοινά, ο Σωκράτης επέτρεψε στους φοιτητές να εμπλακούν σε μια σειρά από καθοριστικές εμπειρίες τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016