KESJULY18

2017-06-26 13:14:52
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών


ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Σε πρόσφατο άρθρο με τίτλο «ΟΕΛΜΕΚ: Ανάγκη για δρομολόγηση διαδικασιών για δημιουργία Κανονισμών Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων», η ΟΕΛΜΕΚ ευαισθητοποιήθηκε μετά τις μεταθέσεις Διευθυντικού προσωπικού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στις μεταθέσεις Καθηγητών, αλλά ΟΛΟΙ είναι Εκπαιδευτικοί.

Παραθέτω ένας μέρος από τις ενστάσεις που υπέβαλα στην ΕΕΥ, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες. Η ΕΕΥ, όπως και κάθε Κυβερνητική Υπηρεσία, έχει υποχρέωση να απαντά εντός 30 ημερών αλλά δεν το πράττει και δεν μπορώ να γνωρίζω το γιατί.

Επιτρέψτε μου να θέσω ορισμένες από  παρατηρήσεις μου. Οι απόψεις είναι καθαρά προσωπικές.

Πρώτα υπενθυμίζω ότι η μετάθεση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την εργασία μας. Με τα χρόνια σε εξαντλεί Σωματικά, Πνευματικά και Οικονομικά. Είσαι στον δρόμο δύο ώρες ή αναλόγως, από την ζωή σου να πηγαινοέρχεσαι καθημερινώς σε ένα αυτοκίνητο με ότι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται, μακριά από την οικογένεια σου αν τύχει οτιδήποτε, με σημαντικό οικονομικό κόστος (τουλάχιστο 150 Ευρώ τον μήνα σε καύσιμα και συντήρηση και αυτό όταν συνταξιδεύεις) και ξέροντας ότι υπηρετείς κάπου προσωρινά. Χώρια οι πόνοι πλάτης, μέσης, γονάτων κτλ.

Η ΕΕΥ μεταθέτει βάση κανόνων μετάθεσης. Που βρίσκονται αυτοί οι κανόνες; Γιατί δεν είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ; Αυτό που υπάρχει στον ιστοχώρο της ΕΕΥ (από αντιγραφή και επικόλληση) το οποίο παραθέτω πιο κάτω δεν είναι δυνατό να εκληφθεί ως πλήρες κείμενο!

«Μεταθέσεις και μετακιvήσεις

39.-(1) Οι μεταθέσεις τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv Επιτρoπή σύμφωvα με κριτήρια, όρoυς, πρoϋπoθέσεις και διαδικασία πoυ καθoρίζovται.

(2) Τα κριτήρια τα oπoία καθoρίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (1) συvυπoλoγίζovται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση τoυς σε μovάδες από τηv Επιτρoπή με υιoθέτηση τoυ κατάλληλoυ μαθηματικoύ τύπoυ και με τη βoήθεια ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή.

(3) Μπoρεί vα καθoριστεί ότι μεταξύ τωv κριτηρίωv θα είvαι και η εκτός έδρας υπηρεσία εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ κατά τα πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ έτη.

(4) Η βαρύτητα πoυ δίvεται σε κάθε κριτήριo τoυ oπoίoυ γίvεται αριθμητική απoτίμηση σε μovάδες, σύμφωvα με τo εδάφιo (2), θα απoφασίζεται από τηv Επιτρoπή.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπoρεί vα απoφασίσει πρoσωριvή μετάθεση εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ για χρovική περίoδo μέχρι σαράvτα δύo μέρες.

(6) Οι μετακιvήσεις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv αρμόδια αρχή για εξυπηρέτηση τωv αvαγκώv της υπηρεσίας.»

Πως είναι δυνατό να ελεγθεί η εγκυρότητα της μετάθεσης από αυτόν που έχει υποστεί την μετάθεση έτσι ώστε να αποφευχθεί αχρείαστη αναστάτωση που να προέρχεται απλά από την μη γνώση των κανονισμών;

Πόσα χρόνια πρέπει να υπηρετήσει κάποιος για να θεωρηθούν από την ΕΕΥ αρκετά;

Το πιο σημαντικό, πως είναι δυνατό ενώ σε αρκετούς κλάδους οι Καθηγητές είναι πολύ λιγότεροι από όσους χρειάζονται όλα τα σχολεία της επαρχίας τους, να μετατίθενται αρκετοί από αυτούς; Μήπως για να βολεύεται συγκεκριμένη Επαρχία;  Αυτό δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των συναδέλφων με έδρα τις υπόλοιπες επαρχίες ; Υπάρχει θεσμοθετημένος τέτοιος κανόνας;

Άρα όλοι οι υπόλοιποι, θα εξαρτώνται από το πόσοι θα "περισσεύουν", από την συγκεκριμένη επαρχία ανεξαρτήτως μονάδων μετάθεσης;

Πρέπει ακόμα να ελέγξετε το πώς υπολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης.  Οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται στον ιστοχώρο της ΕΕΥ θεωρώ ότι είναι πεπαλαιωμένες και δεν λαμβάνουν υπόψη το που βρίσκεται ακριβώς το κάθε σχολείο (πχ Λατσιά – Λύκειο Αραδίππου και Μακεδονίτισσα –Τεχνική Αγίου Λαζάρου πόσες μονάδες μετάθεσης παίρνει η κάθε περίπτωση;) Προτείνω να αναγράφονται στον ιστοχώρο της ΕΕΥ, ξεχωριστά σε άλλη στήλη οι μονάδες που δίνονται, μαζί με την απόσταση  για πλήρη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι πόσες μονάδες παίρνουν και να κρίνουν καλύτερα.

Τέλος, πιστεύω ακράδαντα ότι ΟΛΟΙ οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να υπηρετούν εκτός έδρας για το ίδιο χρονικό διάστημα στα πλαίσια του εφικτού.

*Καθηγητής Πληροφορικής


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016