KESJULY18

2017-06-12 16:41:40
Ανησυχητική έλλειψη εμπιστοσύνης

Ανησυχητική έλλειψη εμπιστοσύνης


ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ*

Στη σελ 4 της επίσημης έκθεσης για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας που υπέβαλε το 1995 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως(ΟΟΣΑ) με τίτλο «Κριτική Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος από τον ΟΟΣΑ» αναφέρονται τα εξής:» «Παρατηρούμε μια ανησυχητική (ο αγγλικός όρος που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο είναι distressing) έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολλά επίπεδα του συστήματος. Έτσι, π.χ., οι μαθητές/σπουδαστές ισχυρίζονται ότι με μια πιο αυστηρή  και τακτική αξιολόγηση θα υποταχθούν στην πολιτική προκατάληψη των δασκάλων/ καθηγητών τους. Οι δάσκαλοι/ καθηγητές ισχυρίζονται ότι η εξάλειψη της επετηρίδας, που βασίζεται στην αρχαιότητα της εγγραφής, θα θέσει το διορισμό τους στο έλεος του πελατειακού συστήματος. Οι πεποιθήσεις αυτές δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην εξέλιξη του συστήματος σε αρκετά σημεία-κλειδιά».

Δεν χρειάζεται φυσικά να  αναφερθεί ότι η ίδια έλλειψη εμπιστοσύνης παρατηρείται  και στην  Κύπρο 22 χρόνια μετά. Η ειρωνεία είναι ότι σήμερα η κατάσταση, αντί  να βελτιωθεί, επιδεινώθηκε κατά δυο τρόπους. Πρώτα, η έλλειψη εμπιστοσύνης επεκτάθηκε σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και εμφιλοχώρησε ακόμα και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών (μεταξύ των διαφόρων κινήσεων δασκάλων και καθηγητών, μεταξύ των   ειδικοτήτων καθηγητών εξ αφορμής των «κερδών» και των « ζημιών» που προκάλεσαν στις ώρες διδασκαλίας οι πρόνοιες του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος(ΝΩΠ), μεταξύ αυτών που νομίζουν ότι αδικήθηκαν ή δεν υποστηρίχθηκαν αρκούντως από το συμβούλιο της οργάνωσής τους  και των μελών του συμβουλίου ).

Δεύτερο, ενισχύθηκε και μετατράπηκε, όπως δείχνουν πολλές ενδείξεις, σε μεγάλο ψυχικό χάσμα το οποίο εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της συναδελφικότητας. Χαρακτηριστική επί του προκειμένου είναι η ανακοίνωση της διεύθυνσης  του Paideia-Νews (12 Ιουνίου 2017) για άφιξη στα γραφεία του «πρωτοφανών λιβέλων οι οποίοι στοχεύουν στη δολοφονία χαρακτήρων αλλά το κυριότερο εξυπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα ξένα προς τον αγώνα που διεξάγουν ομάδες  εκπαιδευτικών». Η κατάσταση σίγουρα θα χειροτερεύσει όταν σε λίγο θα αρχίσουν,  όπως, τουλάχιστο, διαφαίνεται από τις ανακοινώσεις των νεοεκλεγέντων στις πρόσφατες εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ, προσπάθειες για ανατροπή παλιών «άδικων» αποφάσεων. Όλοι τότε θα στραφούν  εναντίον όλων. Ήδη η κόντρα τείνει να φτάσει στο κόκκινο,  η ΠΟΕΔ κάλεσε τα μέλη της σε μονοήμερη απεργία, η Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης αντέδρασε και οι δάσκαλοι δημοσιεύουν στις εφημερίδες επιστολές στους γονείς  με τις οποίες τους καλούν σε κοινό αγώνα καλώντας τους να κατεβούν μαζί τους στο «ίδιο χαράκωμα». Πρόκειται ασφαλώς για σχήμα λόγου, για μια μεταφορά, οι ειδικοί όμως υποστηρίζουν ότι οι μεταφορές που χρησιμοποιεί κάποιος εκφράζουν ασυναίσθητα πώς πραγματικά νιώθει. Στην  περίπτωση αυτή είναι φανερό ότι πολλοί νιώθουν αδικημένοι, πικραμένοι, και είναι έτοιμοι να μπουν στο χαράκωμα για να πολεμήσουν την αδικία. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσοι εκπαιδευτικοί νιώθουν έτσι. Το βέβαιο  είναι  πως οι εκπαιδευτικοί που νιώθουν έτσι είναι πολύ δύσκολο να εργασθούν με ζήλο και αφοσίωση ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Η γενική ανησυχία μεγαλώνει όταν ληφθούν υπόψη δυο επιπλέον  παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, πρώτα, η δίνη μέσα στην οποία θα μπει η κυπριακή κοινωνία, μαζί και η εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της μακράς και σκληρής προεκλογικής εκστρατείας των επόμενων οκτώ μηνών και, δεύτερο, η εξέλιξη της διαφαινόμενης εκτράχυνσης των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων και του Υπουργείου Παιδείας.

Δεν είναι φυσικά δυνατό να προβλεφθεί πόσο θα επικρατήσει η ροπή του λαϊκισμού και της υποσχεσιολογίας που παρατηρείται κατά κανόνα σε προεκλογικές περιόδους, υπάρχουν όμως ήδη ενδείξεις, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι θα επιδιωχθεί από εκπαιδευτικές οργανώσεις η εξασφάλιση δέσμευσης από τους υποψήφιους προέδρους ότι θα προχωρήσουν, σε περίπτωση εκλογής τους, σε ανατροπή ψηφισθέντων νόμων (του νέου νόμου περί διορισμών), κανονισμών (του κανονισμού περί εξετάσεων τετραμήνων) και διευθετήσεων (του Νέου  Ωρολογίου Προγράμματος). Κάτι τέτοιο , πέραν του ότι θα προκαλέσει σύγχυση και χάος στην εκπαίδευση και μεγάλη ένταση μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα αποτελέσει την αρχή εισαγωγής και στην εκπαίδευση της Κύπρου της καταστροφικής τακτικής που ακολουθείται στην Ελλάδα εδώ και δυο αιώνες περίπου, της ανατροπής από κάθε νέα κυβέρνηση κάθε διευθέτησης που έγινε από την προηγούμενη.

Ο άλλος ανησυχητικός παράγοντας είναι οι επιδεινούμενες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών οργανώσεων και Υπουργείου Παιδείας, Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ αποκάλεσε πρόσφατα τον υπουργό Παιδείας  «εχθρό της εκπαίδευσης». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια ατυχή έκφραση που διατυπώθηκε εν βρασμώ ψυχής. Από την άλλη, ωστόσο, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια προωθείται από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων μια νέα αντίληψη περί εξουσίας και περί του ρόλου που νομιμοποιούνται να διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Χαρακτηριστικό επί του προκειμένου είναι το αίτημα που διατύπωσε το  2015 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού να είναι η ΠΟΕΔ «πρωταγωνιστές και συνδιαμορφωτές και όχι παρατηρητές» στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Paideia-news, 19 Μαρτίου 2015). Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε οι οργανώσεις θα αποκρυσταλλώσουν τελικά τις απόψεις τους για την εκπαιδευτική εξουσία και πόσο θα επιμείνουν στη διεκδίκηση του μέρους εξουσίας που πιστεύουν ότι τους αναλογεί, Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ανακύψει  μεγάλη διαμάχη, πολύ πιθανό  ανάλογη με εκείνη που δημιουργήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και βουλής  πριν πέντε περίπου χρόνια γύρω από το περίφημο θέμα της «κυβερνώσας βουλής». Αυτό, πέραν του ότι  θα θέσει την ενδοεκπαιδευτική  σύγκρουση πάνω σε νέα βάση, θα επιτείνει την ένταση και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο την έλλειψη εμπιστοσύνης. 

*Πρώην αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Ελίνα Αντωνίου
Tue June 13, 2017, 13:47:29
Κύριε Περσιάνη, σε ομιλία σας για τα 50χρονα του υπουργείου δώσατε τα θερμά σας συγχαρητηρία στο ΥΠ που με την εκλογή της νέας κυβέρνησης ακολούθησε την τακτική του να ανατρέψει ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση άμεσα, και μας εξηγούσατε για 5 λεπτά γιατί αυτή η κίνηση ήταν τόσο σπουδαία...Σε αυτό το άρθρο χαρακτηρίζετε την κίνηση αυτή καταστροφική...Όταν το υπουργείο κάνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς καμιά έρευνα ή διάλογο το επαινείτε. Όταν όμως οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν τα δικαιώματα τους το χαρακτηρίζετε ως ασυδοσία και χάος. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι απλά παρατηρητές και να μην έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα, αλιώς όπως αναφέρετε η δύναμη του λόγου που θα αποκτήσουν θα επιτείνει την ένταση και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ας μείνουμε λοιπόν άβουλοι και ας αφήσουμε τον υπουργό και τον κάθε υπουργό να ενεργεί ως εχθρός της εκπαίδευσης (δεν τον χαρακτήρισε έτσι μόνο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, μόνο εν εν βρασμώ ψυχής, αλλά εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη μερίδα εκπαιδευτικών). Και αφού εσείς θεωρείτε ατυχές αυτό το χαρακτηρισμό θα έχετε σίγουρα τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα και προβληματισμούς των συναδέλφων που αποδεικνύουν ότι ο υπουργός και ο κάθε υπουργός ενεργά ως φίλος της εκπαίδευσης και όχι ως εχρθρός. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας. http://www.paideia-news.com/index.php?id=109&hid=26386&url=
http://www.paideia-news.com/index.php?id=109&hid=25875&url=
http://www.paideia-news.com/index.php?id=109&hid=25159&url=
http://www.paideia-news.com/index.php?id=109&hid=23313&url=
Last Edit: June 14, 2017, 10:17:01 by chr@paideia-news.com  

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016