KESJULY18

2017-06-08 10:41:48
Δράξασθε  παραπαιδείας!

Δράξασθε παραπαιδείας!


ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ*

Ιστορική η ημέρα που περνούσαμε για πρώτη φορά κάτω από την αψίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου με την εμβληματική ρήση του Αδαμάντιου Κοραή «Δράξασθε Παιδείας». Ένα μήνυμα που καλούσε τους έλληνες σε μια στροφή στην παιδεία και στον διαφωτισμό και που θα τους καθιστούσε ελεύθερους πνευματικά και αδέσμευτους. Δυστυχώς όμως η παιδεία μας στην Κύπρο παραπαίει. Πάσχει, όχι από  την έλλειψη  άριστα καταρτισμένων εκπαιδευτικών, αλλά από την διαμόρφωση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, σχεδιασμένων με προχειρότητα και με γνώμονα το κομματικό συμφέρον. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούνται και εφαρμόζονται από φωτοσβέστες πολιτικούς και γραφειοκρατικούς διαχειριστές του εκπαιδευτικού συστήματος με ελάχιστη η καθόλου εμπειρία στην εκπαίδευση. Εγώ θα τους χαρακτήριζα «περαστικούς από το κατώφλι του υπουργείου».

Μια τέτοια λοιπόν καινοτόμα μεταρρύθμιση  ήταν και η ψήφιση του ΝΣΔ στην εκπαίδευση στις 2 Ιουνίου 2017 μετά από μια τραγική «ολομέλεια» της βουλής. Βουλευτές και κόμματα έδρασαν ως σύγχρονοι δήμιοι,  άλλοι ως Πόντιοι Πιλάτοιενώ υπήρχαν και οι φωνές της λογικής που ζητούσαν τα αυτονόητα και εξηγήσεις πριν τη ψήφιση. Παραμένουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα και κενά όπως τα νομικά ζητήματα για τους 30μηνους και την αθροιστική υπηρεσία, το πώς υπολογίζεται η υπηρεσία τους και πώς κλείνει η στρόφιγγα, ο ακριβής αριθμός θέσεων που θα διεκδικηθούν, η ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων και τα ενδεικτικά δοκίμια που ακόμη να δημοσιευτούν.  Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον υπουργό βέβαια που δήλωνε προετοιμασμένος να αγνοήσει ακόμη και το αποτέλεσμα της βουλής μπροστά στον εκσυγχρονισμό και τις κάλπικες ελπίδες που υποσχόταν. Και όπως σε κάθε σκηνικό με έντονη τη μυρωδιά του «θανάτου», δεν άργησαν να φανούν και οι καιροσκόποι γύπες, οι οποίοι προχώρησαν στην έκδοση εγχειριδίων προετοιμασίας και φροντιστηρίων έναντι αδρής αμοιβής για τους εξεταζόμενους. Δράξασθε λοιπόν και την παραπαιδεία.

Οι έκτακτοι αντικαταστάτες και συμβασιούχοι είναι η μερίδα των συναδέλφων που θυματοποιήθηκανελέω προόδου. Μια ομάδα ανθρώπων που με την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία για 8-10 χρόνια, εμποδίζουν την κατάρρευση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος καλύπτοντας τα κενά και τις αδυναμίες του. Δυστυχώς όμως η εμπειρία τους, στις καλύτερες των περιπτώσεων πριμοδοτείται περίπου με τα μισάμόρια με βάση τη νομοθεσία για το ΝΣΔ, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων ή αυτών εξ Ελλάδος οι οποίοι μπορούν να λάβουν τη πλήρη πριμοδότηση για την προϋπηρεσία. Αυτό δημιουργεί μεγάλες ανισότητες όσον αφορά την τελική κατανομή των θέσεων, κατά των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη υπερκαλύψει την 30μηνη υπηρεσία και θα έπρεπε να αναγνωρίζονται ως αορίστου.

Το παράλογο με την προϋπηρεσία είναι πως καμιά σοβαρή ιδιωτική εταιρεία, τράπεζα, αλλά ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση μας σε άλλες θέσεις, δεν την παραγνωρίζει όταν θα δοθεί μια θέση. Πέραν της κατάθεσης του τίτλου σπουδών και άλλων προσόντων, η προϋπηρεσία είναι αυτή που καθορίζει τις περισσότερες φορές την κατοχύρωση μιας θέσης σε ένα υποψήφιο. Ανοίγοντας την εφημερίδα της δημοκρατίας μπορεί εύκολα κανείς να το αντιληφθεί αυτό στις διάφορες προκηρύξεις θέσεων.  Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για μια κενή θέση πρώτου λειτουργού εθνικής εποπτικής αρχής στο τμήμα πολίτικης αεροπορίας όπως αύτη δημοσιεύτηκε στην τελευταία έκδοση στην εφημερίδα της δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων απαιτούμενων προσόντων, ο εργοδότης-κράτος ζητά: «Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή/και στην εποπτεία». Δεν είναι οξύμωρο με τον ίδιο εργοδότη να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά; Να ζητά 10ετή εμπειρία σε μια θέση αλλά για την εκπαίδευση αυτή ακριβώς η 10ετής εμπειρία και προϋπηρεσία  στο ίδιο πόστο να μην αναγνωρίζεται;

Ταυτόχρονα με τη ψήφιση του νομοσχεδίου το κράτος ουσιαστικά ακυρώνει τα πτυχία του δικού του κρατικού πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους για δεύτερη φορά. Με αυτή τη λογικήόλοι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να φοιτούν στο πανεπιστήμιο και κλάδο της αρεσκείας τους και να εξετάζονται μόνο και εάν προκύψουν κενές θέσεις εργασίας στον τομέα τους. Επεκτείνοντας ακόμη το σκεπτικό, δεν θα έπρεπε αυτό να ισχύει για όλες τις κυβερνητικές θέσεις; Γιατροί, νοσηλευτές, στελέχη υπουργείων κλπ; Γιατί μεροληπτούμε κατά των εκπαιδευτικών και διαγράφουμε τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία; Ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούνται πραγματικά;

Δεν μπορούμε επίσης να μιλάμε για την επιλογή των ικανότερων εκπαιδευτικών και για αναβάθμιση της παιδείας από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος κάθε δυο χρόνια θα επαναλαμβάνει τον διαγωνισμό, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον προηγούμενο. Με πιο σκεπτικό θα αποσύρεται ένας εκπαιδευτικός από την εργασία του, αφού πέτυχε και διασφάλισε θέση στις πρώτεςεξετάσεις, δύο χρόνια μετά και όταν κάποιος άλλος τον ξεπεράσει βαθμολογικά; Δεν γίνεται το ίδιο το κράτος να μεταβάλλει τα αποτελέσματα του πρώτου διαγωνισμού εκ των υστέρων και να διαγράφει βαθμολογίες επιτυχόντων για συγκεκριμένες θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να κλειδώνονται από τους επιτυχόντες μέχρι να προκύψουν καινούριες που θα διεκδικηθούν από τους επόμενους. Η ανακύκλωση εκπαιδευτικών ανά 2 χρόνια στις ίδιες θέσεις, μόνο αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει στην παιδεία.

Παράλληλα, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων και της τεράστιας δεξαμενής υποψηφίων θεωρείται βέβαιη η δημιουργία ενός δεύτερου καταλόγου επιτυχόντων και μιας καινούριας λίστας αναμονής. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το επιχείρημα για την άρση της αδικίας σε όσους δεν θα διοριστούν ποτέ με βάση τον υφιστάμενο κατάλογο, καταρρέει σαν χάρτινος πύργος και απευθύνεται μόνο στους αδαείς ή σε αυτούς που εθελοτυφλούν.

Πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι οι έκτακτοι αντικαταστάτες και συμβασιούχοι, είναι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας στο  δημόσιο σχολείο, μεταξύ 30-35 ετών, οικογενειάρχες, οι οποίοι συνεχίζουν να εξυπηρετούν το κράτος παρά τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που εφαρμόζονται εις βάρος τους. Αναπληρώνουν μόνιμο προσωπικό για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς όμως να έχουν ξεκάθαρους όρους εργασίας, δεν δικαιούνται οποιαδήποτε άδεια, ακόμη και ασθενείας, μετατράπηκαν σε ωρομίσθιους, δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων παρά το γεγονός ότι δεν πληρώνονται και λαμβάνουν μόλις 0.5 μονάδα υπηρεσίας για κάθε σχολική χρονιά ανεξαρτήτως απόστασης.

Η κοινωνία οφείλει έστω και την υστάτη να προστατεύσει την μερίδα αυτή των εκπαιδευτικών που με προσωπικές πολλές φορές θυσίες υπηρετούν ένα σύστημα, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, που τους αντιμετωπίζει σαν αποδιοπομπαίο τράγο και σαν εύκολη λύση στις όποιες αποκοπές λόγω οικονομικής αλλά και πνευματικής πολιτειακής κρίσης. Ο κοινωνικός κανιβαλισμός σε μια ομάδα ανθρώπων που χειρίζεται και διαμορφώνει παιδικές ψυχές διδάσκοντας αρχές και αξίες όπως η ηθική, το δίκαιο, η ενσυναίσθησηκαι η κατακεραύνωση οποιασδήποτε προσπάθειας διεκδίκησης τους, θα έχει ως αποτέλεσμα–όπως πολύ σωστά είπε μια σπουδαία διευθύντρια που είχα την τιμή να γνωρίσω-  τη δημιουργία σχολείων που θα λειτουργούν όχι ως κοιτίδες, αλλά ως κοιτώνες πολιτισμού. Εμείς ποιά προτιμούμε;

*Αντικαταστάτης Δημοτικής Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016