KESJULY18

2017-06-03 18:40:20
Προγραμματική Συμφωνία «Προοδευτικής Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέας Πνοής» για το 2017-2020

Προγραμματική Συμφωνία «Προοδευτικής Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέας Πνοής» για το 2017-2020


Οι Κινήσεις «Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέα Πνοή εξέδωσαν την ακόλουθη Προγραμματική Συμφωνία για την επόμενη τριετία:

«Οι Κινήσεις «Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση», λαμβάνοντας υπόψη το ξεκάθαρο μήνυμα για αλλαγή που έστειλαν οι συνάδελφοι/ισσεςΚαθηγητές/τριες στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2017, αποφάσισαν τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας και συνεργασίαςγια την επόμενη τριετία 2017-2020,στη βάση κοινών στόχων, θέσεων και αρχών.

Η Προγραμματική Συμφωνία περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Γενικός σκοπός των τριών Κινήσεων για την τριετία 2017-2020είναι η διαμόρφωση μιας αγωνιστικής, διεκδικητικής και ισχυρής ΟΕΛΜΕΚτων Καθηγητών, που θα προασπίζεται τα συμφέροντα ΟΛΩΝ (μόνιμων, συμβασιούχων, έκτακτων, αντικαταστατών) και θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις ειδικότητες. Μιας ΟΕΛΜΕΚ, που θα ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία τηςΟργάνωσης τόσο στα μάτια των καθηγητών, όσο και της κοινωνίας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για την πραγμάτωση του πιο πάνω σκοπού, οι τρεις Κινήσεις θα προωθήσουν τον ριζικό εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της ΟΕΛΜΕΚ, μέσω των αναγκαίων καταστατικών ή/και οργανωτικών αλλαγών, οι οποίες θα εμβαθύνουν τη σχέση και επαφή της καθηγητικής βάσης με την ηγεσία της Οργάνωσης, θα δώσουν τη δυνατότητα να εκφράζεται η βούληση της βάσης των Καθηγητών για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα (π.χ. διενέργεια δημοψηφισμάτων) και θα διασφαλίζουν τη συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Το διεκδικητικό πλαίσιο που καθόρισαν οι τρεις Κινήσεις για την τριετία 2017-2020, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. 1.    Εκπαιδευτικά θέματα
 • Επαναδιαπραγμάτευση των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων με το Υπουργείο, σε συνεργασία και με τη Βουλή, για τη διόρθωση των προβλημάτων και στρεβλώσεων που ήδη παρουσιάστηκαν.
 • Επαναδιορισμός των συναδέλφωναπό ειδικότητες που θυματοποιούνται εξαιτίας του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, της νέας δομής του Λυκείου ή/και άλλων αλλαγών του Υπουργείου (π.χ. Ξένες Γλώσσες, Χημεία, Φωτογραφία, Οικιακή Οικονομία, Φυσική Αγωγή, Τέχνη, Σχεδιασμός-Τεχνολογία, Μουσική, Θεατρολογία, Πληροφορική, Γεωγραφία).
 • Έγκαιρη προετοιμασία συμβατού με τα ΝΑΠ εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωση των συναδέλφων σε πρωινό χρόνο, πριν από την επέκταση της εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ή/και Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας.
 • Ρεαλιστική προσαρμογή της διδακτέας ύλης όλων των γνωστικών αντικειμένων στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο.
 • Απόρριψη του προτεινόμενουαπό το ΥΠΠ σχεδίου αξιολόγησης στο σύνολό του.Ζητούμε την κατάργηση του αποικιοκρατικού, αναχρονιστικού και ξεπερασμένου συστήματος του Επιθεωρητισμού.
 • Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων ΣχολείωνΜέσης Εκπαίδευσης και όλων των απαράδεκτων προνοιών τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
 • Ζητούμε επαναφορά των ανεξετάσεωντον Σεπτέμβριο και κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας του Ιουνίου.
 • Διαφωνούμε με την εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, όπως έχουν ψηφιστεί.Θα διεκδικήσουμε την επαναδιαπραγμάτευση της συγκεκριμένης απόφασης με τη Βουλή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. οργανωμένους γονείς, μαθητές) και θα καλέσουμε τον κλάδο να αποφανθεί σε δημοψήφισμα για το θέμα.
 • Αποτροπή των απαράδεκτων σχεδιασμών του ΥΠΠ για τον διδακτικό και εργασιακό χρόνο των Καθηγητών, με βάση την έκθεση του «εμπειρογνώμονα».
 • Απόρριψη της αποεργαστηριοποίησης των μαθημάτων της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας, που το ΥΠΠ ήδη προώθησε από την προηγούμενη σχολική χρονιά και προτίθεται να την επεκτείνει τη νέα σχολική χρονιά.
 • Ζητούμε την εργαστηριοποίηση της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας στο Λύκειο, με μέγιστο αριθμό τους 15 μαθητές.
 • Απορρίπτουμε τα μεικτά τμήματα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Απαιτούμε την άμεσηλήψη μέτρων για την πάταξη της παραβατικότητας στα σχολείακαι της βίας σε βάρος Καθηγητών/τριών.
 1. 2.   Οικονομικά-Συνδικαλιστικά θέματα
 • Εργασιακή διασφάλιση των συναδέλφων που συμπλήρωσαν 30μηνη υπηρεσία στην Εκπαίδευση και μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο συμπλήρωσαν την 30μηνη υπηρεσία και το αν αυτή είναι συνεχόμενη ή διακεκομμένη.
 • Θα διεκδικήσουμε δικαστικά και με κάθε άλλο μέσο:την κατάργηση όλων των μνημονιακώννόμων (μόνιμες  αποκοπές, μείωση κλιμάκων, οδοιπορικά, συντάξεις, εφάπαξ κ.λπ.).
 • την κατάργηση της διάκρισης των Καθηγητών πολλών ταχυτήτων, έτσι ώστε όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ωφελήματα.
 • Άμεση κατάργηση των μειώσεων στις περιπτώσεις πρόωρων αφυπηρετήσεων.
 • Τερματισμός της αποκοπής του 0,8-2%.
 • Επιστροφή στους νόμιμους δικαιούχους της εισφοράς του 2% στο Ταμείο Σύνταξης Χηρείας.
 • Διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των νέων συναδέλφων (εφάπαξ, κρατική σύνταξη).
 • Επαναφορά των απολεσθέντων αντισταθμιστικών ωφελημάτων των Καθηγητών (δίωρο μετακίνησης, εργασιακό καθεστώς εσπερινού σχολείου, οδοιπορικά).
 • Πνευματική/πολιτιστική/κοινωνική δράση της ΟΕΛΜΕΚ
 • Στόχος ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ενός φιλόδοξου Σχεδίου Δράσης, που θα έχει ως βασικές συνιστώσες τον πνευματικό, τον πολιτιστικό και τον κοινωνικό τομέα.

Με βάση την πιο πάνω Προγραμματική Συμφωνία, οι Κινήσεις «Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση» θα προχωρήσουν από κοινού σε συνεργασία με στόχο την ανάληψη της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ στις 14 Ιουνίου 2017.

Απευθύνουμε σε όλους τους συναδέλφους προσκλητήριο στήριξης και συμπόρευσης, για να διεκδικήσουμε ΟΛΟΙ μαζί ΕΝΩΜΕΝΟΙ ένα καλύτερο Δημόσιο Σχολείο, για τα παιδιά μας και τα δικαιώματα των Καθηγητών».


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Eλένη Χαλλούμα
Mon June 05, 2017, 19:06:27
Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε δύναμη στο δύσκολο έργο σας! Το σημαντικό βήμα προς τα εμπρός έχει γίνει αφού στο ανθρώπινο δυναμικό σας διαθέτετε ανθρώπους που πάνω από όλα σέβονται και ακούνε τα απλά μέλη της οργάνωσης. Μπουχτίσαμε από λαϊκισμούς και αναλήθειες για χάρη μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και βολεμάτων τα τελευταία χρόνια.

Κυριάκος Κυριάκου
Sun June 04, 2017, 09:02:10
Καλούς αγώνες συναδελφισσες και συνάδελφοι. Το φως της ελπίδας για καλύτερες μέρες άρχισε ήδη να μπαίνει από τη χαραμαδα που άνοιξαν με την ψήφο τους οι καθηγητές και οι καθηγήτριες στο "μίζερο" τείχος που έκτισαν ο Υπουργός και η προηγούμενη ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας έτσι την εκπαίδευση του τόπου μας στον μεσαίωνα!

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718