KESJULY18

2017-05-24 16:44:11
Εκλογές ΟΕΛΜΕΚ Μαΐου 2017: Οι θέσεις και οι προτάσεις της «Αλλαγής»

Εκλογές ΟΕΛΜΕΚ Μαΐου 2017: Οι θέσεις και οι προτάσεις της «Αλλαγής»


H «Αλλαγή» για σαράντα χρόνια υπηρετεί και στηρίζει τον εκπαιδευτικό, τη δημόσια εκπαίδευση και τον ελληνικό χαρακτήρα της παιδείας μας. Γνώμονας των θέσεων και ενεργειών της «Αλλαγής» ήταν και είναι πάντοτε η αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και η βελτίωση των συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου.

Οι θέσεις της «Αλλαγής» στα καίρια ζητήματα της εκπαίδευσης είναι:

 • Για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών η «Αλλαγή» προτείνει:

Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης είναι αναχρονιστικό και άδικο.

 • Την υιοθέτηση ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης
 • Θα προστατεύει το κύρος και την αξιοπρέπεια του καθηγητή
 • Θα προάγει την αξιοκρατία στηριζόμενο σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια
 • Θα αναδεικνύει το συμβουλευτικό ρόλο του σημερινού επιθεωρητή
 • Θα προβλέπει την επιθεώρηση των νεοδιοριζομένων καθηγητών και όσων η εργασία θεωρείται μη ικανοποιητική.
 • Η πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν ανταποκρίνεται για πολλούς λόγους τα πιο πάνω και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό

 • Για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών η «Αλλαγή» προτείνει:
 • Η πρόταση πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Επαγγελματική Μάθηση χρειάζεται ουσιαστικές βελτιωτικές παρεμβάσεις.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανά επταετία.
 • Καθιέρωση υποτροφιών για σκοπούς επιμόρφωσης.
 • Καθιέρωση των εκπαιδευτικών αδειών με απολαβές, για σκοπούς επιμόρφωσης, συμμετοχής σε επιστημονικά ή παιδαγωγικά συνέδρια.
 • Ίδρυση Σχολής Εκπαιδευτικής Διοίκησης, στην οποία θα επιμορφώνονται τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων μετά την προαγωγή τους.

 • Για τη αντιμετώπιση της μαθητικής παραβατικότητας και για καλύτερη λειτουργία των σχολείων η «Αλλαγή» προτείνει:
 • Η «Αλλαγή» πιστεύει ότι η σχολική πειθαρχία δεν είναι μόνο προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη, για να μπορέσει η εκπαίδευση να πραγματώσει τους στόχους της, αλλά ταυτόχρονα είναι και βασικός στόχος της εκπαίδευσης.
 • Τα αυξανόμενα κρούσματα απειθαρχίας και παραβατικής συμπεριφοράς κλονίζουν επικίνδυνα τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου.
 • Προτείνουμε τη δημιουργία Πολυθεματικών Κέντρων στα οποία εξειδικευμένο προσωπικό θα διαχειρίζεται τις σοβαρές περιπτώσεις μαθητικής παραβατικότητας.

 • Ø Για την αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων η «Αλλαγή» προτείνει:
  • Την επιστημονική αξιολόγησή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος μετά την πλήρη εφαρμογή του για να καταδειχθούν αντικειμενικά οι αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις.
  • Η καθιέρωση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας με στόχο την αναβάθμιση του απολυτηρίου των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Την εφαρμογή του θεσμού των τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές και στο Λύκειο.
  • Την αύξηση του αριθμού των Καθηγητών Συμβουλευτικής, ώστε να διοριστούν δύο στα λύκεια-τεχνικές σχολές και ένας στα γυμνάσια.
  • Ενίσχυση της Αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας με την παραχώρηση σε αυτή οικονομικών πόρων, τους οποίους θα διαχειρίζεται η Διεύθυνσή της μετά από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου.

   Ø Για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης η «Αλλαγή» προτείνει:
 • Την πλήρη εργαστηριοποίηση των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας).
  • Θεσμοθέτηση της αιολόγησης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
  • Καθιέρωση διαδικασιών και κανονισμών συγγραφής Σχολικών Εγχειριδίων. Το υπάρχον σύστημα είναι απαράδεκτο, αναποτελεσματικό, αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό. Η εξέταση της αξιοποίησης και πάλι των Ελλαδικών Σχολικών Εγχειριδίων εκεί που επιβάλλεται. 

  Ø Για τη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών η «Αλλαγή» προτείνει:
  • Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
  • Καθιέρωση διαδικασιών και κανονισμών συγγραφής Σχολικών Εγχειριδίων. Το υπάρχον σύστημα είναι απαράδεκτο, αναποτελεσματικό, αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό. Η εξέταση της αξιοποίησης και πάλι των Ελλαδικών Σχολικών Εγχειριδίων εκεί που επιβάλλεται
 • Τη θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις Αποσπάσεις, οι οποίοι να στηρίζονται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
 • Τη θεσμοθέτηση Κανονισμών που θα ρυθμίζουν την τοποθέτηση των συμβασιούχων και εκτάκτων καθηγητών.
 • Να υπολογίζονται οι μονάδες μεταθέσεις των συμβασιούχων/εκτάκτων για σκοπούς τοποθέτησης
 • Τη θεσμοθέτηση των Κανονισμών Μετακινήσεων Καθηγητών, Βοηθών Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Α΄.
 • Τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα εξετάζει τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγησή τους.

Η «Αλλαγή» θεωρεί ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί τα εξής:

 • Την άμεση θεσμοθέτηση Ταμείου Προνοίας για τους συναδέλφους που έχουν μονιμοποιηθεί ή θα μονιμοποιηθούν μετά την 1η Οκτώβριο 2011. Θεωρούμε απαραίτητη την ασφαλιστική/συνταξιοδοτική κάλυψη των συναδέλφων και για τα χρόνια που εργάστηκαν πριν τη μονιμοποίησή τους.
 • Την άμεση προώθηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Γενικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα οι συνάδελφοι πληρώνουν 1,5% τον μήνα επί του μισθού τους χωρίς να έχουν ουσιαστικά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Την τροποποίηση της νομοθεσίας για επιστροφή των εισφορών στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών για όσους συναδέλφους αφυπηρετούν και το κράτος δεν έχει υποχρεώσει να μεταβιβάσει τη σύνταξή τους σε εξαρτώμενά τους (σύζυγο ή τέκνα), όπως γινόταν πριν το 2011.
 • Τη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στους μισθούς των συναδέλφων.
 • Την αποκατάσταση του τρόπου καταβολής των οδοιπορικών στους συναδέλφους που διακινούνται την ίδια ημέρα σε σχολεία εκτός του Σχολείου έδρας τους.

Η ΟΕΛΜΕΚ δεν συμφώνησε ποτέ με τις αποκοπές που μας επιβλήθηκαν ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την περίοδο 2011-2012. Αναμένουμε την εκδίκαση των προσφυγών που κατέθεσε η Οργάνωσή μας στην Κυπριακή Δικαιοσύνη εναντίον αυτών των αποκοπών, όπως επίσης και των εισφορών στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Ελένη Χαλλούμα
Thu May 25, 2017, 09:37:56
Συνάδελφοι πρώτα εξετάστε χωρίς αλαζονεία και ειρωνεία τα δίκαια και παιδαγωγικά αιτήματα των καθηγητών Αγγλικών, μετά δουλέψετε προς επίλυση των αναρίθμητων προβλημάτων του κλάδου (που αυξήθηκαν με τις δικές σας ενέργειες και συμπεριφορές φίμωσης μας) και τέλος… εισηγηθείτε το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας!

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016