KESJULY18

2017-05-20 10:57:36
Συνάδελφοι με 30 μήνες υπηρεσία στη Μέση Εκπαίδευση

Συνάδελφοι με 30 μήνες υπηρεσία στη Μέση Εκπαίδευση


ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΣΑΛΤΕ*

Το θέμα του καθεστώτος εργοδότησης των συναδέλφων που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας στην Δημόσια Εκπαίδευση σε σχέση με το ΝΣΔ συζητήθηκε δυστυχώς και πάλι χωρίς κατάληξη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 18 Μαϊου 2017.

Ως γνωστό, το θέμα επανέρχεται στη Βουλή, μετά την απόσυρση της έφεσης στην υπόθεση Κούλουρου, αφού σε προηγούμενη συνεδρία της (8/3/2017), η Επιτροπή Παιδείας δεν προχώρησε σε συζήτηση, εφόσον ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία ότι υπήρχε έφεση για τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.

Η απόσυρση της έφεσης είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών όλων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Για ευνόητους λόγους δεν θα σχολιάσω τις ενέργειες της ΠΟΕΔ, γιατί τα δεδομένα στη Δημοτική Εκπαίδευση διαφέρουν από αυτά της Μέσης, σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές ειδικότητες και τις ιδιομορφίες στους καταλόγους διοριστέων. Η πληροφόρηση όμως για τις ενέργειες της ΟΕΛΜΕΚ (οι πλείστες σε συνεργασία με την ΟΛΤΕΚ) είναι απαραίτητη, προκειμένου αφενός να γίνει κατανοητή η υπεύθυνη στάση που έχει τηρήσει μέχρι στιγμής η Οργάνωση απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και αφετέρου να διαφανεί η ανάγκη για ορθούς χειρισμούς στη συνέχεια, ώστε το ζήτημα του καθεστώτος εργοδότησης να οδηγηθεί σε μια νομικά ορθή λύση, η οποία θα αποκαθιστά το δίκαιο των συναδέλφων της Μέσης Εκπαίδευσης που προσφέρουν εδώ και χρόνια στο Δημόσιο Σχολείο. Όπως απαραίτητες είναι και οι νηφάλιες εκτιμήσεις και τοποθετήσεις, αφού το καθεστώς εργοδότησης των συναδέλφων μας θα κριθεί τελικά από τις αποφάσεις που θα πάρει η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία του κράτους, εφόσον ξεκαθαρίσουν τα θέματα και απαντηθούν με σαφήνεια τα ερωτήματα που τέθηκαν χτες στην Επιτροπή Παιδείας (εάν καταφέρουν να τα ξεκαθαρίσουν). Τέλος, ως εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ στην ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ την τελευταία διετία, οφείλω να δημοσιοποιήσω και τις μέχρι στιγμής θέσεις μας, όπως και τις εισηγήσεις μας για τα περαιτέρω.

Οι μέχρι τώρα ενέργειες της ΟΕΛΜΕΚ

Καταρχάς υπενθυμίζω ότι η ΟΕΛΜΕΚ, μετά την σχετική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ, με ομόφωνη απόφαση του ΚΔΣ ζήτησε γραπτώς στις 17/2/2016 από τον Υπουργό Οικονομικών «την μετατροπή των συμβολαίων των εκπαιδευτικών με 30μηνη υπηρεσία σε συμβάσεις αορίστου χρόνου (όπως προκύπτει και από την συμμόρφωση της κυβέρνησης στη σχετική εναρμονιστική νομοθεσία Ν.98(I)2003 και για την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία)». Στην επιστολή της ΟΕΛΜΕΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών επισημαίνεται «η άδικη μεταχείριση που υφίστανται οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βιώνουν κάθε χρόνο όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις της αβεβαιότητας στην εργασία». Το Υπουργείο Οικονομικών μάς παρέπεμψε στο Παιδείας, εφόσον έκρινε ότι το θέμα του καθεστώτος εργοδότησης των εκπαιδευτικών δεν εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες αλλά σε αυτές του ΥΠΠ. Παρά το αίτημα της Οργάνωσης, το ΥΠΠ επέμενε στη θέση του ότι η Εκπαίδευση εξαιρείται από την εν λόγω νομοθεσία, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των Καταλόγων Διοριστέων και των μεταβαλλόμενων αλλαγών στις ανάγκες των Εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα. Επιπλέον, κάθε φορά που η Οργάνωση έθετε το θέμα στον ΥΠΠ (τονίζοντας την ευθύνη του κράτους απέναντι στους συναδέλφους που υπηρετούν για πολλά χρόνια και κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία εξαιτίας και των αλλαγών στα ΝΩΠ) το ΥΠΠ προέβαλλε ως απάντηση στο αίτημά μας τα εξής: Πρώτον, ότι κερδίσαμε με τη συμφωνία για το ΝΣΔ την αύξηση του αριθμού των μόνιμων θέσεων (κάτι που όντως πετύχαμε ως Οργάνωση), ώστε να διοριστούν οι συμβασιούχοι πριν την οριστική εφαρμογή του το 2028. Δεύτερον, ότι η συνάδελφοι με υπηρεσία πριμοδοτήθηκαν με μόρια που φτάνουν μέχρι και 30/100 της συνολικής βαθμολογίας (και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σοβαρότητα με την οποία η ΟΕΛΜΕΚ συζήτησε το ΝΣΔ). Τρίτον, ότι εκκρεμούσε η προαναφερθείσα δικαστική έφεση, που αποτελούσε νομικό σκόπελο για επίλυση του προβλήματος. Σε όλες τις συζητήσεις της Οργάνωσης με το ΥΠΠ, το τελευταίο δεν φαινόταν διατεθειμένο να προχωρήσει σε επίλυση του προβλήματος αδιοριστίας για τους συμβασιούχους που, λόγω αλλαγών στα ΝΩΠ, κινδύνευαν να μείνουν αδιόριστοι, παρά μόνο σε προσωρινές λύσεις (επαναδιορισμοί συμβασιούχων και εκτάκτων για το 2016-2017). Λύσεις σημαντικές βέβαια για τους συναδέλφους μας που εργοδοτήθηκαν την περασμένη χρονιά, οι οποίες βεβαίως δόθηκαν υπό την έντονη πίεση της ΟΕΛΜΕΚ.

Για την Οργάνωση το θέμα δεν είχε λήξει. Τους τελευταίους μήνες, μετά και από τις εξελίξεις στη Βουλή, η ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεργασία με την ΟΛΤΕΚ, ζήτησε και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου  να εξευρεθεί η νομικά ορθή λύση, για να αρθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων με 30μηνη υπηρεσία. Η ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ ημερομηνίας 3/2/2017 με θέμα «Στήριξη των συναδέλφων που συμπλήρωσαν 30 μήνες συνολική υπηρεσία  στην εκπαίδευση για μετατροπή των συμβολαίων τους σε Αορίστου Χρόνου» είναι ενδεικτική.

Παράλληλα, η Οργάνωση ζήτησε γνωμάτευση για το θέμα από το Νομικό της Σύμβουλο και, με νέα ομόφωνη απόφαση του ΚΔΣ, ζητήθηκαν από κοινού με την ΟΛΤΕΚ συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να συζητηθεί το αίτημα της μετατροπής των συμβολαίων των συναδέλφων με 30 μήνες υπηρεσία σε αορίστου χρόνου. Στις συναντήσεις αυτές (περίοδος από τις 10 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαϊου) επεξηγήθηκαν όλα τα δεδομένα για τη Μέση Εκπαίδευση (ΝΩΠ, ΝΣΔ, κατάλογοι διοριστέων, εναρμονιστική νομοθεσία) και τέθηκε ενώπιον των πολιτικών κομμάτων, παράλληλα με τη νομική υποχρέωση, και η ηθική και κοινωνική ευθύνη του κράτους έναντι των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται και προσφέρουν εδώ και χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Είναι προφανές ότι οι συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι συνακόλουθες  πιέσεις που ασκήθηκαν προς το ΥΠΠ έδωσαν καρπούς, ώστε να ανακοινωθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να αποσύρει την έφεση και το θέμα να παραπεμφθεί εκ νέου προς συζήτηση στη Βουλή. Δυστυχώς, η κυβέρνηση φάνηκε για άλλη μια φορά ανέτοιμη να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς το πώς αντιλαμβάνεται το 30μηνο. (Να σημειωθεί ότι η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε εδώ και καιρό από την ΕΕΥ να της δοθούν οι αριθμοί ανά ειδικότητα των συναδέλφων που συμπληρώνουν 30μηνο.) Η συζήτηση θα συνεχιστεί όταν ξεκαθαρίσουν τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν χτες και απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα σε ότι αφορά τις κατηγορίες των συναδέλφων με 30μηνο, τις πραγματικές ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα, σε σχέση με το ΝΣΔ. Και εκεί αναμένεται να διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις τόσο των πολιτικών κομμάτων όσο και της κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος. Και εκεί ως Οργάνωση οφείλουμε να είμαστε διεκδικητικοί, για να αρθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων μας, αλλά και για να μην προκληθούν νέες αδικίες στο σύστημα.

Θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι, παράλληλα με τα πιο πάνω, το θέμα των συμβάσεων αορίστου χρόνου τέθηκε (μεταξύ άλλων θεμάτων που αφορούν στις εργασιακές μας σχέσεις με το ΥΠΠ) και στην κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23/4/2017 με κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα σχετικά με την έκθεση προόδου της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις συνακόλουθες συστάσεις της ΕΕ, κατά την οποία εκπροσώπησα την Οργάνωση. Στην εν λόγω έκθεση υπάρχει αναφορά για το θέμα του 30μήνου και των ΣΑΧ, αλλά όχι στο χώρο της Εκπαίδευσης, γι’αυτό και το θέσαμε.

Θέσεις και εισηγήσεις της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Εξαρχής διαπιστώναμε και δεν διστάζαμε να αναγνωρίσουμε τη νομική δυσκολία του θέματος, αποφεύγοντας τον ευκαιριακό συνδικαλισμό και τον λαϊκισμό (με αποτέλεσμα να κατηγορηθούμε από κάποιους για αδιαφορία), γιατί αφενός η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην οποία υποχρεούται το κράτος μας να συμμορφώνεται δικαιώνει τους συναδέλφους με 30μηνη υπηρεσία, αφετέρου τυχόν παραβίαση του υφιστάμενου καταλόγου διοριστέων ενείχε κινδύνους: Ως Κίνηση που υπερασπιζόμαστε διαχρονικά τον κατάλογο διοριστέων, κρίνουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να συναινέσουμε σε τυχόν παραβίαση του με το διορισμό συναδέλφων με 30μηνη υπηρεσία εις βάρος συναδέλφων με λιγότερη από 30μήνες ή και καθόλου υπηρεσία, αλλά που προηγούνται στον κατάλογο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε νέες αδικίες και στρεβλώσεις στο σύστημα, πολύ πιθανόν και προσφυγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες είχαν μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθούν και να αρχίσει ένας φαύλος κύκλος αγωγών συναδέλφων εναντίον συναδέλφων. Γι’αυτό και σταθερή θέση της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ είναι ότι η Πολιτεία έχει ηθική και κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στο δημόσιο σχολείο για 30 και πλέον συνολικά μήνες, συνεπώς οφείλει να εξεύρει τον νομικά ορθό τρόπο για να αποκαταστήσει το δίκαιο των συναδέλφων μας που θυματοποιούνται εξαιτίας όλων των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα (ΝΩΠ, ΝΣΔ). Και αυτή τη θέση στηρίζαμε τόσο στις ανακοινώσεις μας όσο και στις τοποθετήσεις μας στο ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι το ισχυρό νομικό έρεισμα που δίνει ο Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003, πρέπει να αξιοποιηθεί για τους συναδέλφους που επηρεάζονται από τον περιορισμό των αναγκών σε κάποιες ειδικότητες (κυρίως των Ξένων Γλωσσών και της Φωτογραφίας), παράλληλα με άλλες σχετικές αποφάσεις της πολιτείας: Θεωρούμε ως εφικτή λύση τη συμπερίληψη των Εκπαιδευτικών σε αυτούς που, με συμβόλαια αορίστου χρόνου, υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (νοουμένου ότι θα δικαιούνται να διατηρήσουν τα ίδια μισθολογικά δεδομένα που έχουν στην Εκπαίδευση), μέχρι να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους στην έδρα, είτε λόγω αφυπηρετήσεων, είτε με τις αναμενόμενες βελτιώσεις στο ΝΩΠ.

Παράλληλα, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων που ανακοινώθηκε από τον ΥΠΠ για το 2017-2018 στη Μέση Εκπαίδευση (240 συνολικά) δεν θα μειωθεί εξαιτίας της παραχώρησης συμβολαίων αορίστου χρόνου. Συνεπώς, Υπουργείο Οικονομικών και Βουλή οφείλουν είτε να εγκρίνουν πρόσθετες θέσεις εργασίας για τα συμβόλαια αορίστου χρόνου, είτε να αυξήσουν τον αριθμό των μόνιμων θέσεων που δίνονται στη Μέση Εκπαίδευση. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερα προσεκτική μελέτη για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς σε κάθε ειδικότητα τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με τον αριθμό των συναδέλφων μας που συμπληρώνουν 30 μήνες συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο Σχολείο, ούτως ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδιοριστίας συναδέλφων με πολύχρονη προϋπηρεσία, επειδή διορίζονται άτομα με το ΝΣΔ.

Τέλος, πιστεύουμε ότι θα ήταν σφάλμα να προχωρήσει το ΥΠΠ άμεσα σε εξετάσεις στις ειδικότητες που οι ανάγκες για διορισμούς είναι λίγες, ενώ παράλληλα στους καταλόγους διοριστέων ευρίσκονται άτομα με 30 μήνες υπηρεσία. Για τις ειδικότητες στις οποίες προβλέπονται αυξημένες ανάγκες και που θα γίνουν εξετάσεις (εφόσον ξεκαθαρίσουν όλα τα θέματα που προκύπτουν με το 30μηνο), θεωρούμε ότι η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει ως ειδική κατηγορία για διορισμούς τους συναδέλφους με 30μηνη υπηρεσία, δίνοντας προτεραιότητα για διορισμό σε αυτήν την κατηγορία έναντι των υποψηφίων του ΝΣΔ.

*Γενική Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ, αντιπρόεδρος ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718