KESJULY18

2017-05-15 15:37:52
ΠΟΕΔ: Αντικειμενική και αδιάβλητη η διαδικασία πρόσληψης του Διευθυντή

ΠΟΕΔ: Αντικειμενική και αδιάβλητη η διαδικασία πρόσληψης του Διευθυντή


Το έγγραφο με τίτλο «Σύνοψη διαδικασίας πρόσληψης Ειδικού Γραμματέα ΠΟΕΔ» που κατέθεσε  η εταιρεία Baker Tilly στο ΔΣ της 11ης Μαΐου 2017

Η ΠΟΕΔ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το πολύκροτο θέμα της πρόσληψης του Ειδικού Γραμματέα/Διευθυντή του Γραφείου της:

«Η διαδικασία πρόσληψης ατόμου για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα/Διευθυντή του Γραφείου της ΠΟΕΔ, σύμφωνα και με επίσημο έγγραφο που κατέθεσε η εταιρεία Baker Tilly ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία της 11ης Μαΐου 2017, βασίστηκε:

  • σε μια αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία
  • σε βέλτιστες πρακτικές του τομέα διαχείρισης προσωπικού.

Όλοι οι υποψήφιοι (34 συνολικά από τους 157 που υπέβαλαν αίτηση) που κλήθηκαν να περάσουν από τα πέντε στάδια επιλογής:

  • πληρούσαν τα κριτήρια που προκαθορίστηκαν από την ΠΟΕΔ
  • κατείχαν τα προσόντα που περιλήφθηκαν στην προκήρυξη με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Οργάνωσης.

Η συμβουλευτική ομάδα της Baker Tilly επέλεξε, σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνημένης διαδικασίας, και παρουσίασε τους επικρατέστερους υποψηφίους ενώπιον της ΠΟΕΔ που βάσει των προσόντων τους και της συνολικής επίδοσής τους (γραπτή εξέταση και δύο προσωπικές συνεντεύξεις), μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης και στις απαιτήσεις της Οργάνωσης.

Η τελική απόφαση σε σχέση με την πρόσληψη του ατόμου για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα/Διευθυντή του γραφείου της ΠΟΕΔ ανήκε εξολοκλήρου στην Οργάνωση, γεγονός που από την αρχή της διαδικασίας αποτέλεσε βασική θέση της ΠΟΕΔ. Ομόφωνα η ΠΟΕΔ, συμφώνησε και καθόρισε ότι την τελική απόφαση για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου θα την έχει η Οργάνωση, η οποία θα επιλέξει από μια λίστα υποψηφίων το καταλληλότερο άτομο από αυτά που έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο της διαδικασίας και κυρίως το άτομο που θα:

  • ταιριάζει στο προφίλ της ΠΟΕΔ
  • κατέχει τα προαπαιτούμενα προσόντα για τη θέση (πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε διοικητική/διευθυντική θέση)
  • κατέχει ειδική κατάρτιση ή εμπειρία σε συνδικαλιστικά θέματα (κατά προτίμηση της Εκπαίδευσης) η οποία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Στην παρουσία της συμβουλευτικής ομάδας της Baker Tilly έγινε συζήτηση για τους επικρατέστερους υποψήφιους και τη συνολική εικόνα που παρουσίασε ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά που βρίσκονταν στον τελικό κατάλογο. Η Baker Tilly δεν εισηγήθηκε την πρόσληψη οποιουδήποτε από τους υποψηφίους. Ρόλος της Baker Tilly, όπως αναφέρεται και στους όρους της σχετικής συμφωνίας, ήταν να παρουσιάσει ενώπιον της ΠΟΕΔ την αξιολόγηση όλων των υποψηφίων και να παραθέσει έναν κατάλογο (short list) με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ούτως ώστε να προχωρήσει η ΠΟΕΔ με την αξιολόγηση και κατ’ επέκταση την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου, όπως και έπραξε τελικά.

Το συμβόλαιο συνεργασίας με την Baker Tilly, εκτός από τον συμβουλευτικό ρόλο στην πρόσληψη του νέου Ειδικού Γραμματέα/Διευθυντή του γραφείου της ΠΟΕΔ, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

  • τη στήριξη και την προσαρμογή του Διευθυντή στα νέα του καθήκοντα
  • τη διεξαγωγή μελέτης για εξέταση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της οργανωτικής δομής της Οργάνωσης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργασιών του γραφείου, ενόψει και της πρόσληψης του νέου Ειδικού Γραμματέα/Διευθυντή της ΠΟΕΔ.

Τέλος, η σύμβαση εργασίας που προτάθηκε στο άτομο που έχει επιλεγεί διέπεται, σύμφωνα και με το άρθρο 24.2. του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, από τις πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας, είναι ανάλογη με τις συμβάσεις που διατηρούν και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσει των συλλογικών συμβάσεων και περιλαμβάνει όλα τα ωφελήματα που ήδη προσφέρει η ΠΟΕΔ στο έμμισθο προσωπικό της ανάλογα με τη μισθοδοτική τους κλίμακας. Η κλίμακα που προσφέρθηκε είναι στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ αλλά και του καθεστώτος της θέσης η οποία είναι θέση διοικητική/διευθυντική». 

H ΠΟΕΔ παραθέτει το σχετικό έγγραφο με τίτλο "Σύνοψη διαδικασίας πρόσληψης Ειδικού Γραμματέα ΠΟΕΔ" που κατέθεσε  η εταιρεία Baker Tilly στο ΔΣ της 11ης Μαΐου 2017, ξεκαθαρίζοντας τη διαδικασία και απαντώντας σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή/και απορίες των μελών του ΔΣ της ΠΟΕΔ. 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Mon May 15, 2017, 21:19:39
Μιχάλης Α. Πόλης προς Μανόλη Σόβολο: Φίλε Μανόλη, ένα μικρό ρυάκι δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά, έλα μαζί μας στην ΑΚΙΔΑ να γίνουμε ορμητικός ποταμός να καθαρίσουμε το σταύλο του Αυγεία..

Μιχάλης Α. Πόλης
Mon May 15, 2017, 18:03:47
Παρακαλώ απαντήστε τα εξής ερωτήματα:
1. Με βάση τη σύνοψη διαδικασίας που παραθέτετε, 26 υποψήφιοι παρακάθησαν στις γραπτές εξετάσεις. Τι θέση πήρε αυτός που τελικά επιλέχθηκε στις γραπτές εξετάσεις ανάμεσα στους 26 που έκαναν τα τεστ;
2. Πόσα άτομα πήραν μέρος στην πρώτη προσωπική συνέντευξη και ποια ήταν η θέση αυτού που τελικά επιλέχθηκε μετά την ολοκλήρωση της;
3. Στην δεύτερη προσωπική συνέντευξη πήραν μέρος 10 άτομα με βάση το έγγραφο που παραθέτετε. Ποια ήταν η θέση του υποψήφιου που τελικά επιλέκτηκε μετά τη συμπλήρωση της δεύτερης προσωπικής συνέντευξης;
4. Για ποιο λόγο η ΠΟΕΔ ήθελε στην τρίτη προσωπική συνέντευξη να λάβουν μέρος και οι δέκα επικρατέστεροι υποψήφιοι και όχι οι πέντε που πρότεινε η εταιρεία Baker Tilly; Μήπως γιατί αυτός που τελικά επιλέχθηκε δεν ήταν ανάμεσα στους πέντε πρώτους;
5. Ποια θέση είχε ο υποψήφιος που τελικά επιλέχθηκε, μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης προσωπικής συνέντευξης;
6. Είναι αλήθεια ότι τα άτομα που είχαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση μετά το τέλος της τρίτης συνέντευξης τελικά αποκλείστηκαν;
7. Αν η απάντηση στην ερώτηση 6 είναι θετική, για πιο λόγο τα άτομα που πήραν την πρώτη και τη δεύτερη θέση μετά από γραπτές εξετάσεις και απανωτές συνεντεύξεις έχασαν τελικά το διορισμό;
8. Από τους μισθούς των δασκάλων αποκόπτεται από το κράτος η μόνιμη κλιμακωτή αποκοπή που φτάνει μέχρι ποσοστού 17,5% για μισθούς της κλίμακας Α12(ii). Είναι αλήθεια ότι από το μισθό του υποψηφίου που τελικά προσλήφθηκε δεν αποκόπτεται η αποκοπή αυτή;
9. Αν η απάντηση στην ερώτηση 8 είναι θετική δεν είναι αυτό πρόκληση για όλους εμάς που με τις συνδρομές μας θα πληρώσουμε τον παχουλό μισθό του υποψηφίου που τελικά προσλήφθηκε;

Μανόλης Σόβολος
Mon May 15, 2017, 17:06:11
Το έντυπο που επισυνάπτεται δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν δίνει τη συνολική εικόνα. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι έχουν καταστρατηγηθεί οι πρόνοιες του καταστατικού, με ευθύνη της Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι οι αλλαγές κατά τη διαδικασία μπορεί να οδηγήσουν σε ευνοϊκή μεταχείριση υποψηφίων. Επιπρόσθετα οι τροποποιήσεις βαρύτητας των κριτηρίων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημιουργεί ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων υποψηφίων. Τέλος ο τρόπος προκήρυξης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι στα σχολεία; Γιατί δεν δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ; Γιατί καμιά κίνηση δεν έστειλε sms,σαν κι αυτά μου στέλνουν τώρα προεκλογικά κι έχουν "τρελλάνει" τους δασκάλους στα σχολεία; Η απάντηση της ηγεσίας της ΠΟΕΔ αντί να ξεκαθαρίζει το θέμα, δημιουργεί επιπρόσθετα ερωτήματα, μετά την ομολογία ότι έχουν καταστρατηγήσει απροκάλυπτα το καταστατικό σε σχέση με τα προσόντα των υποψηφίων. Σταματήστε άμεσα τη διαδικασία και εφαρμόστε το καταστατικό. Το λιγότερο που έχετε να κάνετε για την αξιοπρέπεια και το κύρος της οργάνωσης.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016