KESJULY18

2017-05-14 21:19:44
Οι πραγματικές θέσεις της Νέας Κίνησης Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Οι πραγματικές θέσεις της Νέας Κίνησης Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης


 Η Νέα Κίνηση Καθηγητών με ανακοίνωση της αναφέρει:  

«Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Επειδή τα ψεύδη που διαδίδονται εις βάρος μας από τις Κινήσεις Προοδευτική, ΔΗΚΙ και Νέα Πνοή ξεπερνούν πλέον κάθε όριο προκειμένου να πλήξουν διά της λασπολογίας τη Νέα Κίνηση, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον Κλάδο για τις πραγματικές θέσεις μας και για τις ενέργειές μας στη ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, ώστε να διαφανούν ξεκάθαρα ποια είναι τα κίνητρα εκείνων που επιχειρούν να διασύρουν την Νέα Κίνηση, και τα στελέχη της.

 

Ένα από τα σόβαρα θέματα που απασχόλησαν τους τελευταίους μήνες και συνεχίζει να απασχολεί τον Κλάδο, όπως φυσικά και τη Γραμματεία και το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ είναι η πρόταση του ΥΠΠ για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγης. Ενόψει εκλογών και προκειμένου να κερδίσουν ψήφους παραποιώντας την αλήθεια, κάποιοι συνδικαλιστές των εν λόγω Κινήσεων (Προοδευτική, ΔΗΚΙ, Νέα Πνοή) διαδίδουν στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύουν κείμενα στα οποία «μας καταγγέλλουν» ότι δήθεν έχουμε αποδεχτεί και υποστηρίξει την πρόταση του ΥΠΠ!!! Ουδέν αναληθέστερον. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας:

(Α) Επαναδημοσιεύουμε τις θέσεις της Νέα Κίνησης Καθηγητών.

(Β) Παραπέμπουμε στην ομόφωνη απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για απόρριψη της πρότασης του ΥΠΠ ημερομηνίας 6/2/2017 και επαναδημοσιεύουμε πιο κάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε ομόφωνα η ΟΕΛΜΕΚ και

(Α) Θέσεις της Νέας Κίνησης Καθηγητών για το ΝΣΑ

Η Νέα Κίνηση, δεν αποδέχεται την πρόταση που κατέθεσε το ΥΠΠ για Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, την οποία και έχει απορρίψει στο ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ.

Θεωρούμε ότι η πρόταση του ΥΠΠ, έστω κι αν περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία (σύσταση δευτεροβάθμιου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, εμπλοκή του Διευθυντή στην αξιολόγηση, έγκαιρη αξιολόγηση για σκοπούς ανατροφοδότησης, ανατροφοδότηση για σκοπούς βελτίωσης) στο σύνολό της παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα.

Απορρίπτουμε την πρόταση

 • γιατί ενισχύει τον επιθεωρητισμό και τη γραφειοκρατία,
 • γιατί επιφορτίζει τους συναδέλφους με επιπρόσθετη και άνευ ουσίας εργασία,
 • γιατί στηρίζεται σε μια αναχρονιστική αντίληψη περί τυποποιημένων διαδικασιών που απλώς αυξάνουν τον έλεγχο και προσθέτουν άγχος τους συναδέλφους,
 • γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη μονιμότητα των συναδέλφων με τη δικαιολογία της απομάκρυνσης των «ανεπαρκών καθηγητών», μέσα σε ένα ασαφές πλαίσιο για το τι σημαίνει «ανεπάρκεια» και χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες που να προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς από τυχόν αυθαιρεσίες των αξιολογητών,
 • γιατί με την ίδια λογική δίνει υπέρμετρη εξουσία στους αξιολογητές (Επιθεωρητές, Διευθυντές) χωρίς, μάλιστα προηγουμένως να τους έχει επιμορφώσει και αξιολογήσει για να αναλάβουν αυτό το ρόλο, και γιατί προνοεί διαδικασίες που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας,
 • γιατί πιστεύουμε ότι τα καθήκοντα που αναθέτει στους Β.Δ. Α σχετικά με την αξιολόγηση των συναδέλφων θα διασαλεύσουν το συναδελφικό κλίμα που πρέπει να επικρατεί στις σχολικές μονάδες,
 • γιατί η φιλοσοφία της πρότασης δεν μας ικανοποιεί, ενώ οι πλείστες προβλεπόμενες διαδικασίες μας βρίσκουν αντίθετους,
 • γιατί η πρόταση του ΥΠΠ δεν συνοδεύεται από το οικονομικό παράρτημα, όπως διαχρονικά ζητά η Οργάνωση για ευνόητους λόγους, και δεν θα αποδεχτούμε να μπούμε στη συζήτηση για ένα σχέδιο που απαιτεί πρόσθετους πόρους τους οποίους το ΥΠΠ, εμμέσως πλην σαφώς (συνδέοντας την αξιολόγηση με τη μελέτη του Εμπειρογνώμονα για τον «εξορθολογισμό»), δηλώνει ότι θα τους εξασφαλίσει με αύξηση του χρόνου εργασίας των Καθηγητών.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Νέα Κίνηση δεν αποδέχτηκε να μπει στη συζήτηση της συγκεκριμένης πρότασης του ΥΠΠ και τοποθετήθηκε εναντίον της πρότασης αυτής στο ΚΔΣ και τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ, ώστε, όπως προαναφέρθηκε, η πρόταση του ΥΠΠ απορρίφθηκε ομόφωνα.

Παράλληλα, ζητήσαμε και ζητούμε από το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα με τις διαδικασίες για σύσταση του Δευτεροβάθμιου Οργάνου Εξέτασης των ενστάσεων των συναδέλφων, γιατί επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η παράλογη διαδικασία οι επιθεωρητές που αξιολογούν να απαντούν (και να απορρίπτουν) τις ενστάσεις, προσβάλλοντας ουσιαστικά για δεύτερη φορά την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας.

Ζητούμε από το ΥΠΠ να μπούμε σε συζήτηση για άμεσες βελτιώσεις του υφιστάμενου συστήματος, ενώ παράλληλα να ξεκινήσει μια διαδικασία για διαμόρφωση (με τη συμμετοχή της ΟΕΛΜΕΚ) ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που θα σέβεται την προσωπικότητα και τις γνώσεις των Εκπαιδευτικών, θα αναγνωρίζει την αξία και την προσφορά τους, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και θα ενθαρρύνει την αυτοβελτίωση και την επιμόρφωση.

(Β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΟΕΛΜΕΚ ημερομηνίας 6/2/2017 (ομόφωνη)

Αναφορικά με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει τα ακόλουθα:

 1. Πάγια θέση της ΟΕΛΜΕΚ ήταν η βελτίωση του Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, με τρόπο που να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία και κατά συνέπεια η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 2. Η συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε το ΥΠΠ περιέχει πρόνοιες απαράδεκτες και επιστημονικά ξεπερασμένες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, με σημαντικότερη την απουσία οικονομικής μελέτης, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα του συστήματος και που καθιστά την πρόταση μη υλοποιήσιμη.
 3. Η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει την ετοιμότητά της να εισέλθει σε μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου, μέσα από την οποία θα καταστεί δυνατό να συμφωνηθεί ένα Σύστημα Αξιολόγησης σύγχρονο και αποτελεσματικό, που θα σέβεται το κύρος των εκπαιδευτικών και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Βάσει των πιο πάνω, είναι ηλίου φαεινότερο γιατί κάποιοι επίδοξοι «ηγέτες» της ΟΕΛΜΕΚ (των Κινήσεων Νέα Πνοή, ΔΗΚΙ και Προοδευτική) διαστρεβλώνουν την αλήθεια και διαδίδουν ότι δήθεν η Νέα Κίνηση αποδέχτηκε το ΝΣΑ, για να μας συκοφαντήσουν στους συναδέλφους μας – όπως εξάλλου πράττουν και με πολλά άλλα θέματα, επιδεικνύοντας συστηματικά αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά, εις βάρος ουσιαστικά της ίδιας της Οργάνωσης».


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718