Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των εγκυκλίων με Αρ.Φακ. 7.1.26 ΙΙΙ και ημερομηνίες 29 Δεκεμβρίου 2016 και 7 Φεβρουαρίου 2017, ενημερώνεστε για τα ακόλουθα: