KESJULY18

2015-02-15 18:11:24
Π. Πέγκας: Οι Φιλόλογοι θα διοριστούν σε 123 χρόνια, οι Φυσικοί σε 100  και  οι Μαθηματικοί σε 93

Π. Πέγκας: Οι Φιλόλογοι θα διοριστούν σε 123 χρόνια, οι Φυσικοί σε 100 και οι Μαθηματικοί σε 93


«Δεν γίνεται ένας νέος που τελειώνει με «Άριστα» το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να του λέει το κράτος και η κοινωνία, ότι θα διοριστείς σε 100 χρόνια. Να αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Στον κατάλογο των Φιλολόγων είναι εγγεγραμμένοι 6.500.  Ο μέσος όρος μονίμων διορισμών τα τελευταία 8 χρόνια είναι 53 ετήσια.  Δηλαδή, χρειάζονται 123 χρόνια για να απορροφηθούν όλοι οι άνεργοι. Στον κατάλογο των Μαθηματικών ο αριθμός είναι 2.600, διορίζονται 28 περίπου, επομένως σε 93 χρόνια. Στον κατάλογο των Φυσικών, έχουμε 1.400, διορίζονται 14, επομένως σε 100 χρόνια».

Αυτά αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, ο Πανίκος Πέγκας, Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Μιλώντας στο ΚΥΚΕΜ Λάρνακας Αμμοχώστου ο κ. Πέγκας ανέφερε τα ακόλουθα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα:

Η εικόνα της εκπαίδευσής μας

1.      Ποια είναι σήμερα η εικόνα της εκπαίδευσής μας;

Τα εκπαιδευτικά μας αποτελέσματα σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους της PIZA και TIMES είναι κάτω από το αναμενόμενο, με δεδομένο το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση είναι 7,8% του ΑΕΠ – από τις πιο ψηλές διεθνώς.  Η ετήσια δημόσια και ιδιωτική δαπάνη στην Κύπρο είναι €9,145 ανά μαθητή, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι €6,900.  Επίσης, στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, τα αποτελέσματα είναι χαμηλά. Ήδη κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αμφισβητούν τα απολυτήριά μας.

2.      Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι, ίσως, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών.

3.      Το σύστημα πρόσληψης (διορισμού) είναι αναχρονιστικό και πιθανώς και αντισυνταγματικό κι εξηγούμαι:

Γραπτές εξετάσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Στη Δημόσια Υπηρεσία για την πλήρωση μόνιμων κενών θέσεων στην αντίστοιχη κλίμακα Α8-10-11, με βάση του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίου Για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο 6(1) του 1998-2014, εφαρμόζονται γραπτές εξετάσεις (στο πρότυπο των εισαγωγικών για τα Πανεπιστήμια). Η Αρμόδια Υπηρεσία (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) ή η Αρμόδια Αρχή (ανάλογα με τις θέσεις), παραπέμπει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) τον τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων, με βάση τη σειρά κατάταξης στις εξετάσεις. Στην συνέχεια, η ΕΔΥ επιλέγει και διορίζει, με βάση τα εξής πιο κάτω κριτήρια:

  • Γραπτή εξέταση  100 μονάδες.
  • Προφορική εξέταση (εάν κριθεί αναγκαία)  0-20 μονάδες.
  • Προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα  0-5 μονάδες.
  • Άλλα Ακαδημαϊκά Προσόντα  0-3 μονάδες.
  • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης  0-5 μονάδες.
  • Αξιολόγηση οικείου προϊστάμενου   0-5 μονάδες.

Αυστηρά κρίνοντες, θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς το κριτήριο της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  Το θέμα της ισότητας έναντι των νόμων και της διοίκησης, προβλέπεται από το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Το σύστημα «διορισμού» ό είναι και κοινωνικά και νομικά άδικο

Το σύστημα «διορισμού» όπως εφαρμόζεται σήμερα, είναι και κοινωνικά και νομικά άδικο, γιατί δεν εξασφαλίζεται η ισότητα των διοικουμένων (πολιτών) και εξηγούμαι: H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κενές θέσεις για εκπαιδευτικούς, πρώτου διορισμού, ώστε φυσιολογικά ο κάθε πολίτης που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα που απαιτεί το σχέδιο υπηρεσίας να μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει μία θέση.

Όμως, τελικά δεν τηρείται η διαδικασία όπως εφαρμόζεται και στις άλλες θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας και οι διορισμοί γίνονται απ’ ευθείας με τη σειρά του καταλόγου (χωρίς γραπτές και προφορικές εξετάσεις).  Έτσι, σβήνουν τα όνειρα των νέων μας.  Η εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών στην Ελλάδα, βοήθησε χιλιάδες νέους που δοκίμασαν 1-2 φορές τις εξετάσεις και δεν πήγαν καλά, να αποσύρουν το ενδιαφέρον για διορισμό και αναπροσάρμοσαν σ’ άλλους τομείς την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του

Ο σχετικός νόμος για το διορισμό των εκπαιδευτικών έγινε πριν 40 χρόνια και με βασικό κριτήριο την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου.  Στην συνείδηση της κοινής γνώμης και των 46,000 χιλιάδων νέων που είναι γραμμένοι στον κατάλογο διοριστέων, έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του.  Δεν γίνεται ένας νέος που τελειώνει με «Άριστα» το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να του λέει το κράτος και η κοινωνία, ότι θα διοριστείς σε … 100 χρόνια.  Να αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.:

Χρειάζονται 123 χρόνια για να απορροφηθούν όλοι οι άνεργοι

Στον κατάλογο των Φιλολόγων είναι εγγεγραμμένοι 6.500.  Ο μέσος όρος μονίμων διορισμών τα τελευταία 8 χρόνια είναι 53 ετήσια.  Δηλαδή, χρειάζονται 123 χρόνια για να απορροφηθούν όλοι οι άνεργοι.  Στον κατάλογο των Μαθηματικών ο αριθμός είναι 2.600, διορίζονται 28 περίπου, επομένως σε 93 χρόνια.  Στον κατάλογο των Φυσικών, έχουμε 1.400, διορίζονται 14, επομένως σε 100 χρόνια.

Επομένως, όσοι αγαπούμε την εκπαίδευση και τα παιδιά μας θα πρέπει να εργαστούμε για την αλλαγή αυτού του αναχρονιστικού συστήματος διορισμού.  Το σχέδιο αναθεώρησης, που ξεκίνησαν οι οκτώ προηγούμενοι Υπουργοί Παιδείας και επεξεργάστηκε ο σημερινός Υπουργός με τους συνεργάτες του, φαίνεται πιο δίκαιο, σύγχρονο και λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες και δικαιώματα της πλειοψηφίας των συμβασιούχων που ήδη εργάζονται, αλλά και όσων βρίσκονται πρώτοι στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων.  Γιατί ένας καλός εκπαιδευτικός να φοβάται τις εξετάσεις;

Ισοπεδωτικό, το σύστημα αξιολόγησης

4.      Το σύστημα αξιολόγησης είναι ισοπεδωτικό, όπως και της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το σύστημα αυτό σε συνδυασμό με το σύστημα διορισμών, επιτρέπει την εισαγωγή ενός μικρού, αλλά σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών, που για χρόνια χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκείς», χωρίς να λαμβάνονται ριζικά μέτρα γι’ αντιμετώπισή τους.

5.      Η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (200 σελίδων) αναλύει επιστημονικά και τεκμηριωμένα την ανάγκη γι’ αλλαγή και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

6.      Σε άλλη έκθεση, η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει την Κύπρο και το Πακιστάν στην 110η θέση μεταξύ 189 χωρών, όσο αφορά στην ικανότητα και αποτελεσματικότητα να επιβάλει τη νομιμότητα και να καθυστερεί στην απόδοση της δικαιοσύνης.

7.      Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι έχουμε το υψηλότερο ποσοστό του 83% που αναδεικνύει ότι, για να πετύχεις ως επιχειρηματίας/επαγγελματίας, χρειάζεσαι πολιτικές διασυνδέσεις.  Σε άλλη έρευνα, η Κύπρος είναι η προτελευταία με μόνο 6% των πολιτών να δείχνουν πλέον εμπιστοσύνη στα κόμματα.

Η αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών

8.      Όσον αφορά την αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, όντως είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Ως Κοινωνικός Επιστήμονας, έχω αρκετές εισηγήσεις για την αντιμετώπισή του.  Είναι σοβαρό θέμα που χρήζει μίας άλλης ημερίδας/συζήτησης.  Επιγραμματικά, όμως, αναφέρω:

α)      Είμαι αισιόδοξος ότι με την ένταξη του μαθήματος Αγωγής Υγείας, μέσα στα αναλυτικά προγράμματα από την Προδημοτική, μέχρι την Α΄ Λυκείου, μεσοπρόθεσμα η συμπεριφορά και η ανάπτυξη σωστών στάσεων στα παιδιά θα τα βοηθήσει στο να δομήσουν πιο σωστή προσωπικότητα.  Μέσα από αυτό το μάθημα βοήθιουνται τα παιδιά να βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό, το πένθος, τις σχέσεις των δύο φύλων.

Θα μπορούν να δημιουργούν οδική και καταναλωτική συνείδηση, να ενημερώνονται για την πρόληψη διαφόρων ασθενειών (AIDS, χρήση ναρκωτικών κλπ.). Δική μου εισήγηση είναι να ενταχθεί και η φορολογική συνείδηση, όπως γίνεται στις Σκανδιναβικές Χώρες).  Γενικά για πιο ολοκληρωμένη κοινωνική αγωγή των νέων, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις Νομοθεσίες που έχουν σχέση με την οικογένεια, δηλαδή τον ρόλο του συζύγου και του γονιού (π.χ. Ο Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος , για τον Πολιτικό Γάμο, το Διαζύγιο, τον Περί Βίας στην Οικογένεια, για τη Βία στα Γήπεδα κλπ.).

β)      Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο πειθαρχικός κώδικας για την αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, δεν τυγχάνει της σωστής χρήσης και αξιοποίησης, γι’ αυτό και τα προβλήματα μεγαλώνουν.  (Μια παρένθεση: Από την πείρα μου στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έχω διαπιστώσει ότι και για τους εκπαιδευτικούς, οι αρμόδιοι Διευθυντές, Επιθεωρητές κλπ., ακολουθούν μία κουλτούρα ανοχής στους υφιστάμενους τους, με αποτέλεσμα να δίνεται και το κακό παράδειγμά στο υπόλοιπο προσωπικό, αλλά και τους μαθητές).

γ)      Το σχολείο δεν πρέπει μόνο να δίνει γνώσεις ή να βοηθά τα παιδιά να ανακαλύπτουν την γνώση.  Πρέπει να καλλιεργεί τόσο την ικανότητα να γνωρίζουν και να εξασκούν τα δικαιώματά τους – και  νομίζω τα σημερινά παιδιά τα διεκδικούν – αλλά, παράλληλα, να ενημερώνονται και να εξασκούνται μέσα, κυρίως, από βιωματικά εργαστήρια/δραστηριότητες και για τις υποχρεώσεις.  Δυστυχώς, η Κυπριακή Κοινωνία προβάλλει τα δικαιώματα και ξεχνά τις υποχρεώσεις.  Όλοι μιλούν για τα Δικαιώματα του Παιδιού, των ΑΜΕΑ, των Μεταναστών, των Φυλακισμένων, των Ασθενών κλπ., αλλά σπάνια προβάλλονται οι υποχρεώσεις.  Αν όλοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις, θα έχουμε λιγότερα κοινωνικά προβλήματα τόσο στο σχολείο, όσο και στην κοινωνία.

9.      Θα αναφέρω σε συντομία και τα θέματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Από την εικόνα που παρουσιάζει ο Κατάλογος Διοριστέων, όσο και από το πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας (το οποίο ενίσχυσε η οικονομική κρίση), φαίνεται ότι κάποια επαγγέλματα είναι κεκορεσμένα.  Η εισήγησή μου είναι όπως, τόσο η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και οι Σύμβουλοι που εργάζονται άμεσα με τους μαθητές, αλλά σε συνεργασία και με τους Οργανωμένους ή και απ’ ευθείας με τους ίδιους τους γονείς, να κατευθύνουν τα παιδιά προς τα τεχνικά επαγγέλματα.  Η ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, ήδη έχει ξεκινήσει, όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια. (Ήδη, ένα μεγάλο μέρος των τεχνικών σήμερα στην αγορά είναι Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών).  Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού με τις έρευνες και μελέτες της, προβλέπει τις πιθανές νέες ανάγκες στην αγορά για τα επόμενα 20 χρόνια. Προσωπικά, βλέπω κάποιους ευαίσθητους Διευθυντές/Εκπαιδευτικούς που οργανώνουν Ημερίδες για να βοηθήσουν τα παιδιά. Στην Πορτογαλία, σε μία εκπαιδευτική επίσκεψή μου, ενημερώθηκα ότι οι Σύμβουλοι πηγαίνουν τα βράδια στα σπίτια των μαθητών για να βρουν τους γονείς, ώστε να τους καθοδηγήσουν.  (Συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό γονιών, δυστυχώς, δεν έρχονται στο σχολείο γι’ αυτή την σημαντική πτυχή του μέλλοντος των παιδιών τους).

Δυο εισηγήσεις για την παραπαιδεία

10.    Τέλος, για την παραπαιδεία, που είναι μάστιγα για τον τόπο μας (ακόμη και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως γονείς), έχω δύο εισηγήσεις:

α)      Απογευματινό σχολείο που θα καλύπτει τις ενισχυτικές διδασκαλίες για τα παιδιά που τις χρειάζονται.  Είναι και ένας τρόπος να διοριστούν περισσότεροι άνεργοι εκπαιδευτικοί.  Οι ώρες αυτές θα είναι ενταγμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και θα καλύπτονται από καθηγητές με πείρα.

β)      Τα «δίδακτρα» των φροντιστηρίων να τυγχάνουν απαλλαγής από τον Φόρο Εισοδήματος των γονιών, τόσο για φοροελαφρύνσεις της οικογένειας, όσο, κυρίως, και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από τους «παρανομούντες δημόσιους ή ιδιώτες εκπαιδευτικούς».

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Showing comments 1 to 10 of 12 | Next | Last

Γιώργος Γεωργίου
Wed February 18, 2015, 21:34:38
κ. Ανδρονίκου,

Κανένας από τους αρθρογράφους που εκφράζουν απόψεις ή από τα άτομα που σχολιάζουν τα άρθρα δεν έχουν μέχρι τώρα εκφράσει την άποψή τους κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία τόσα χρόνια σαν συμβασιούχοι, έκτακτοι ή αντικαταστάτες θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρώτα πριν την αλλαγή του καταλόγου. Μπορεί να τους διαφεύγει, μπορεί όμως και να το κάνουν σκόπιμα......Το βασικότερο αγκάθι αυτής της αλλαγής είναι η εξασφάλιση όλων αυτών των ανθρώπων.

Οι λόγοι εξασφάλισης είναι πάρα πολλοί και έχουν αναπτυχθεί από πολλούς συναδέλφους στο παρελθόν. Υποθέτω θα τα έχεις διαβάσει. Αν ήσουν και εσύ στη θέση αυτών των εκπαιδευτικών θα καταλάβαινες γιατί πιθανόν να αντιδρούν πολλές φορές και άσχημα, με τρόπο που δεν αρμόζει σε εκπαιδευτικό. Πίστεψε με το γνωρίζουν και οι ίδιοι, έχουμε όμως κουραστεί.......μετά από τόσο αγώνα, προσπάθεια, θυσίες, όλοι αυτοί μας αποκαλούν άχρηστους, ανίκανους και χαραμοφάηδες......Γιατί;;; Ποιος έδωσε το δικαίωμα;;;

Διαβάζοντας το κείμενο σου πρόσεξα ότι είπες ότι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στα σχολεία σε ηλικία των 45 χρονών χωρίς να έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την εκπαίδευση. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη κατηγορία, είμαστε εκπαιδευτικοί που μπήκαμε στην εκπαίδευση από τον υφιστάμενο κατάλογο, χωρίς μέσο. Άλλοι μικροί σε ηλικία, άλλοι πιο μεγάλοι......όλοι όμως διοριζόμαστε κάθε χρόνο για 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ή και περισσότερα χρόνια! Είμαι 37 χρονών και μπήκα στα σχολεία στην ηλικία των 29. Αν θα μονιμοποιηθώ κάποια στιγμή σε 3-4 χρόνια θα είμαι 40. θα έλεγε κάποιος ότι μπήκα μεγάλος στα σχολεία, κάνοντας γενικεύσεις όπως έκαναν πολλοί, δυστυχώς και εσύ τώρα. Τι γίνεται όμως με τα χρόνια που κουβαλώ μαζί μου; Φυσικά αυτό που λες πιθανόν να γίνει στο μέλλον και συμφωνούμε.... δεν διαφωνούμε με την αλλαγή του καταλόγου, αν θα αλλάξει όμως θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούμε!

Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε πριν κάνουμε γενικεύσεις αφού αρκετά άτομα που θυσιάζονται καθημερινά στα σχολεία, πληγώνονται αλλά κυρίως επηρεάζεται το έργο τους. Αυτό δεν θέλουμε όλοι; Αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς!!! Γιατί δεν μας αφήνετε να εργαστούμε με καθαρό μυαλό;; Πρέπει επίσης να καταλάβεις ότι πολλοί θέλουν την αλλαγή του καταλόγου για δικά τους προσωπικά συμφέροντα,προβάλλοντας δυστυχώς το καλό των παιδιών μας. Δυστυχώς αυτό ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, το καλό των παιδιών μας......εμείς δεν έχουμε παιδιά ή δεν θέλουμε το καλό των παιδιών μας;;; Αυτά τα άτομα έχουν ψηλές θέσεις που παίρνουν αποφάσεις ή που αντιπροσωπεύουν ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αλλά και που μπορεί να έχουν και παιδιά που περιμένουν διορισμό.....έχει κανένα τόσο αφελή που μπορεί να το αρνηθεί αυτό;;;;;;;; Ελπίζω να μην ανήκεις σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες, διαφορετικά όλα αυτά που έχω πει ή και που ανάφεραν στο παρελθόν άλλοι συνάδελφοι δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψιν και δεν θα σε έχουν βοηθήσει να καταλήξεις αν θα πρέπει να εξασφαλιστούμε πρώτα ή όχι....!!!!

Άντρη Ανδρονίκου
Wed February 18, 2015, 01:42:36
Αν κανείς διαβάσει τα όσα αναγράφονται με κριτική σκέψη, ανιδιοτελή θέση απαλλαγμένος/η από παγιωμένες πολιτικοποιημένες αντιλήψεις , πρακτικές και τρόπο έκφρασης, θα εντοπίσει στο κείμενο τη δυναμική των συμφραζόμενων και μη διαπιστώνοντας αφενός ότι ακόμη υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι επιστήμονες που έχουν το σθένος να κινητοποιούν για σκέψη, προβληματισμό και υγιή διάλογο απαλλαγμένοι από την «μονιμότητα» της επαγγελματικής τους θέσης και ταυτότητας θίγοντας αφετέρου τη νοσούσα εκπαιδευτική πολιτική.

Η σημερινή πραγματικότητα καταδυκνεί ότι η κοινωνία δονείται επί θεμελίων θέτοντας όσο ποτέ άλλοτε την παιδεία σε υψίστη προτεραιότητα , όχι απλά επειδή τα παιδιά μας θα πάρουν το βάρος των όσων εμείς αποφασίζουμε σήμερα σε συνάρτηση με τη δική τους ευθύνη να προχωρήσουν ένα βήμα πάρα πέρα αλλά επειδή η παιδεία είναι το θεμέλιο του πολιτισμού, των αξίων και της κουλτούρας μας. Θλίβομαι όταν το σύστημα της παιδείας επιτρέπει νεοδιόριστους ετών 45 που βρίσκονταν σε «κατάλογο» και δεν εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί, να ασκήσουν αλλά και να ανταποκριθούν σε εκπαιδευτικά καθήκοντα και να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και προσωπικά προβλήματα που φέρουν μαζί τους τα παιδιά με γνώσεις, πρακτικές και δεξιότητες που απέκτησαν πριν 20 χρόνια προσφέροντας τους στην καλύτερη περίπτωση μια « τυπική εκπαίδευση».

Αντίστοιχα εξαγριώνομαι όταν μέσα από τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας τους μαραίνονται τα όνειρα χιλιάδων νέων παιδιών με φιλοδοξίες, στόχους, θέληση , γνώση και προπαιδεία . Χρειάζεται επιτακτικά ένα θεσμοθετημένο σύστημα που θα βασίζεται στην ισότητα ως προς την πρόσβαση, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες εστιασμένο στην αξιοποίηση του καλύτερου διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και ένα σύστημα που να αξιολογεί ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και γιατί όχι και την ψυχοκοινωνική κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Μας έμαθε τελικά αυτή η κοινωνία μέσα από την κατάρρευση και την αμφισβήτηση που δέχονται σιγά σιγά όλα αυτά που εμπιστευόμασταν να κλεινόμαστε, να εστιάζουμε στον εαυτό μας αλλά και σε αυτό που μόνο εμάς αφορά , ως άτομα ως μονάδες και διαπιστώνεται μέσα από το λόγο των προλαλησάντων απαξιώντας αλλά και παραμερίζοντας ακόμη και τις στοχευμένες και μεθοδικές αναφορές που γίνονται στο κείμενο για ομαδική εργασία, αυτοαντίληψη, αντικοινωνική συμπεριφορά, επαγγελματισμό προσανατολισμό και την παραπαιδεία.

Γιωργος Γεωργιου
Mon February 16, 2015, 17:46:24
Μα για ποια συνταγματικότητα μιλάτε;;; Η ΕΕΥ και το Υπουργείο Παιδείας εχει την δυνατότητα να ακούει τις αποφασεις του Ανώτατου δικαστηρίου ανάλογα με το συμφέρον τους.. πόσοι αδικήθηκαμε και εξακολουθούμε να αδικουμαστε...τρανό παράδειγμα η απόφαση του δικαστηρίου για τον στρατό και τους αρρενες εκπαιδευτικους! Παραδείγματα σαν και αυτο πολλά!!Αλήθεια ποια ειναι η θέση σας για τους εκπαιδευτικους που εργαζονται για 4-5-6-7-8-9-10-11-12 και βάλε χρονια;;

Ευσταθίου Ευστάθιος
Mon February 16, 2015, 14:33:29
Μα αγαπητέ Μανώλη, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που εσείς προσπαθείτε να κάνετε. Απλώς εμείς τυγχάνει να έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.

Τάσος Ιωνάς
Mon February 16, 2015, 14:28:33
Εφαρμόστε πρώτα εσείς σαν επιτροπή την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά τις προαγωγές και τους ειδικούς καταλόγους σωστά και δίκαια. Μόνο τότε θα δεκτώ ότι οι εισηγήσεις σας έχουν σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καταδίκης της επιτροπής σας από το δικαστήριο για πλάνη και υπέρβαση εξουσίας. Έτσι θέλετε να κάνετε και στους διορισμούς;

Μανώλης Αγαμέμνονος
Sun February 15, 2015, 23:50:02
Τι μπορείτε να σκεφτείτε για να διασύρετε όποιον έχει αντίθετη άποψη από τη δική σας ή δεν εξυπηρετεί το προσωπικό σας συμφέρον!!! Τα θερμά μου συγχαρητήρια!

Ευσταθίου Ευστάθιος
Sun February 15, 2015, 22:57:54
Άλλος ένας γύπας που προσπαθεί απεγνωσμένα να αποξύσει τα τελευταία ίχνη σάρκας που απέμειναν στο κουφάρι αυτού που πριν η Κύπρος καταστεί "κέντρο ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ήταν ένας θεσμός που λειτουργούσε.

Hρώ Ελευθερίου
Sun February 15, 2015, 22:30:30
Όσο αφορά τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα οι εξετάσεις κτλ που αναφέρετε είναι για μόνιμο διορισμό και όχι έκτακτο διορισμό. Πουθενά στον κόσμο δεν δίνει κάποιος εξετάσεις για μη μόνιμο διορισμό που έτσι προβλέπουν όλα τα σχέδια. Επίσης θα πρέπει να διαβάσετε τι είδους εξετάσεις δίνονται και φυσικά δεν είναι σε 3 θέματα και επιπρόσθετα το είδος εργασίας και οι εξετάσεις είναι αλληλένδετες. Δηλαδή αν θα δίνουμε εξετάσεις θα πρέπει να είναι για μόνιμο διορισμό και μετά δεν θα ονομαζόμαστε μόνιμοι επί δοκιμασία για 2 χρόνια αφού στον υπόλοιπο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα η δοκιμαστική περίοδος είναι 6 μήνες. Και η αξιολόγηση να γίνεται με εξετάσεις κάθε χρόνο. Και έτσι ο καθένας δεν χρειάζεται να κάνει μάθημα και να τον βλέπουν στην τάξη, αφού στη θεωρία όλοι θα είμαστε τέλειοι και θα έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας να διαβάζουμε. Όχι να σπαταλούμε χρόνο σε σχέδια μαθήματος κτλ. Αφού έτσι είναι στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Astero Hadjisavva
Sun February 15, 2015, 20:04:01
Με δυο λογια σας απαντω κ. Πρεγκα: Κατα πρωτον, τo συστημα διορισμου θα ειναι κοινωνικα ΑΔΙΚΟ, αν μεινουν οι συμβασιουχοι χωρις δουλεια. ΑΥΤΟ.
Κατα δευτερον, σε πειρα 17 χρονων δινονται ισες μοναδες με πειρα 10 χρονων(!) ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΑΙΟ.
ΚΑΙ ΝΑΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ 17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ( ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΚΑΜΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ)ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ......
Τελος ειναι ΑΔΙΚΟ για αυτους που ηγουνται στις λιστες των ειδικοτητων και ανεμεναν τοσα χρονια να θυματοποιηθουν , επειδη ετσι θελουν καποιοι.

Άντρη Αντρέου
Sun February 15, 2015, 18:57:34
Ξεχάσατε κάτι κύριε Πέγκα. Ότι υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια και οι οποίοι μάλιστα κλήθηκαν από το ίδιο το υπουργείο, από το ίδιο το κράτος, σε προϋπηρεσιακή κατάρτιση (με εργασίες, εξετάσεις και πρακτική σε σχολεία). Αυτοί οι άνθρωποι άφησαν άλλες δουλειές που είχαν, για να κάνουν την προυπηρεσιακή. Μάλιστα κάποιοι οι οποίοι δούλευαν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση. Δεν δικαιούνταν σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος να πάρουν άδεια άνευ απολαβών, αφού η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ισοδυναμούσε με προσφορά μόνιμης θέσης. Παραιτήθηκαν λοιπόν και κάποιοι λόγω μείωσης των διορισμών έμειναν άνεργοι. Οι υπόλοιποι με μια πιθανή αλλαγή του συστήματος διορισμών κινδυνεύουν και αυτοί να μείνουν άνεργοι. Στις προτάσεις σας δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι θα πρέπει αυτοί να διοριστούν προτού ξεκινήσει να ισχύει ένα νέο σχέδιο διορισμών, δεν αναφερθήκατε ούτε καν στα χρήματα που αυτό το κράτος ξόδεψε για την επιμόρφωσή τους. Κατανοώ ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα για να στείλετε αυτούς τους ανθρώπους στην ανεργία, αλλά προφανώς για αυτό το κράτος δεν υπάρχει ούτε ηθικό κώλυμα!
Showing comments 1 to 10 of 12 | Next | Last

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016